Hlavní navigace

STZ a.s.

Firma STZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1686, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 358 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27294099

Sídlo:

Žukovova 100/27, Ústí nad Labem Střekov, 400 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 5. 2006

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

10410 Výroba olejů a tuků
109 Výroba průmyslových krmiv
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
204 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1686, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

STZ a.s. od 29. 8. 2008

Obchodní firma

CAMPASPOL a.s. do 29. 8. 2008 od 31. 5. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 31. 5. 2006

adresa

Žukovova 100/27
Ústí nad Labem 40003 od 20. 10. 2015

adresa

Žukovova 100
Ústí nad Labem 40129 do 20. 10. 2015 od 29. 8. 2008

adresa

Revoluční 1930/86
Ústí nad Labem 40001 do 29. 8. 2008 od 31. 5. 2006

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 10. 2008

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 9. 10. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 10. 2008

výroba a zpracování paliv a maziv od 9. 10. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

velkoobchod do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

maloobchod se smíšeným zbožím do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

výroba krmiv a krmných směsí do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

výroba chemických látek a chemických přípravků do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

reklamní činnost a marketing do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

poskytování technických služeb do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

výroba nápojů do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

testování, měření, analýzy a kontroly do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

realitní činnost do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

balící činnosti do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 10. 2008 od 31. 5. 2006

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 16.10.2008 toto rozhodnutí: a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou miliónů korun českých) na 358.400.000,- Kč slovy: třistapadesátosm miliónů čtyřista tisíc korun českých), tedy o částku 356.400.000,- Kč (slovy: třistapadesá tšest miliónů čtyřista tisíc korun českých), formou paněžitého vkladu s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3564 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), c) akcie budou upsány takto: 1) na základě přednostního práva bude část akcií upsána jediným akcionářem, společností Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, identifikační číslo: 266 94 590. Splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno zapo čtením pohledávek společností Via Chem Group, a.s. vůči společnosti STZ a.s., vzniklých na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2008, uzavřené mezi společnostmi Pembroke Trading Limited, se sídlem 53, St. Dominic Street, Valleta, Malta, id entifikační číslo: C 28331 a Via Chem Group, a.s., smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2008, uzavřené mezi společnostmi Pembroke Trading Limited, se sídlem 53, St. Dominic Street, Valleta, Malta, identifikační číslo: C 28331 a Via Chem Group, a.s ., smlouvy o úvěru ze dne 31.1.2007, uzavřené mezi společnostmi Via Chem Group, a.s., a Campaspol a.s. a smlouvy o úvěru ze dne 26.6.2007, uzavřené mezi společnostmi Via Chem Group, a.s. a Campaspol a.s. 2) akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, identifikační číslo: 000 11 7 89. Splacení emisního kursu upsaných akcií předem určeným zájemcem bude provedeno započtením pohledávek společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost vůči společnosti STZ a.s., vzniklých na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2008, uzavřené mezi společnostmi Pembroke Trading Limited, se sídlem 53, St. Dominic Street, Valleta, Malta, identifikační číslo: C 28331 a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26.11.200 7, uzavřené mezi společnostmi AB - CREDIT a.s. a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26.11.2007, uzavřené mezi společnostmi AB - CREDIT a.s. a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společ nost, d) existence všech výše uvedených pohledávek byla ověřena auditorem Janem Svobodou, č. osvědčení KAČR č. 433, potvrzením o existenci pohledávek, ze dne 15.10.2008, e) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. z. f) akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že: 1) lhůta pro úpis na základě přednostního práva začíná běžet jedinému akcionáři, společnosti Via Chem Group, a.s., dne 17.10.2008 a trvá 10 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. z., 2) akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Lhůta pro úpis začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednos tního práva a trvá 14 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. z. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním smlouvy o úpisu akcií, g) upisovatelé splatí celý emisní kurz upsaných akcií na základě dohody o započtení a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohoda o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií. do 9. 12. 2008 od 11. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 358 400 000 Kč

od 9. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 12. 2008 od 31. 5. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 584 od 9. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 9. 12. 2008 od 31. 5. 2006

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jan Judl

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 21. 3. 2009

Žežická 683/15, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 22. 10. 2008

Dukelských hrdinů 544/27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Judl

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 21. 3. 2009

Žežická 683/15, Ústí nad Labem, Česká republika

Jan Judl

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 21. 3. 2009

Žežická 683/15, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Bohuslav Doležal CSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 20. 3. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 20. 3. 2009

Kropáčkova 563/14, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 22. 10. 2008

Dukelských hrdinů 544/27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Milan Točina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 27. 5. 2010

vznik funkce: 22. 10. 2008

zánik funkce: 27. 5. 2010

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

Mgr. Luděk Skoupil

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

Hybešova 414, Kouřim, 664 34, Česká republika

Ladislav Skála

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 22. 10. 2008

Plynárenská 358/27, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Luboš Knechtl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 22. 10. 2008

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 22. 10. 2008

Ondříčkova 6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Buzik

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 27. 2. 2007

Peškova 531, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Ing. Petr Hetto

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 27. 2. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 27. 2. 2007

Bělehradská 1958/30, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

JUDr. Petr Juránek

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 2. 2007

Mošnova 2377/40, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

RNDr. Zdeněk Rytíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 27. 2. 2007

Masarykova 1840/142, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Petr Hetto

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

Bělehradská 1958/30, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 6. 2006

Plzeňská 155/113, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Babej-Kmec

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 6. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2006

Gotthardská 8/28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Točina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 6. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2006

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2007

Novoveská 1580/82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Šrubař

Člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 22. 10. 2008

zánik členství: 22. 3. 2010

Plzeňská 155/113, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2007

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 20. 4. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 17. 12. 2009

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2009

K Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Pavel Janda

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 7. 3. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2008

K Cikánce 323, Praha, 154 00, Česká republika

Ing. Jiří Karásek

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

Poděbradova 358/6, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Robert Ševela Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 1. 11. 2007

Jasanova 104, Dolní Břežany - Lhota, 252 41, Česká republika

Ing. Erik Mahnert

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 1. 11. 2007

Ondříčkova 6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Erik Mahnert

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2007

Ondříčkova 6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jiří Karásek

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2007

Poděbradova 358/6, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Jan Dlouhý CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2007

Prackovice nad Labem 14, 411 33, Česká republika

Ing. Jan Dlouhý CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2006

Prackovice nad Labem 14, 411 33, Česká republika

Ing. Zdeněk Moravec

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 27. 2. 2007

Střížovická 414/4, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Kateřina Pichlová

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 27. 2. 2007

Mošnova 1965/5, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 6. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2006

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Prof. Ing. Bohuslav Doležal CSc.

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 16. 6. 2006

Kropáčkova 563/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek jménem společnosti jsou oprávněni předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná vždy společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představens tva.

od 29. 9. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva společně.

do 29. 9. 2008 od 13. 4. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva. Písemné právní úkony jménem společnosti činí osoby, oprávněné jednat jménem společnosti, a to tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.

do 13. 4. 2007 od 31. 5. 2006

Další vztahy firmy STZ a.s.

1 fyzická osoba

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová IČ 72657111

První vztah: 21. 6. 2019

Washingtonova 1567/25, Praha, 110 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová IČ: 72657111

První vztah: 8. 11. 2018 - Poslední vztah: 20. 2. 2019

Washingtonova 1567/25, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

V cihelně 799/6, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

V cihelně 799/6, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková

Insolvenční správce

První vztah: 21. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

Révová 324/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Insolvenční správce

  SETUZA a.s.

  Žukovova 100/27, Ústí nad Labem Střekov, 400 03

Via Chem Group, a.s.

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2008

Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice, 370 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Eduard Bielovský

  člen představenstva

  Martina Rázusa 1849/3, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

 • Ing. Juraj Minarovjech

  člen dozorčí rady

  Jesenského 12, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Via Chem Group, a.s.

První vztah: 13. 4. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2007

Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice, 370 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Eduard Bielovský

  člen představenstva

  Martina Rázusa 1849/3, Michalovce, 071 01, Slovenská republika

 • Ing. Juraj Minarovjech

  člen dozorčí rady

  Jesenského 12, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

První vztah: 31. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, 400 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Vladimír Kubiš CSC

  Člen dozorčí rady

  Školská 689/20, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Jiroušek

  Předseda představenstva

  Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

 • Ing. Daniel Tamchyna MBA

  Člen představenstva

  Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

 • ing. Jiří Medřický

  Místopředseda představenstva

  Libická 1918/6, Praha, 130 00, Česká republika

 • ing. Romana Benešová

  Místopředseda dozorčí rady

  Poběžovická 1122/12, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Jaromír Štantejský

  Člen dozorčí rady

  Filmařská 472, Hradištko, 252 09, Česká republika

 • JUDr. Petr Sisák

  Předseda dozorčí rady

  Portomaso Blk 17, Paceville, San Giljan, Maltská republika

 • Robert Demeter

  Člen dozorčí rady

  Glennova 2709/13, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

 • Josef Černý

  Člen dozorčí rady

  Dukelských hrdinů 574/41, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Akcionáři

Via Chem Group, a.s., IČ: 26694590

Plzeňská, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 9. 12. 2008 od 29. 8. 2008

Via Chem Group, a.s., IČ: 26694590

Plzeňská, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 3. 12. 2007 od 13. 4. 2007

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 00011789

Revoluční, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 32

do 13. 4. 2007 od 31. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 5. 2006

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 11. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 5. 2006

Insolvenční rejstřík

STZ a.s.

spisová značka: INS 10249/2010

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-03-17 11:48:20.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).