Hlavní navigace

TECHNICPARK a.s.

Firma TECHNICPARK a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1410, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 176 276 412 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45271607

Sídlo:

Radiová 1122/1, Praha Hostivař, 102 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 4. 1992

DIČ:

CZ45271607

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1410, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TECHNICPARK a.s. od 15. 12. 2020

Obchodní firma

NYCOM a. s. do 15. 12. 2020 od 22. 4. 1994

Obchodní firma

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů a. s. do 22. 4. 1994 od 24. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 24. 4. 1992

adresa

Radiová 1122/1
Praha 10 10227 od 15. 12. 2001

adresa

Radiová 1
Praha 10 10200 do 15. 12. 2001 od 24. 4. 1992

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 12. 2020

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 15. 12. 2020 od 15. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 7. 2009

realitní činnost do 17. 7. 2009 od 24. 11. 2004

zprostředkování obchodu do 17. 7. 2009 od 24. 11. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 7. 2009 od 24. 11. 2004

rozvod elektřiny do 27. 11. 2002 od 20. 10. 2000

pronájem nebytových prostor do 15. 7. 2014 od 20. 10. 2000

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 20. 10. 2000 od 27. 2. 1998

Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie do 20. 10. 2000 od 27. 2. 1998

Služby účetnické, vedení a kontrola účtů do 20. 10. 2000 od 27. 2. 1998

výroba nástrojů do 27. 2. 1998 od 22. 4. 1994

kovoobrábění do 27. 2. 1998 od 22. 4. 1994

truhlářství do 27. 2. 1998 od 22. 4. 1994

výroba výrobků z plastických hmot do 27. 2. 1998 od 22. 4. 1994

hostinská činnost do 27. 2. 1998 od 22. 4. 1994

výroba a opravy zdrojů záření do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti ochranných krytů transportních obalových souborů do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

výroba kosmetických přípravků do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

likvidace pevných radioaktivních odpadů vznikajících mimo jaderná zařízení do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii do 20. 10. 2000 od 2. 8. 1993

radiační měření do 20. 10. 2000 od 2. 8. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 7. 2009 od 2. 8. 1993

administrativně technické služby do 17. 7. 2009 od 2. 8. 1993

hospodářsko-správní činnost, zejména pro právnické a fyzické osoby působící v objektech ÚVVVR a. s. do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

výzkum, vývoj a výroba izotopových výrobků, zejména sloučenin značených radionuklidů, etalonů radionuklidů a zdrojů energie s radioaktivními zářiči, do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti zkoušení a atestace ochranných krytů transportních obalových souborů, technického servisu radioaktivních látek, svozu a likvidace pevých radio- aktivních odpadů o nízké aktivitě, vznikajících mimo jaderné zařízení, distribuce výrobků izotopové produkce, do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

informační, poradenská, zprostřdkovatelská, školící, technicko- normalizační a obchodní činnost, zejména v oblasti izotopové produkce a produkce související,vědeckých, laboratorních a průmyslových přístrojů, radiačních technik a technologií, do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 2. 2017 od 15. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 20. 2. 2017 od 15. 7. 2014

Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N - INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 4 59, LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. od 22. 1. 2013

Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N-INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 459 , LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. do 11. 1. 2013 od 1. 10. 2012

Valná hromada společnosti rozhodla snížit základní kapitál společnosti z důvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ust. § 161b OZ nezcizí v zákonem stanovené lhůtě společností nabyté vlastní akcie v počtu 80.390 kusů. Částka odpovídající snížen í základního kapitálu bude zúčtována v souladu s platnými účetními předpisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 6.270.420,- Kč. Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 176.276 .412,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno, ve smyslu ust. § 213 odst.2 OZ tak, že společnost zničí všech 80.390 kusu vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ust. § 173 odst.2 OZ, tuto změnu pr omítnout v příslušných článcích stanov společnosti, a to v článku Základní kapitál společnosti (čl.4 odst.1) a v článku Akcie (čl.5 odst.1) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 1. 2013 od 26. 7. 2012

Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ustanovení § 161b Obchodního zákoníku nezcizila v zákonem stanovené lhůtě část vlastních akcií v počtu 10.641 kusů, a dále z důvodu hospodárnosti, když společnost má v majetku dalších 2.830 kusů vlastních akcií, u kterých zákonem stanovená lhůta pro zcizení uplyne dnem 4.10.2007. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována v souladu s platnými účetními před pisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 1.050.738,--Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc sedm set třicet osm korun českých). Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 182.546. 832,--Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony pět set čtyřicet šest tisíc osm set třice dvě koruny české). Snížení základního kapitálu bude provedeno, ve smyslu ustanovení § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku tak, že společnost zničí všech 13.471 (slovy: t řináct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) kusů vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ustanovení § 173 odst. 2, tuto změnu promítnout v příslušných článcích stanov společnosti a to v článku Základní kapit ál společnosti (čl. 4 odst. 1) a v článku Akcie (čl. 5 odst. 1) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V této souvislosti valná hromada pověřuje představenstvo, aby splnilo zákonné p ovinnosti společnosti spojené s tímto usnesením valné hromady. do 9. 2. 2008 od 24. 7. 2007

Na společnost NYCOM, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, identifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě o rozdělení a převzetí obchodního jmění ze dne 28.6.2004. Druhou nástupnickou společností je LCS International, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541. od 1. 10. 2004

Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti na 180 024 tis. Kč. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh na snížení základního jmění společnosti, a to jednak z důvodu úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617 tis. Kč, a dále pak z důvodu převodu do rezervního fondu, resp. doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v celkové výši 24 678 tis. Kč. V této souvislosti bylo konstatováno, že částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního jmění společnosti před jeho snížením. Celková výše snížení základního jmění, kterou tímto představenstvo navrhlo valné hromadě, představuje částku ve výši 71 295 tis. Kč. Po snížení bude základní jmění společnosti činit 180 024 tis. Kč. Představenstvo dále navrhlo, aby snížení základního jmění bylo provedeno v souladu s ustanoveními § 213 odst. 1.,2.a 3. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to takto: 1) Společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie, kterých má ve svém majetku ke dni konání dnešní valné hromady, tj. k rozhodnému dni celkem 20 519 ks. Vzhledem k tomu, že společnost má akcie vydané v zaknihované podobě, podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení těchto 20 519 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Tímto způsobem bude provedeno snížení základního jmění představující částku ve výši 20 519 tis. Kč. 2) Zbývající snížení základního jmění představující částku ve výši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlastních akcií, bude provedeno ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, poměrným snížením jmenovité hodnoty zbývajících 230 800 ks akcií, které jsou k rozhodnému dni ve vlastnictví akcionářů, a to z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč každé akcie na jmenovitou hodnotu 780,- Kč každé akcie, tedy jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 220,- Kč. Toto snížení bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti. Shrnutím výše uvedeného valná hromada přijala usnesení o snížení základního jmění společnosti, a to s uvedením 1) důvodů snížení základního jmění: a) úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617 tis. Kč b) převodu do rezervního fondu, resp. doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v celkové výši 24 678 tis. Kč 2) rozsahu snížení základního jmění o 71 295 tis. Kč, tj. po snížení bude činit základní jmění 180 024 tis. Kč 3) způsobů snížení základního jmění: a) Ke snížení základního jmění představujícího částku ve výši 20 519 tis. Kč společnost použije vlastní akcie, které má ve svém majetku ke dni konání valné hromady, a to celkem 20 519 ks o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tak, že podá příkaz Středisku cenných papírů k jejich zrušení b) zbývající snížení základního jmění představující částku ve výši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlastních akcií, bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty zbývajících 230 800 ks akcií, které jsou k rozhodnému dni ve vlastnictví akcionářů, a to z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč každé akcie na jmenovitou hodnotu 780,- Kč každé akcie, tedy jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 220,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty každé akcie bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 15. 12. 2001 od 20. 10. 2000

Změna stanov notářským zápisem 18.5.1993 do 15. 12. 2001 od 2. 8. 1993

Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000. od 24. 4. 1992

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko- níku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zá- pisu ze dne 16. dubna 1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této spo- lečnosti. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v za- kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů s.p. od 24. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 176 276 412 Kč

od 11. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 182 546 832 Kč

do 11. 1. 2013 od 9. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 183 597 570 Kč

do 9. 2. 2008 od 1. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 180 024 000 Kč

do 1. 10. 2004 od 27. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 180 024 000 Kč

do 27. 11. 2002 od 25. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 251 319 000 Kč

do 25. 1. 2001 od 24. 4. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 2 259 954 od 15. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 2 259 954 do 15. 7. 2014 od 11. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 2 340 344 do 11. 1. 2013 od 9. 2. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 78 Kč, počet: 2 353 815 do 9. 2. 2008 od 1. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 780 Kč, počet: 230 800 do 1. 10. 2004 od 25. 1. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 251 319 do 25. 1. 2001 od 2. 8. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 231 213 do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 106 do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Ctirad Richter

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2020

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ctirad Richter

Statutární ředitel

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 12. 2020

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 14. 12. 2020

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Matura

Předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 12. 5. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 12. 5. 2015

zánik funkce: 6. 2. 2017

Zvonková 3048/2, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Milan Matura

Předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 12. 5. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 12. 5. 2015

zánik funkce: 6. 2. 2017

Zvonková 3048/2, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Matura

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2015

vznik členství: 11. 5. 2010

zánik členství: 11. 5. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2012

zánik funkce: 11. 5. 2015

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Ťoupalová

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 6. 2. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Seifertova 982/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Ťoupalová

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 6. 2. 2017

zánik funkce: 6. 2. 2017

Seifertova 982/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 3. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Postupická 2956/1, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner CSc.

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 11. 5. 2010

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 11. 5. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2012

Nechvílova 1843/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Milan Matura

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 11. 5. 2010

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

zánik členství: 2. 7. 2011

vznik funkce: 2. 7. 2006

Postupická 1, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Milan Matura

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2010

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 10. 5. 2010

Zvonková 3048/2, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2010

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 10. 5. 2010

vznik funkce: 10. 5. 2005

zánik funkce: 10. 5. 2010

Nechvílová 1843/5, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Matura

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 30. 3. 2000

zánik členství: 9. 5. 2005

Zvonková 2, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 24. 7. 2006

vznik členství: 1. 7. 2001

zánik funkce: 1. 7. 2006

Postupická 1, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner CSc.

předseda

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 30. 3. 2002

zánik členství: 9. 5. 2005

vznik funkce: 3. 7. 2001

zánik funkce: 9. 5. 2005

rodné číslo: 420715/023 do 19. 7. 2005 od 27. 11. 2002

Murmanská 15, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

vznik funkce: 1. 7. 2001

Postupická 1, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner CSc.

předseda

První vztah: 20. 10. 2000 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

rodné číslo: 420715/023 do 27. 11. 2002 od 20. 10. 2000

Murmanská 15, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Černý

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2001

Ke Kaménce 13, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Nigrin

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Komenského 89, Pečky, Česká republika

Ing. Milan Matura

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Zvonková 2, Praha 10, Česká republika

Ing. Milan Matura

člen

První vztah: 13. 5. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Zvonková 2, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Mudra

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

U Pentlovky 463, Praha 8, 181 00, Česká republika

Jiří Heller

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Litvínovská 595, Praha 9, Česká republika

ing. Jaroslav Hoffmann

člen

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 13. 5. 1997

Sládkova 7, Praha 7, Česká republika

JUDr. Josef Lanzendörfer

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Ondřejov čp.149, Česká republika

Ing. Jiří Nigrin

místopředseda

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Komenského 89, Pečky, Česká republika

Ing. František Trabalík

člen

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Arabská 574, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner CSc.

předseda

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 10. 2000

rodné číslo: 420715/023 do 20. 10. 2000 od 26. 7. 1994

Frýdlantská 1314/15, Praha 8, Česká republika

Ing. Miloš Janů

místopředseda

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Kolského 1428, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Schweiner, Csc

předseda

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1997

Murmaňská 15, Praha l0, Česká republika

Ing. Alena Růžičková

místopředseda

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Dvouletky 171, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Nigrin

člen

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Komenského 89, Pečky, Česká republika

ing. Zdeněk Holeček

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Suchý vršek 2133, Praha 5, Česká republika

Jiří Heller

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Litvínovská 595/18, Praha 9, Česká republika

Ing. Karol Chorvát

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Na rovnosti 19, Praha 3, Česká republika

Ing. Alena Růžičková

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Dvouletky 171/2702, Praha 10, Česká republika

PhDr. František Nedoma

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Lužická 14, Praha 2, Česká republika

Ing. Jozef Štrba CSc.

člen

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 2. 8. 1993

Jablonecká 364, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ivan Svatoš

Člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Černokostelecká 93, Praha 10, 102 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Trousil CSc.

člen

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 2. 8. 1993

Na vrstvách 4, Praha 4, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám předseda představenstva.

od 15. 12. 2020

Za společnost jedná vůči třetím osobám statutární ředitel.

do 15. 12. 2020 od 20. 2. 2017

Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 20. 2. 2017 od 15. 7. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis.

do 15. 7. 2014 od 27. 11. 2002

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 11. 2002 od 27. 2. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen před stavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Všichni tak činí způsobem, žer k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 2. 1998 od 2. 8. 1993

Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době nepříto- mnosti místopředseda). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis před- seda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším členem představenstva. Představenstvo může k jednání a k podepisování za společnost pí- semně zmocnit ředitele, popřípadě jiné vedoucí pracovníky spole- čnosti.

do 2. 8. 1993 od 24. 4. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ján Bobovský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 14. 12. 2020

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Šach

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2020

Na hroudě 1955/51, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 14. 12. 2020

Postupická 2956/1, Praha, 141 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

Postupická 2956/1, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Jiří Šach

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

Na hroudě 1955/51, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Šach

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

Na hroudě 1955/51, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ján Bobovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 6. 2. 2017

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ján Bobovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 6. 2. 2017

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 6. 2. 2017

Postupická 2956/1, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Jiří Šach

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 18. 7. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Na hroudě 1955/51, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2012

Slezská 844/96, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ján Bobovský

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 18. 7. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Slezská 844/96, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Šach

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 18. 7. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Na hroudě 1955/51, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2007

Slezská 844/96, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Jiří Šach

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 17. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

Na hroudě 51, Praha 10, Česká republika

ing. Ján Bobovský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 17. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

ing. Jiří Šach

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 4. 10. 2004

vznik členství: 16. 7. 1999

zánik členství: 16. 7. 2004

Na hroudě 51, Praha 10, Česká republika

ing. Ján Bobovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 4. 10. 2004

vznik členství: 16. 7. 1999

zánik členství: 16. 7. 2004

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 25. 6. 2007

vznik funkce: 12. 7. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2007

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

vznik členství: 29. 6. 2001

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

ing. Ján Bobovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

ing. Jiří Šach

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Na hroudě 51, Praha 10, Česká republika

Michal Lieb

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

Pavel Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Mladoboleslavská 323, Praha 9 - Vinoř, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

Michal Lieb

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Slezská 96, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Maršál

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Pohnertova 1119, Praha 8, Česká republika

Pavel Votava

předseda

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Mladoboleslavská 323, Praha 9 - Vinoř, Česká republika

Pavel Votava

člen

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Mladoboleslavská 323, Praha 9 - Vinoř, Česká republika

Ing. Jaroslav Lieb

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

A.Nováka 340, Stránčice, Česká republika

Ing. Josef Vaněk

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Neudova 290, Řevnice, Česká republika

Ing. Zdeněk Schweiner CSc.

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Jabloňová 59, Praha 10, 106 00, Česká republika

RNDr. Zdeněk Prášil CSc.

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 2. 8. 1993

Malinova 1657, Praha 10, 106 00, Česká republika

ing. Jiljí Horák

První vztah: 24. 4. 1992 - Poslední vztah: 2. 8. 1993

Bezručova 347, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztahy firmy TECHNICPARK a.s.

Historické vztahy

Ing. Ján Bobovský

Člen správní rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 14. 12. 2020

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Šach

Člen správní rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 14. 12. 2020

Na hroudě 1955/51, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Pospíšil

Člen správní rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 14. 12. 2020

Postupická 2956/1, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Ctirad Richter

Předseda správní rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 14. 12. 2020

Slezská 844/96, Praha, 130 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 8. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).