Hlavní navigace

SWEET DELIGHT a.s.

Firma SWEET DELIGHT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8265, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 080 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27062708

Sídlo:

Komerční 532, Nupaky, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 5. 2003

DIČ:

CZ27062708

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Adresa

Komerční 532, Nupaky 25101

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8265, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SWEET DELIGHT a.s. od 1. 2. 2007

Obchodní firma

SWEET DELIGHT a.s. od 30. 3. 2015

Obchodní firma

SWEET DELIGHT a.s. od 4. 9. 2015

Obchodní firma

SWEET DELIGHT a.s. do 4. 9. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Marketing Partners a.s. do 26. 5. 2015 od 28. 5. 2003

Obchodní firma

EURO BAKERIES SERVICES a.s. do 1. 2. 2007 od 26. 5. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 28. 5. 2003

adresa

Komerční 532
Nupaky 25101 od 1. 10. 2020

adresa

Pekařská 598/1
Praha 15500 do 1. 10. 2020 od 6. 11. 2014

adresa

Pekařská 695/10
Praha 5 15500 do 6. 11. 2014 od 16. 4. 2012

adresa

Pekařská 1/598
Praha 5 15500 do 16. 4. 2012 od 20. 5. 2005

adresa

Ke Klíčovu 56/1
Praha 9 do 20. 5. 2005 od 28. 5. 2003

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 2. 2009

pekařství, cukrářství od 1. 3. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 26. 2. 2009 od 1. 3. 2007

činnost technických poradců v oblasti potravinářství do 26. 2. 2009 od 26. 5. 2004

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 26. 2. 2009 od 26. 5. 2004

velkoobchod do 26. 2. 2009 od 26. 5. 2004

poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti do 26. 2. 2009 od 26. 5. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 26. 2. 2009 od 26. 5. 2004

reklamní činnost a marketing do 26. 2. 2009 od 28. 5. 2003

zprostředkování obchodu do 26. 2. 2009 od 28. 5. 2003

zprostředkování služeb do 26. 2. 2009 od 28. 5. 2003

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 26. 2. 2009 od 28. 5. 2003

Ostatní skutečnosti

a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), z původní výše 3,080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc korun českých) na částku 18,080.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osmdesát t isíc korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním tisíc pěti set (1.500) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou v tomto případě oba akcionáři Společnosti, a to: i.Pan Kamil Goca, nar. 8. března 1975, bytem Raisova 433/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6, který upíše 974 kusů akcií, a ii.Pan Michal Freiberger, nar. 4. září 1977, bytem Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6, který upíše 526 kusů akcií. d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nových a kcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to takto: i.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Kamil Goca za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Kamilem Gocou jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějíc í na částku ve výši 9,740.000,- Kč (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. ii.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Michal Freiberger za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Michalem Freibergerem jako věřitelem a Společností jako d lužníkem, znějící na částku ve výši 5,260.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Davida Martina, BA, auditorské oprávnění 2143 ze dne 2.9.2015 jsou oba tyto závazky ke dni 2.9.2015 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a oběma akcionáři ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za oběma akcionáři z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají oba akcionáři za Společností, budou rovněž zcela splaceny. Pro vyloučení veškerých pochybností, se oba akcionáři (100 % hlasů všech akcionářů) před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. od 3. 9. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 6. 2. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 6. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 6. 2. 2014

Valná hromada společnosti přijala dne 23.5.2011 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.670.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých) o částku 410.000,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých) na částu 3.080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc ko run českých). 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 410.000,- Kč se nepřipouští. 3. Bude upisováno 41 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 410.000,- Kč (dále jen "Akcie"). 4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 410.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně zapo čtením pohledávek dle bodu 8. tohoto rozhodnutí. 5. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. 6. Všechny Akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, jejímž prostřednictvím akcionář Ing. Michal Freiberger (dále jen "Akcionář 1") se souhlasem akcionáře UNITED BUSINESS a.s. (dále jen "Akcionář 2") upíše 100% nově emitovaných Akcií. 7. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00 a doba upisování - 23.5.2011 (slovy: dvacátého třetího května roku dva tisíce jedenáct) v 15.00 hodin. 8. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst.1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením a) pohledávky Společnosti vůči Akcionáři 1 na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 410.000,- Kč a b) pohledávky Akcionáře 2 vůči Společnosti v celkové výši 410.000,- Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávky vůči panu Markovi Paříkovi dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.4.2011, uzavřené mezi Akcionářem 1 jako postupitelem a Společností jak o postupníkem. 9. Dohoda o započtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle bodu 6 s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8 tohoto usnesení. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. do 28. 6. 2011 od 25. 5. 2011

Jediný akcionář společnosti učinil dne 30.12.2008 ve formě notářského zápisu NZ 737/2008, N 806/2008, sepsaného notářem Romanem Hochmanem, toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 2 000 000,- Kč o částku 670 000,- Kč na částku 2 670 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 670 000,- Kč se nepřipouští. Bude upisováno 67 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurz Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování Nových akcií. Všechny Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Ing. Michalu Freibergerovi, r.č. 770904/5707, trvale bytem Hranice, Zborovská 1157, PSČ 753 01 (dále jen "Nový akcionář"). Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Praha 5, Pekařská 1/598. Úpis akcií bude ve smyslu § 204 odst.5 obchodního zákoníku uskutečněn uzavřením smlouvy o upsání Nových akcií mezi Společností a určitým zájemcem - Novým akcionářem. Nový akcionář je oprávněn upsat Nové akcie do 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlou vy o upsání Nových akcií, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin. Návrh na uzavření smlouvy o upsání Nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upsání zašle Společnost Novému akcionáři do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí je diného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování Nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního r ejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu Nových akcií byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 2102065867/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na jméno Společnosti. Nový akcionář je povinen splatit emisní kurz Nových akcií takto: částku 210 000,- Kč (tj. 31, 3% z celkového emisního kurzu) do 3 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a částku 460 000,- Kč (tj. 68,7% z celkového emisního kurzu) do 1 roku od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. do 26. 2. 2009 od 5. 1. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 080 000 Kč

od 3. 9. 2015

Základní kapitál

vklad 3 080 000 Kč

do 3. 9. 2015 od 28. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 2 670 000 Kč

do 28. 6. 2011 od 2. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 2 670 000 Kč

do 2. 11. 2009 od 3. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 2. 2009 od 28. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 808 od 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 308 do 3. 9. 2015 od 6. 2. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 308 do 6. 2. 2014 od 28. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 267 do 28. 6. 2011 od 3. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 3. 2. 2009 od 28. 5. 2003

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2023

vznik členství: 5. 2. 2022

Za Strahovem 384/45, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020 - Poslední vztah: 17. 8. 2023

vznik členství: 4. 2. 2017

zánik členství: 4. 2. 2022

Za Strahovem 384/45, Praha, 169 00, Česká republika

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 12. 12. 2014

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Florence Gendraud

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 12. 12. 2014

Vodičkova 681/18, Praha 1, 110 00, Česká republika

Michal Freiberger

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 3. 2. 2012

zánik členství: 3. 2. 2017

vznik funkce: 3. 2. 2012

zánik funkce: 3. 2. 2017

Za Strahovem 384/45, Praha, 169 00, Česká republika

Marko Pařík

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2014

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Freiberger

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 3. 2. 2012

vznik funkce: 3. 2. 2012

Čistovická 1700/62, Praha 6, 163 00, Česká republika

Marko Pařík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2014

Pokojná 12, Praha 6, Česká republika

Ing. Michal Freiberger

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 16. 1. 2007

zánik členství: 3. 2. 2012

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 3. 2. 2012

Čistovická 1700/62, Praha, 163 00, Česká republika

Florence Gendraud

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Rue des Jeuneurs 5, Paříž, 750 02, Francouzská republika

Ing. Michal Freiberger

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2009

vznik členství: 16. 1. 2007

vznik funkce: 16. 1. 2007

Zborovská 1157, Hranice, 753 01, Česká republika

Ing. Michal Freibereger

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 16. 1. 2007

vznik funkce: 16. 1. 2007

Zborovská 1157, Hranice, 753 01, Česká republika

Marko Pařík

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 7. 2010

vznik členství: 16. 1. 2007

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2010

Pokojná 363/12, Praha 6, Česká republika

Jan Jedlička

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 22. 10. 2004

zánik členství: 16. 1. 2007

vznik funkce: 14. 8. 2006

zánik funkce: 16. 1. 2007

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, Česká republika

Alfred Joechtl

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 21. 7. 2006

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 21. 7. 2006

bytem v Rakousku: NEUSTIFT AM WALDE 49B, 1190 WIEN do 12. 9. 2006 od 20. 10. 2005

Žatecká 14/55, Praha 1, Česká republika

Jan Jedlička

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 22. 10. 2004

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 14. 8. 2006

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, Česká republika

Mark Martin

člen

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 16. 1. 2007

Žitomírská 38, Praha 10, Česká republika

Jan Jedlička

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

vznik členství: 22. 10. 2004

vznik funkce: 22. 10. 2004

zánik funkce: 21. 2. 2005

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kende

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

vznik členství: 15. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2005

Mánesova 626, Štětí, Česká republika

Alfred Joechtl

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

vznik členství: 11. 2. 2004

bytem v Rakousku: NEUSTIFT AM WALDE 49B, 1190 WIEN do 20. 10. 2005 od 7. 9. 2004

Žatecká 14/55, Praha 1, Česká republika

William Dante Harter

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 25. 8. 2003

zánik členství: 15. 6. 2004

Na Brabenci 16, Praha 5, Česká republika

Ing. Ivan Flek

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 25. 8. 2003

zánik členství: 15. 6. 2004

Bojčenkova 1101, Praha 9, Česká republika

Ing. Miroslav Princ

Předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

vznik funkce: 28. 5. 2003

zánik funkce: 25. 8. 2003

U Kříže 625/9, Praha 5, Česká republika

Ondřej Bartoš

Člen představenstva:

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5, Česká republika

Michal Nassir

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

Habrová 3081/1, Teplice, Česká republika

Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně..

od 6. 2. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

do 6. 2. 2014 od 1. 2. 2007

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 2. 2007 od 28. 5. 2003

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Kamil Goca

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 13. 12. 2019

Raisova 433/2, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Kamil Goca

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 12. 12. 2014

zánik členství: 12. 12. 2019

Raisova 433/2, Praha, 160 00, Česká republika

Kamil Goca

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 12. 12. 2014

Jasmínová 458, Slavičín, 763 21, Česká republika

Eva Adamová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

Exnárova 17, Prešov, 080 01, Slovenská republika

David Koschaný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 12. 12. 2014

Londýnská 215/37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 3. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2014

Švábenice 278, 683 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Roman Domín

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 15. 2. 2013

Sokolovská 568/308, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mark Martin

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

vznik členství: 16. 1. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Žitomírská 599/38, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 7. 2010

vznik členství: 16. 1. 2007

zánik členství: 25. 6. 2010

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 16. 1. 2007

zánik členství: 3. 2. 2012

Švábenice 278, 683 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lucie Hylská

člen

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

Sadová 535/28, Horní Jiřetín, Česká republika

Michal Vorel

člen

První vztah: 20. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 27. 6. 2005

Pod Hájem 386, Králův Dvůr, Česká republika

Ladislav Míka

člen

První vztah: 20. 5. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 22. 10. 2004

zánik členství: 16. 1. 2007

Hodkovice 83, Hodkovice, Česká republika

Veronika Sislová

člen

První vztah: 20. 5. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 22. 10. 2004

zánik členství: 16. 1. 2007

Mezihorská 1257/24, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica, CSc.

člen

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 20. 5. 2005

vznik členství: 15. 6. 2004

zánik členství: 22. 10. 2004

Kanice 145, Česká republika

Ing. Radek Minařík

člen

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 20. 5. 2005

vznik členství: 15. 6. 2004

zánik členství: 22. 10. 2004

Miličova 533, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Petr Kende

člen

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 15. 6. 2004

Mánesova 626, Štětí, Česká republika

Ing. Michaela Holasová

člen

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 5. 2005

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 5. 10. 2004

Záveská 836/6, Praha 10, Česká republika

Ing. Igor Kocmánek

člen

První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 25. 8. 2003

zánik členství: 15. 6. 2004

Voršilská 4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jaroslav Pomp

Člen

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

Lísková 29, Plzeň, Česká republika

Ing. Karel Kronovetr

Člen

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

Zápasnická 879, Praha 10, Česká republika

Ing. Lenka Kovaříková

Člen

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 25. 8. 2003

Pod Žvahovem 12, Praha 5, Česká republika

OK REST a.s.

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Zdeněk Synek

  člen dozorčí rady

  Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

 • Edmond Georges Lucien Müller

  člen představenstva

  17 rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen, Lucemburské velkovévodství

 • Marko Pařík

  člen představenstva

  Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Akcionáři

UNITED BAKERIES a.s., IČ: 26222990

Bohunická, Česká republika, Brno, 619 00

do 3. 2. 2009 od 21. 2. 2007

ODKOLEK a.s., IČ: 60193344

Pekařská, Česká republika, Praha 5, 155 00

do 21. 2. 2007 od 12. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 12. 2003

Živnosti

Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 1. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 12. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).