Hlavní navigace

Státní zkušebna strojů a.s.

Firma Státní zkušebna strojů a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9314, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 197 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27146235

Sídlo:

Třanovského 622/11, Praha, 163 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 5. 2004

DIČ:

CZ27146235

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

43210 Elektrické instalace
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9314, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost od 25. 5. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 25. 5. 2004

adresa

Třanovského 622/11
Praha 6 16304 od 25. 5. 2004

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti : - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - pronájem a půjčování věcí movitých - velkoobchod a maloobchod od 18. 10. 2017

činnost akreditované zkušební laboratoře od 18. 10. 2017

činnost akreditovaného certifikačního orgánu na výrobky od 18. 10. 2017

provádění homologací traktorů dle předpisů EHK-OSN od 18. 10. 2017

provádění kontrol pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků dle zákona č. 56/2001 Sb. a pozdějších novel od 18. 10. 2017

provádění úředních zkoušek traktorů ve smyslu rozhodnutí OECD od 18. 10. 2017

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 30. 9. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 30. 9. 2009

výkon funkce autorizované (notifikované) osoby dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v rozsahu stanoveném autorizací ÚNMZ od 30. 9. 2009

provádění zkoušek a kontrol pro účely schvalování typů zvláštních vozidel a samostatných technických celků dle zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků od 30. 9. 2009

zkoušení, posuzování shody a certifikace výrobků a materiálů od 30. 9. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

činost akreditované zkušební laboratoře do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

činost akreditovaného certifikačního orgánu na výrobky do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

provádění homologací traktoru dle zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

provádění kontrol pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených zvláštních vozidel dle zákona č. 65/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

provádění úředních zkoušek traktorů ve smyslu rozhodnutí OECD-C(93)55 do 18. 10. 2017 od 30. 9. 2009

zkoušení, posuzování shody a certifikace výrobků a materiálů . výkon funkce autorizované osoby podle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v rozsahu stanoveném autorizací ÚNMZ, . činnost akreditované zkušební laboratoře, . činnost akreditovaného certifikačního orgánu na výrobky, . provádění homolagací traktorů dle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, . provádění zkoušek a kontrol pro účely schvalování typů zvláštních vozidel a samostatných technických celků dle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, . provádění kontrol pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených zvláštních vozidel dle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, . provádění úředních zkoušek traktorů ve smyslu rozhodnutí OECD-C(93)55 do 30. 9. 2009 od 28. 10. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 30. 9. 2009 od 28. 10. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 9. 2009 od 28. 10. 2004

montáž, opravy, revize a zkoušky vybraných elektrických zařízení do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při právi do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

specializovaný maloobchod do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, nebo společenských věd do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, zemeědělství a lesnictví do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

příprava a vypracování technických návrhů do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

pořádání odborných kurzů a školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 5. 2014

Česká republika podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Státní zkušebna  zemědělských,  potravinářských a lesnických  strojů, akciová společnost, přijala dne 22.12.2011 toto rozhodnutí: zvyšuje se základní kapitál sp olečnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických  strojů, akciová společnost: - o částku 53 700 000,-- Kč (padesát tři milióny sedm set tisíc korun českých), vydáním 537 (pěti set třiceti sedmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - nové akcie mohou být upsány výlučně tímto nepeněžitým vkladem v majetku jediného akcionáře - České republiky: pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely čísel parcelných 381, 382, 384/2, 385, 386, 387, 391/1, 391/6, 391/7, 391/21, 391/26, 391/27, 393/24, 393/31 a 391/34 v obci Praha a katastrálním území Řepy: - pozemky byly oceněny znaleckým posudkem číslo P 048/2011 znalce Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., ze dne 10.11.2011, částkou 146 851 210,-- Kč (sto čtyřicet šest milionů osm set padesát jeden tisíc dvě stě deset korun českých); - s rozdílem mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, jež mají vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou 93 151 210,-- Kč (devadesát tři milióny jedno sto padesát jeden tisíc dvě stě deset korun českých), bude naloženo takto: - částka 55 599 102,59 Kč (padesát pět miliónů pět set devadesát devět tisíc jedno sto dvě koruny české padesát devět haléřů) bude vyplacena jedinému akcionáři - částka 37 552 107,41 Kč (třicet sedm miliónů pět set padesát dva tisíce jedno sto sedm korun českých čtyřicet jeden haléř) bude použita na tvorbu rezervního fondu - představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami podat předem určenému zájemci do 15 (patnácti) dnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku - představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákon íku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost - předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě jednoho měsíce počínající 15. (patnáctým) dnem od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společ nosti na adrese: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin - předem určený zájemce je povinen splatit vklad předáním prohlášení o vkladu podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a faktickým předáním vkládaných pozemků nejpzději do 7 (sedmi) dnů od upsání akcií. do 2. 2. 2012 od 9. 1. 2012

Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 13.7.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

a) schválil zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání majetku za účelem zkvalitnění a zefektivnění podniktatelské činnost společnosti. Nepeněžitým vkladem je podnik - Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů příspěvková organizace, se sídlem Třanovského ulice 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy, identifikační číslo 00020362, zřízená zřizovací listinou Ministerstva zemědělství České republiky, čj22563 /2001-3030 ze dne 5.6.2001, který sestává z majetku, pohledávek a závazků, oceněný znaleckým posudkem č. P 025/2004 ze dne 7.6.2004 Doc. Ing. Karla Novotného, CSc, Koněvova 113, 130 00 Praha 3, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s pecizalizace oceňování zemědělských podniků, číslo: M 1261/98; do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

b) zvýšil základní kapitál společnosti ve výši 9,000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých) o částku ve výši 134,800.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři miliony osm set tisíc korun českých), tj. z částky 9,000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých) na částku 143,800.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři miliony korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, a to upsáním 1.348 (slovy: jednoho tisíce tří set čtyřiceti osmi) akcií kmenových, znějících na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíce korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc koirun českých); do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

d)všech 1.348 (slovy: jeden tisíc tři sta čtyřicet osm) nových akcií kmenových, znějících na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude upsáno smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář - Česká republika - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17/65, PSČ 117 05, identifikační číslo 000 20 478, do 51 (slovy: padesáti jednoho) dne od dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v sídle společnosti na základě návrhu společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto sozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž k datu tohoto zápisu společnost vyrozumí určitého zájemce neprodleně poté, kdy se o tomto zápisu dozví; do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

e) upisovatel - jediný akcionář - je povinen splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi společností a jediným akcionářem - Českou republikou - Ministerstvem zemědělství Če ské republiky, Praha 1, Těšnov 17/65, PSČ 117 05, identifikační číslo 000 20 478, jako upisovatelem, a to písemnou smlouvou o vkladu podniku, uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. do 13. 12. 2004 od 6. 9. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 197 500 000 Kč

od 2. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 143 800 000 Kč

do 2. 2. 2012 od 13. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 13. 12. 2004 od 25. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 885 od 21. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 537 do 21. 5. 2012 od 2. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 348 do 21. 5. 2012 od 13. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 od 25. 5. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Jana Voříšková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2020

vznik členství: 12. 8. 2020

vznik funkce: 22. 9. 2020

Členem dozorčí rady zvolena v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 41049/2020-MZE-11184 ze dne 11.8.2020. Volba místopředsedy dozorčí rady byla uskutečněna na jednání dozorčí rady obchodní spol ečnosti dne 22.9.2020. od 7. 10. 2020

Táborská 750/20, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Zemánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

Rozhodnutím jediného akcionáře Česká republika - Ministerstvo zemědělství, ústřední orgán státní správy a organizační složka státu, jediný akcionář obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s., č.j.5926/2019-MZE-11184 ze dne 5.2.2019 zvolen do funkce člena dozorčí rady. od 22. 3. 2019

Jablonecká 410/46, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2018

vznik členství: 13. 12. 2017

vznik funkce: 18. 12. 2017

Členem dozorčí rady zvolen v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 74690/2017-MZE-13221 ze dne 13.12. 2017, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti od 28. 5. 2018

Neustupného 1837/12, Praha, 155 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jana Voříšková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 10. 2020

vznik členství: 23. 5. 2017

zánik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 4. 3. 2019

zánik funkce: 11. 8. 2020

Členem dozorčí rady zvolena v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 31428/2017-MZE-13221 ze dne 23.5.2017, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. Volba místopředsedy dozorčí r ady byla uskutečněna na jednání dozorčí rady obchodní společnosti dne 4.3.2019. do 7. 10. 2020 od 22. 3. 2019

Táborská 750/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 10. 5. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 15. 5. 2018

zánik funkce: 28. 2. 2019

Členem dozorčí rady zvolen v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.24727/2018-MZE-12145 ze dne 10.5.2018, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti do 22. 3. 2019 od 28. 5. 2018

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 10. 5. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 15. 5. 2018

zánik funkce: 28. 2. 2019

Členem dozorčí rady zvolen v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.24727/2018-MZE-12145 ze dne 10.5.2018, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti do 22. 3. 2019 od 28. 5. 2018

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Jana Voříšková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 23. 5. 2017

zánik funkce: 3. 3. 2019

Členkou dozorčí rady zvolena v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 31428/2017-MZE-13221 ze dne 23. 5. 2017, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 22. 3. 2019 od 18. 10. 2017

Táborská 750/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Jana Voříšková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 22. 3. 2019

vznik členství: 23. 5. 2017

zánik funkce: 3. 3. 2019

Členkou dozorčí rady zvolena v souladu se stanovami obchodní korporace Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 31428/2017-MZE-13221 ze dne 23. 5. 2017, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 22. 3. 2019 od 18. 10. 2017

Táborská 750/20, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 5. 2018

vznik členství: 10. 11. 2014

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 20. 10. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 28. 5. 2018 od 18. 10. 2017

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 5. 2018

vznik členství: 10. 11. 2014

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 20. 10. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 28. 5. 2018 od 18. 10. 2017

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 28. 5. 2018

vznik členství: 10. 11. 2014

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 29. 12. 2014

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 28. 5. 2018 od 26. 2. 2016

Neustupného 1837/12, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 28. 5. 2018

vznik členství: 10. 11. 2014

zánik členství: 10. 11. 2017

vznik funkce: 29. 12. 2014

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 28. 5. 2018 od 26. 2. 2016

Neustupného 1837/12, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 11. 12. 2013

zánik členství: 11. 12. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 78698/2013-MZE-12142. do 18. 10. 2017 od 26. 2. 2016

Smetanova 312/12, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 10. 11. 2014

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 18. 10. 2017 od 26. 2. 2016

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 10. 11. 2014

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 18. 10. 2017 od 26. 2. 2016

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 11. 12. 2013

zánik členství: 11. 12. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 78698/2013-MZE-12142. do 18. 10. 2017 od 26. 2. 2016

Smetanova 312/12, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 9. 4. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2015

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 26. 2. 2016 od 9. 4. 2015

Neustupného 1837/12, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Jiří Šimon

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 9. 4. 2015

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 48830/2014-MZE-12143. do 26. 2. 2016 od 9. 4. 2015

Na Velvarské silnici 186, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 9. 4. 2015

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 78698/2013-MZE-12142. do 26. 2. 2016 od 9. 4. 2015

Smetanova 312/12, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. František Sládek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Nikoly Tesly 1421/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 1. 11. 2010

Smetanova 312/12, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

Neústupného 1837/12, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. František Sládek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 16. 5. 2008

zánik členství: 16. 5. 2011

vznik funkce: 16. 5. 2008

zánik funkce: 16. 5. 2011

Nikoly Tesly 1421/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 17. 8. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 17. 8. 2010

Neústupného 1837/12, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Stanislav Codl CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Na Bendovce 208/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 31. 10. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2007

Smetanova 312/512, Šestajovice, 252 92, Česká republika

Prof. Ing. Jan Kovanda CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Lomená 322/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Ladislav Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Na Radlici 842, Unhošť, 273 51, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen

První vztah: 27. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 17. 5. 2007

zánik funkce: 17. 5. 2007

Smetanova 312, Šestajovice, 252 92, Česká republika

Prof. Ing. Jan Kovanda CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Lomená 322/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Ivan Čermák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Neústupného 1837/12, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Ladislav Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Na Radlici 842, Unhošť, 273 51, Česká republika

Ing. Stanislav Codl CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Na Bendovce 208/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jan Raba

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 27. 8. 2005

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 22. 6. 2005

vznik funkce: 25. 5. 2004

Ratibořská 748/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Zbyněk Jeřábek MBA, Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 2. 12. 2019

Rozhodnutím jediného akcionáře Česká republika - Ministerstvo zemědělství, ústřední orgán státní správy a organizační složka státu jediný akcionář obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s., čj. 57211/2019-MZE-11184 ze dne 19.11.2019 zvolen do funkc e předsedy představenstva. od 18. 12. 2019

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Fantyš

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Rozhodnutím jediného akcionáře Česká republika - Ministerstvo zemědělství, ústřední orgán státní správy a organizační složka státu, jediný akcionář obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s., čj.14227/2019-MZE-11184 ze dne 19.3.2019. Volba místopřed sedy představenstva byla uskutečněna na jednání představenstva obchodní společnosti dne 1.4.2019. od 18. 4. 2019

Černokostelecká 587/111, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Kozák

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 13. 12. 2018

Rozhodnutím jediného akcionáře Česká republika - Ministerstvo zemědělství, ústřední orgán státní správy a organizační složka státu jediný akcionář obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s., čj. 70551/2018-MZE-12145 ze dne 12.12.2018 zvolen do funkc e člena představenstva. od 10. 1. 2019

Jinolice 7, 506 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Barbora Králová

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2018 - Poslední vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 8. 2. 2016

zánik členství: 12. 12. 2018

zánik funkce: 12. 12. 2018

Česká republika- Ministerstvo zemědělství jako jediný akcionář obchodní korporace Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, vydal v působnosti valné hromady dne 8.2.2016 pod č.j. 4504/2016-MZE-13221 rozhodnutí, kterým zvolil Ing. Barboru Královou členkou představenstva obchodní společnosti. do 10. 1. 2019 od 2. 12. 2018

Zlonínská 238, Mratín, 250 63, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek MBA, Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2017 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2019

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 18. 12. 2019 od 22. 10. 2017

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek MBA, Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 22. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 22. 10. 2017 od 18. 10. 2017

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 18. 10. 2017 od 13. 1. 2017

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 18. 10. 2017 od 13. 1. 2017

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 13. 1. 2017 od 28. 12. 2016

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2016

Předseda představenstva zvolen v souladu s ustanovením § 11 odst.3 stanov Rozhodnutím České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.62909/2016-MZE-13221 ze dne 15.11.2016, vydaným v působnosti valné hromady obchodní společnosti. do 13. 1. 2017 od 28. 12. 2016

Ocelářská 2457/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing Martin Fantyš

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 7. 4. 2016

zánik členství: 7. 4. 2019

vznik funkce: 23. 5. 2016

zánik funkce: 7. 4. 2019

Do funkce člena představenstva zvolen rozhodnutím České republiky, Ministerstva zemědělství, jako jediného akcionáře obchodní společnosti v působnosti valné hromady č.j.18806/2016-MZE-13221 ze dne 7.4.2016. Volba místopředsedy představenstva byla uskutečn ěna na jednání představenstva obchodní společnosti dne 23.5.2016. do 18. 4. 2019 od 29. 7. 2016

Černokostelecká 587/111, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Barbora Králová

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2018

vznik členství: 8. 2. 2016

Česká republika- Ministerstvo zemědělství jako jediný akcionář obchodní korporace Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, vydal v působnosti valné hromady dne 8.2.2016 pod č.j. 4504/2016-MZE-13221 rozhodnutí, kterým zvolil Ing. Barboru Královou členkou představenstva obchodní společnosti. do 2. 12. 2018 od 28. 4. 2016

Eliášova 793/27, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Barbora Králová

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2018

vznik členství: 8. 2. 2016

Česká republika- Ministerstvo zemědělství jako jediný akcionář obchodní korporace Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, vydal v působnosti valné hromady dne 8.2.2016 pod č.j. 4504/2016-MZE-13221 rozhodnutí, kterým zvolil Ing. Barboru Královou členkou představenstva obchodní společnosti. do 2. 12. 2018 od 28. 4. 2016

Eliášova 793/27, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Barbora Králová

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 8. 2. 2016

Česká republika- Ministerstvo zemědělství jako jediný akcionář obchodní korporace Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, vydal v působnosti valné hromady dne 8.2.2016 pod č.j. 4504/2016-MZE-13221 rozhodnutí, kterým zvolil Ing. Barboru Královou členkou představenstva obchodní společnosti. do 28. 4. 2016 od 21. 4. 2016

Národní obrany 821/41, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Hynek Rozkovec

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 2. 2. 2015

zánik členství: 8. 2. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 2869/2015-MZE-12143. do 21. 4. 2016 od 26. 2. 2016

Měšická 139/68, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Hynek Rozkovec

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 9. 4. 2015

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství jako jediného akcionáře obchodní korporace č.j. 2869/2015-MZE-12143. do 26. 2. 2016 od 9. 4. 2015

Měšická 139/68, Praha, 190 00, Česká republika

Peter Pernis

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 16. 7. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství ČR jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady č.j.39785/2013-MZE-12142 do 12. 10. 2016 od 31. 10. 2013

Ondříčkova 1975/10, Praha, 130 00, Česká republika

Peter Pernis

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 16. 7. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství ČR jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady č.j.39785/2013-MZE-12142 do 12. 10. 2016 od 31. 10. 2013

Ondříčkova 1975/10, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Fantyš

člen představenstva

První vztah: 8. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 21. 3. 2013

zánik členství: 7. 4. 2016

Černokostelecká 587/111, Praha, 100 00, Česká republika

Martin Fantyš

člen představenstva

První vztah: 8. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 21. 3. 2013

zánik členství: 7. 4. 2016

Černokostelecká 587/111, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Janda

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 9. 4. 2015

Svornosti 808/35, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Peter Pernis

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Rozhodnutí České republiky - Ministerstva zemědělství ČR jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady č.j.19415/2010-13220 do 31. 10. 2013 od 28. 7. 2010

Ondříčkova 1975/10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Křivohlavý

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2010 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 8. 12. 2009

zánik členství: 1. 2. 2011

Kolínská 306, Starý Kolín, 281 23, Česká republika

Ing. Martin Fantyš

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2010 - Poslední vztah: 8. 5. 2013

vznik členství: 8. 12. 2009

zánik členství: 8. 12. 2012

Černokostelecká 587/111, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Mgr. Ivo Vrzal

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2010

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 8. 12. 2009

Mramorová 697, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Jan Ludvík

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 7. 2010

vznik členství: 16. 5. 2008

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 16. 5. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2010

Za Kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, 374 70, Česká republika

Ing. Tomáš Janda

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2010

vznik členství: 16. 5. 2008

zánik členství: 8. 12. 2009

vznik funkce: 16. 5. 2008

zánik funkce: 8. 12. 2009

Svornosti 808/35, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Bláhová

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 16. 5. 2008

zánik členství: 30. 6. 2008

Velké Kunratické 1312/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Ladislav Barda

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Čížkova 1202, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Rudolf Jůna

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Bořivojova 1252/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petra Bláhová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

U Zeleného ptáka 1160, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. František Sládek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Nikoly Tesly 1421/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Peter Pernis

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2008

Ondříčkova 1975/10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Barda

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Čížkova 1202, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Josef Kozák

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Lohenická 481, Praha 9, 190 17, Česká republika

Ing. Rudolf Jůna

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Bořivojova 1252/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Petřík CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Fráni Šrámka 2624/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Peter Pernis

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 17. 5. 2007

Ondříčkova 1975/10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo, za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s členem představenstva. K písemným právním úkonům připojí předseda představenstva nebo místop ředseda spolu s členem představenstva svůj podpis, obchodní firmu a údaj o své funkci.

od 13. 1. 2017

Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo, za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s členem představenstva. K písemným právním úkonům připojí předseda představenstva nebo místopředseda spolu s členem představenstva svůj podpis, obchodní firmu a údaj o své funkci.

do 13. 1. 2017 od 28. 12. 2016

Jménem společnosti ve všech věcech jedná představenstvo společnosti, přičemž ve všech věcech jménem společnosti je oprávněn samostatně jednat předseda představenstva společnosti nebo jeden člen představenstva společnosti, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 28. 12. 2016 od 30. 9. 2009

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.

do 30. 9. 2009 od 25. 5. 2004

Další vztahy firmy Státní zkušebna strojů a.s.

Akcionáři

Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478

Těšnov 65/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 31. 7. 2013

Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478

do 31. 7. 2013 od 28. 6. 2013

Česká republika - Ministerstvo zemědělství České republiky, IČ: 00020478

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 117 05

do 28. 6. 2013 od 25. 5. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 5. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 5. 2004
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 5. 2004
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 5. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).