Hlavní navigace

TEZAS a.s.

Firma TEZAS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2342, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 77 238 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193549

Sídlo:

Panelová 289/6, Praha Satalice, 190 15

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 2. 1994

DIČ:

CZ60193549

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
25720 Výroba zámků a kování
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
95220 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2342, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TEZAS a.s. od 26. 4. 2000

Obchodní firma

ČSAD TZS Praha a.s. do 26. 4. 2000 od 15. 3. 1996

Obchodní firma

ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a.s. do 15. 3. 1996 od 1. 2. 1994

Obchodní firma

ČSAD Technické a zásobovací služby a.s. do 1. 2. 1994 od 1. 2. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 1994

adresa

Panelová 289/6
Praha 19015 od 1. 11. 2017

adresa

Pernerova 502/52
Praha 18600 do 1. 11. 2017 od 10. 10. 2016

adresa

Pernerova 52
Praha 8 do 10. 10. 2016 od 1. 2. 1994

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 6. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 10. 2013

klempířství a oprava karoserií od 20. 9. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 9. 2010

opravy silničních vozidel od 20. 9. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 20. 9. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně. do 17. 6. 2014 od 20. 9. 2010

montáž měřidel do 20. 9. 2010 od 26. 4. 2000

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem a zajištujích řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor do 20. 9. 2010 od 1. 12. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 20. 9. 2010 od 9. 4. 1996

silniční motorová doprava mezinárodní a vnitrostátní autobusová do 8. 10. 2004 od 15. 3. 1996

silniční motorová doprava nákladní mezinárodní a vnitrostátní do 20. 9. 2010 od 15. 3. 1996

poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně do 20. 9. 2010 od 15. 3. 1996

silniční motorová doprava veřejná osobní hromadná pravidelná vnitrostátní do 17. 6. 2014 od 15. 3. 1996

vulkanizace-se specializací na tzv."studené protektorování pneumatik" do 17. 6. 2014 od 15. 3. 1996

opravy, údržba, úpravy a odborná demontáž dopravních prostřed- ků a jejich příslušenství do 15. 3. 1996 od 1. 2. 1994

silniční motorová doprava -veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní do 15. 3. 1996 od 1. 2. 1994

silniční motorová doprava- veřejná nákladní vnitrostátní a mezi- národní do 15. 3. 1996 od 1. 2. 1994

vyučování řízení motorových vozidel do 19. 6. 2002 od 1. 2. 1994

výroba,opravy a údržba a úpravy strojů a zařízení servisní a garážovací techniky do 20. 9. 2010 od 1. 2. 1994

organizační zajištění školení, zejména pro řidiče vysokozdvižných vozíků a svářečů do 20. 9. 2010 od 1. 2. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 9. 2010 od 1. 2. 1994

opravy karosérií do 20. 9. 2010 od 1. 2. 1994

opravy motorových vozidel do 20. 9. 2010 od 1. 2. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 17. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 6. 2014

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 4,9,2003 na základě pověření valné hromady základní kapitál společnosti ze stávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o 4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu ne peněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem: a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každé akcie je ro ven její jmenovité hodnotě, tj.j. 1.000,- Kč b) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2) písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projek tu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 4169291 8, c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejtříku. Počátek běhu této lhůty b ude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti Fondu národního majetku ČR na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Představenstvo spolu s tímto dopisem zašle Fondu národního majetku ČR návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smlouvě o úpisu akcií, kterou uzavře Fond národního majetku ČR, se společností TEZAS a.s. v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákon íku. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000, Kč na jednu akcii, t.j. celkem 4.964.000,- Kč, d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí šedesátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, t.j. Praha 8, Pernerova 52, e) schvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady uvedenými v doplňku č. 2 k původnímu privatizačnímu projektru ČSAD Technické a zásobovací služby Praha s.p. č. 21277 schválenému 14,10,1993 MSNMP ČR pod č.j. 630/2164/633/93, aktualizovanému k 31, 10,1997, číslo projektu v evidenci MF ČR: 50589, schválenému rozhodnutím o privatizaci majetku státu Ministerstva financí České republiky ze dne 23,10,1998 č.j. 42/49763/98/Kr, kterým byl schválen privatizační projekt vedený v evidenci Ministerstva financ í ČR pod č. 50589, SPJ 4001, přičemž toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím Ministerstva financí České republiky ze dne 21,12,2001, č.j. 42/115963/2001: pozemky v katastrálním území Satalice, zapsanými u Katastrálního úřadu Praha-město na LV č. 402 pro okres Hl.m. Praha, obec Praha, katastrální území Satalice, a to : p.č. 581 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, p.č. 582 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě ře 677 m2, způsob využití - budova LV 498, p.č. 583 - zastavěná plocha a nádvoří o výměř e 1275 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 584/1 - ostatní plocha o výměře 17593 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 584/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, p.č. 584/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 585/1 - ostatní plocha o výměře 14027 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 585/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 713 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 585/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1295 m2, p.č. 585/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 - nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro ČSAD Technické a zásobovací služby Praha, s.p., Praha 8, Pernerova 52. f) cena nepeněžitého vkladu se stanoví v souladu s ust. § 44 zákona 92/1991 Sb. na základě privatizačního projektu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2 001 č.j. 42/115963/2001, částkou 4.964.000,- Kč do 22. 12. 2003 od 31. 10. 2003

Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 10,9,2002 na základě pověření valné hromady základní kapitál společnosti ze stávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o 4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem: a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000,- Kč. b) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2) písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 41692918. c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je třicet dnů a počíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí třicátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Praha 8, Pernerova 52. e) chvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady: pozemky v katastrálním území Satalice, zapsanými u Katastrálního úřadu Praha-město na LV č. 402 pro okres Hl.m. Praha, obec Praha, katastrální území Satalice, a to: p.č. 581 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, p.č. 582 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 677 m2, p.č. 583 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1275 m2, p.č. 584/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 17593 m2, p.č. 584/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, p.č. 584/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. 585/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14027 m2, p.č. 585/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 713 m2, p.č. 585/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1459 m2, p.č. 585/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1295 m2, p.č. 585/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 - jedná se o část majetku státního podniku ČSAD Technické a zásobovací služby se sídlem Praha 8, Pernerova 52, IČ 14889731, převedenou do vlastnictví Fondu národního majetku ČR rozhodnutím Ministerstva financí ČR č. 42/49763/98/Kr, vydaným dne 23,10,1998 podle ust. § 11 zák.č. 92/1991 ve znění zák. č. 92/1992 Sb. f) cena nepeněžitého vkladu se stanoví na základě citovaného privatizačního projektu dle ust. § 44 zákona 92/1991 Sb. částkou 4.964.000,- Kč. do 25. 2. 2003 od 23. 10. 2002

Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb. jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla část majetku státního podniku ČSAD Technické a zásobovací služby Praha s.p.se sídlem Pernerova 52,Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps(ALX), vložka 738, dle § 11 odst. 2 zák.č.92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby , ve znění zák.č.210/1993 Sb. v zakladatelské listině učiněné formou not.zápisu ze dne 10.12.93 bylo rozhodnuto o schválení členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 2. 1994

zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném provatizačním projektu státního podniku č.21277. od 1. 2. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 77 238 000 Kč

od 22. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 72 274 000 Kč

do 22. 12. 2003 od 1. 2. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 238 od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 238 do 17. 6. 2014 od 11. 10. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 238 do 11. 10. 2004 od 22. 12. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 274 do 22. 12. 2003 od 1. 2. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Pavel Bezouška

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 28. 6. 2016

Háje 558, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Lhotský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

třída Tomáše Bati 221, Zlín, 763 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Josef Štěpánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2016

Na Chmelnici 2392/60, Boskovice, 680 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  KRODOS a.s.

  Skopalíkova 2385/45, Kroměříž, 767 01

 • předseda dozorčí rady

  TEZAS servis a.s.

  Panelová 289/6, Praha, 190 15

 • předseda dozorčí rady

  Finreal Vsetín a.s.

  Žerotínova 992, Vsetín, 755 01

 • předseda dozorčí rady

  BODOS a.s.

  Mánesova 2266/1a, Boskovice, 680 01

 • předseda dozorčí rady

  BODOS Czechia a.s.

  Mánesova 2266/1a, Boskovice, 680 01

 • člen představenstva

  VYDOS BUS a.s.

  Jiřího Wolkera 416/1, Vyškov Vyškov-Město, 682 01

Historické vztahy

Pavel Bezouška

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 28. 6. 2016

Na Kopci 5192, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Petr Lhotský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2016

třída Tomáše Bati 221, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2016

Hřibská 2034/12, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Lhotský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

tř. Tomáše Bati 221, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Vladimír Hráský

člen

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

Smečenská 568, Libušín, Česká republika

Petr Kafka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2016

Ke Kolodějům 140, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2010

Hřibská 2034/12, Praha 10, Česká republika

Petr Kafka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2007

Ke Kolodějům 140, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

člen

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 26. 6. 2007

Hřibská 2034/12, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Hráský

člen

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 26. 6. 2007

Smečenská 568, Libušín, Česká republika

Dr. František Zajíc

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

zánik členství: 19. 6. 2003

Levského 3185, Praha 4, Česká republika

Petr Kafka

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

zánik členství: 19. 6. 2003

Ke Kolodějům 140, Praha 9, Česká republika

ing. Václav Kvapil

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Národní obrany 38, Praha 6, Česká republika

ing. Václav Šetelík

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

zánik členství: 16. 6. 2006

Hekrova 816, Praha 4, Česká republika

ing. Zdeněk Babka

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Steinerova 603/14, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Peter Baďura

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Ostrá horka I 509, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  Finreal Vsetín a.s.

  Žerotínova 992, Vsetín, 755 01

 • předseda představenstva

  BODOS a.s.

  Mánesova 2266/1a, Boskovice, 680 01

 • předseda představenstva

  BODOS Czechia a.s.

  Mánesova 2266/1a, Boskovice, 680 01

 • předseda představenstva

  VYDOS BUS a.s.

  Jiřího Wolkera 416/1, Vyškov Vyškov-Město, 682 01

 • místopředseda představenstva

  TEZAS servis a.s.

  Panelová 289/6, Praha, 190 15

Stanislav Zámečník

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

U sv. Jána 652, Strání, 687 66, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radislav Rožánek

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Konopišťská 904, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Radislav Rožánek

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Konopišťská 904, Šestajovice, 259 20, Česká republika

Ing. Peter Baďura

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Ostrá horka I 509, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Peter Baďura

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Ostrá horka I 509, Zlín, 760 01, Česká republika

Stanislav Zámečník

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Květná 619, 687 66, Česká republika

Ing. Peter Baďura

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2010

Ostrá horka I/509, Zlín, Česká republika

Ing. Radislav Rožánek

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2010

Konopišťská 904, Šestajovice, 259 20, Česká republika

Ing. Pavel Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2010

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, Česká republika

Ing. Pavel Mach

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 26. 6. 2007

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, Česká republika

Ing. Radislav Rožánek

člen-předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

zánik členství: 26. 6. 2007

zánik funkce: 26. 6. 2007

Konopišťská 904, Šestajovice, 259 20, Česká republika

Ing. Peter Baďura

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2004 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

zánik členství: 26. 6. 2007

zánik funkce: 26. 6. 2007

Ostrá horka I/509, Zlín, Česká republika

Ing. Radislav Rožánek

člen-předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

Jeseniova 1045/33, Praha 3, Česká republika

Ing. Vladimír Sládeček

místopředseda

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 12. 11. 2007

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2007

Malá Trávnická 1659/40, Přerov, Česká republika

Ing. Vladimír Hráský

člen-místopředseda představenstva:

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

vznik členství: 23. 8. 2000

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 23. 8. 2000

zánik funkce: 19. 6. 2003

Smečenská 568, Libušín, Česká republika

ing. Radislav Rožánek

člen-předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 22. 12. 2003

Suchý vršek 2097, Praha 5, Česká republika

Ing. Peter Baďura

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 11. 10. 2004

Větrná č.p 4664, Zlín, Česká republika

JUDr. Ivan Juřena

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Kúty č. 1958, Zlín, Česká republika

ing. Peter Baďura

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Louky č. 377, Zlín, Česká republika

ing. Radislav Rožánek

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

Suchý vršek 2097, Praha 5, Česká republika

ing. Aleš Viktorín

člen

První vztah: 23. 9. 1997 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

tř.2.května 4100, Zlín, Česká republika

ing. Zdeněk Babka

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Formanská 270, Praha 4, Česká republika

ing. Zdeněk Kolář

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1996 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

zánik členství: 19. 6. 2003

Hřibská 2034/12, Praha 10, Česká republika

ing. Petr Bezouška

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Sokolovská 622, Zlín, Česká republika

ing. Petr Bezouška

člen

První vztah: 9. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 6. 1996

Sokolovská 622, Zlín, Česká republika

JUDr. Ivan Juřena

člen

První vztah: 9. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1998

Kúty 1958, Zlín, Česká republika

ing. Jaroslav Čudrnák

člen

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 23. 9. 1997

Sušilova 490/5, Holešov, Česká republika

ing. Zdeněk Babka

člen

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 6. 1996

Formanská 270, Praha 4, Česká republika

ing. Radislav Rožánek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1996

Suchý vršek 2097, Praha 5, Česká republika

ing. Zdeněk Kolář

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 6. 6. 1996

Hřibská 2034/12, Praha 10, Česká republika

ing. Miroslav Macek

člen

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 9. 4. 1996

Hlavní 201, Měšice u Prahy, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem, - prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části, - zakládání dceřiných společností, - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, - dispozice s cennými papíry, - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek, - uzavírání smluv o zápůjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 17. 6. 2014

Jménem společnosti je oprávněn navenek jednat a společnost zavazovat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních úkonů, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitostem - prodej a nájem podniku či jeho části - zakládání dceřiných společností - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - dispozice s cennými papíry - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek - uzavírání smluv o půjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.

do 17. 6. 2014 od 1. 2. 2012

Jménem společnosti je oprávněn navenek jednat a společnost zavazovat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních úkonů, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitostem - prodej a nájem podniku či jeho části - zakládání dceřiných společností - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - dispozice s cennými papíry - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek - uzavírání smluv o půjčce či úvěru (s výjimkou leasingu) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.

do 1. 2. 2012 od 20. 8. 2011

Za společnost jedná a vůči třetím osobám ji zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo samostatně místopředseda anebo pověřený člen představenstva, vyjma právních úkonů při - uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku - zakládání dceřinných společností - uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti - uzavírání smluv o poskytnutí a přijetí půjčky a úvěru (mimo leasingu) a bankovního úvěru - uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebítání ručitelského závazku ( mimo dohod o zpětném odkupu) - uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností - uzavírání smluv o prodeji a pronájmu podniku nebo jeho části kdy společnost zastupují místopředsedové představenstva společně Za společnost podepisuje předseda samostatně nebo samostatně místopředseda představenstva anebo pověřený člen představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis nebo podpisy, vyjma právních úkonů při - uzavírání nájemních smluv do dobu určitou nebo na dobu neurčitou a výpovědní dobou delší než tři měsíce - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku - zakládání dceřinných společností - uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti - uzavírání smluv o poskytnutí a přijetí půjčky a úvěru ( mimo leasingu a bankovního úvěru ) - uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebítání ručitelského závazku ( mimo dohod o zpětném odkupu ) - uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností - uzavírání smluv o prodeji a pronájmu podniku nebo jeho části kdy za společnost podepisují oba místopředsedové představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy.

do 20. 8. 2011 od 24. 4. 2002

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, mimo: -uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce -uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku -zakládání dceřinných společností -uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti -uzavírání smluv o poskytnutí půjčky a úvěru (mimo leasingu) -uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebírání ručitelského závazku (mimo dohod o zpětného odkupu) -uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností -uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části kdy společnost zastupují společně oba místopředsedové představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen s výjimkou: -uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce -uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku -zakládání dceřinných společností -uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti -uzavírání smluv o poskytnutí půjčky a úvěru (mimo leasingu) -uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebírání ručitelského závazku (mimo dohod o zpětného odkupu) -uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností -uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části kdy společnost podepisují společně oba místopředsedové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 4. 2002 od 28. 1. 2002

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva , anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že že buď podepisují spo- lečně všichni členové předstsvenstva , nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka

do 28. 1. 2002 od 1. 2. 1994

Další vztahy firmy TEZAS a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 8. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 1. 2013
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 12. 1994
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 9. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 9. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 9. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).