Hlavní navigace

THERMAL-F, a.s.

Firma THERMAL-F, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 813, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 799 550 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25401726

Sídlo:

I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, 360 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 1999

DIČ:

CZ25401726

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
86100 Ústavní zdravotní péče
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 813, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

THERMAL-F, a.s. od 9. 3. 2015

Obchodní firma

THERMAL-F, a.s. od 26. 5. 2015

Obchodní firma

THERMAL-F, a.s. do 26. 5. 2015 od 30. 4. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1999

adresa

I. P. Pavlova 2001/11
Karlovy Vary 36001 od 3. 3. 2018

adresa

I.P.Pavlova 2001/11
Karlovy Vary 36001 do 3. 3. 2018 od 2. 7. 1999

adresa

Mírové náměstí 6/2442
Ústí nad Labem do 2. 7. 1999 od 30. 4. 1999

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb - ambulantní specializovaná a lůžková následná péče - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče od 16. 3. 2016

silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 14. 8. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 14. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 8. 2014

provozování zdravotnického zařízení - ambulantní specializovaná a lůžková následná péče - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče do 16. 3. 2016 od 14. 8. 2014

masérské, rekondiční a regenerační služby od 12. 12. 2001

provozování solárií od 12. 12. 2001

ubytovací služby do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

technické činnosti v dopravě do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

silniční motorová doprava osobní do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

zprostředkování služeb do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

realitní činnost do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

specializovaný maloobchod do 14. 8. 2014 od 12. 12. 2001

provozování kina do 12. 12. 2001 od 6. 2. 2001

poskytování telekomunikačních služeb do 14. 8. 2014 od 6. 2. 2001

provoz nestátního zdravotnického zařízení s druhem a rozsahem poskytované péče: FBLR-poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče-preventivní, kurativní a rehabilitační do 14. 8. 2014 od 2. 7. 1999

směnárenská činnost do 16. 3. 2016 od 2. 7. 1999

hostinská činnost od 30. 4. 1999

poskytování ubytovacích služeb do 12. 12. 2001 od 30. 4. 1999

organizace a pořádání společenských a kulturních akcí do 12. 12. 2001 od 30. 4. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 12. 2001 od 30. 4. 1999

provozování parkovišť do 12. 12. 2001 od 30. 4. 1999

zprostředkování služeb v oblasti turistiky a lázeňství (nejedná se o činnost cestovní kanceláře) do 12. 12. 2001 od 30. 4. 1999

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužicích regeneraci a rekondici do 14. 8. 2014 od 30. 4. 1999

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých), vydáním 1 (jedné) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun český ch); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2.nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem 3.na každou stávající akcii lze upsat takový podíl nové akcie, který odpovídá poměru jmenovité hodnoty této akcie k základnímu kapitálu společnosti 4.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých) 5.nová akcie bude nabídnuta k upsání jedinému akcionáři, jímž je Česká republika, jednající Ministerstvem financí České republiky, IČO 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 6.nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje 7.přednostní právo na upsání nové akcie může jediný akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v budově Ministerstva financí České republiky, Praha 1, Letenská 15 8.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 115-3183240237/0100, název THERMAL-F, A.S. - NAVÝŠENÍ Z.K. zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu v plné výši nejp ozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie 9.k upsání nové akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; náležitosti smlouvy stanoví § 479 ZOK do 19. 4. 2017 od 29. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 6. 2017 od 14. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 6. 2017 od 14. 8. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.3.2012 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. v tomto znění: a) základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 479.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 499.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta de vadesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. b) důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. c) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií. d) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodn otě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 01, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valn é hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 107-0093770257/0100 u Komerční banky, a.s. do 23. 5. 2012 od 6. 4. 2012

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13. srpna 2010 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 459.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 479.550.000,- Kč (slovy: čt yři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. c) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií. d) Stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) Nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodn otě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 00006947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tz n. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9:00 a 16:00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kpaitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak cií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) Upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 433208530207/0100 u Komerční banky, a.s. do 20. 10. 2010 od 27. 8. 2010

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.03.2009 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na částku 459.550.000,- Kč, a to peněžitým vkladem b) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj c) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií d) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští e) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejn á jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 40 kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání a kcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 43-2338660267/0100 u Komerční banky a.s. do 11. 6. 2009 od 6. 4. 2009

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.06.2008 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve vznění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč a to peněžitým vkladem; b) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj; c) zvýšení základního kapitálu se realizuje úpisem nových akcií; d) upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; e) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stá vajícími akciemi společnosti.; f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republiky - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou. Úpis akcií lze provést ve lhůtě 14 dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku.; g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti č. 432338660267/0100 u Komerční banky, a.s. do 8. 10. 2008 od 17. 7. 2008

Rozhodnutí jediného akcionáře: I. Důvody zvýšení základního kapitálu Rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 26.7.1993 byl převeden ke dni 1.8.1983 privatizovaný majetek dle privatizačního projektu ev.č. 467/formulář 4 B /2001/ státního podniku Lázeňské sanatorium Thermal Karlovy Vary (LST) na Fond národního majetku ČR. V souladu se schváleným privatizačním projektem s. p. Lázeňské sanatorium Thermal ev.č. 467 a na základě výsledků veřejné obchodní soutěže uzavřel FNM ČR dne 12.8.1993 smlouvu o prodeji privatizovaného majetku s kupujícím, kterým byla společnost JASMÍN, s.r.o., tehdy se sídlem Praha 3, Milličova 27. Vzhledem k tomu, že kupující sjednanou kupní cenu v termínu do 10.10.1993 nezaplatil, FNM ČR od kupní smlouvy odstoupil a téhož dne své rozhodnutí o odstoupení předal kupujícímu. Tímto práva a povinnosti založená kupní smlouvou zanikla a privatizovaný majetek přešel zpět na FNM ČR. I přes tuto skutečnost společnost JASMÍN, s.r.o. dosáhla toho, že dne 19.7.1994, na základě kupní smlouvy, k níž bez vědomí FNM ČR kupující pro katastrální úřad připojil ve formě notářského zápisu smlouvu s IMMO - PLAN, a která byla již v té době neplatná z důvodu odstoupení FNM ČR, Katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva pro společnost JASMÍN, s.r.o. s tím, že právní účinky vkladu vznikly dne 12.8.1993, tj. v den uzavření kupní smlouvy. Na základě tohoto vkladu, v rozporu se zákonem, uzavřela společnost JASMÍN, s.r.o. dne 20.7.1994 kupní smlouvu na prodej majetku LST, jehož nebyla vlastníkem, se společností Helvetia House, a.s. Den nato Katastrální úřad v Karlových Varech povolil vklad vlastnického práva k nemovitostem LST pro společnost Helvetia House, a.s. FNM ČR v roce 1995 podal žalobu u Krajského obchodního soudu v Praze proti společnostem JASMÍN, s.r.o. a Helvetia House, a.s., za účelem zápisu FNM ČR jako vlastníka nemovitostí LST do katastru nemovitostí. Krajský obchodní soud v Praze vydal dne 26.6.1998 rozsudek, jímž určil, že FNM ČR je vlastníkem nemovitého majetku LST. Rozsudek nenabyl právní moci, neboť se společnost Helvetia House, a.s. odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999, zn. 44 Cm 57/95 - 1 Cmo 86/99-251, které nabylo právní moci dne 12.11.1999, byl potvrzen rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998, zn. 44 Cm 57/95-168, ve věci určení vlastnictví nemovitostí Lázeňského sanatoria Thermal Karlovy Vary, s.p., privatizační projekt ev.č. 467, který určuje, že FNM ČR je vlastníkem nemovitostí uvedených v tomto rozsudku. Zápis nemovitostí na list vlastnictví č. 1576 pro katastrální území Karlovy Vary ve prospěch FNM ČR byl proveden Katastrálním úřadem v Karlových Varech dne 5.1.2000. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

FNM ČR v souladu s ust. zák. č. 171/1991 Sb., § 20 a odst. 3 v platném znění, na základě předchozího generálního souhlasu MSNMP ČR ze dne 12.3.1996, č.j. 260/32/96/Fiš a dle souhlasu 4. jednání Výkonného výboru FNM ČR ze dne 25.1.1999 a 9. jednání Výkonného výboru FNM ČR dne 1.3.1999 založil jako jediný zakladatel na základě notářského zápisu sepsaného dne 24.3.1999 akciovou společnost THERMAL-F, a.s. bez výzvy k upsání akcií. Základní kapitál při jejím založení ve výši 16.250.000,- Kč byl splacen v plné výši formou nepeněžitého vkladu zakladatele. Výše základního kapitálu byla stanovena na základě dvou znaleckých posudků, kterými byl oceněn soubor movitých věcí charakteru hmotného investičního majetku. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Na 42. jednání Výkonného výboru FNM ČR dne 8.11.1999 bylo v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999 rozhodnuto o vložení nemovitostí LST, uvedených v rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998, které jsou totožné se seznamem uvedeným v privatizačním projektu ev.č. 467, do majetku společnosti THERMAL-F, a.s. Na 49. jednání Výkonného výboru FNM ČR bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladu v hodnotě předmětných nemovitostí dle dvou znaleckých posudků podle obch. zák., § 59 odst. 3 v platném znění, ve výši 313.750.000,- Kč, a o nové emisi 330 ks akcií po 1 mil. Kč jmenovité hodnoty. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Fond národního majetku ČR jako jediný akcionář společnosti THERMAL-F, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o tomto zvýšení základního kapitálu notářským zápisem ze dne 19.1.2000, sepsaným notářkou JUDr. Staňkovou. K uvažovanému navýšení základního kapitálu však nedošlo, neboť dne 30.3.2000 a 8.11.2000 bylo nemovitostem, které měly být předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech zřízeno soudcovské zástavní právo. Usnesením téhož soudu ze dne 23.3.2001 a 18.9.2000 bylo řízení, v němž byl nařízen výkon rozhodnutí zřízením uvedeného soudcovského zástavního práva zastaveno. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Na základě těchto skutečností rozhodl výkonný výbor Fondu národního majetku ČR dne 14.1.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti za použití společného znaleckého posudku tak, jak bude stanoveno dále. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

II. Nepeněžitý vklad Zvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře jakožto předem stanoveného zájemce, s vyloučením jeho přednostního práva. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1576 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, a sice: - budova čp. 844 (objekt bydlení) na pozemku parc. č. 1673 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 252 m2 - budova čp. 2002 (občanská vybavenost) na pozemku parc. č. 2947 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 4570 m2 - budova čp. 2001 (občanská vybavenost) na pozemku parc. 2953 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 13 161 m2 do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

- pozemek parc. č. 1672 (ost. plocha - zeleň v zástavbě) o výměře 73 m2 - pozemek parc. č. 2946 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 1227 m2 - pozemek parc. č. 2950 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 451 m2 - pozemek parc. č. 2952/2 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 50 m2 - pozemek parc. č. 2952/3 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 223 m2 - pozemek parc. č. 2954 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 6758 m2 - pozemek parc. č. 2955 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 2385 m2 - pozemek parc. č. 2956 (vodní plocha - vodní nádrž umělá) o výměře 708 m2 - pozemek parc. č. 2957 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 2993 m2 do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

III. Zvýšení základního kapitálu Jediný akcionář - Fond národního majetku České republiky - v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ze dne 14.1.2002, zvyšuje zcela splacený základní kapitál společnosti THERMAL-F, a.s. z dosavadní výše 16.250.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvěstěpadesát tisíc korun českých) o částku 423.300.000,- Kč (slovy: o čtyři sta dvacet tři milionů tři sta tisíc korun českých) na částku 439.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých). do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Zvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vkladem uvedeným v předchozím článku, jenž byl oceněn na základě společných znaleckých posudků, vypracovaných znalcem Ing. Petrem Šlajsem, Východní 9, Karlovy Vary, znalecký posudek č. 1150/91/2001 ze dne 17.12.2001 a č. 1152/93/2001 ze dne 14.12.2001, a Jindřichem Kubíkem, Sokolovská 30, Karlovy Vary, znalecký posudek č. 1280/2001 a č. 1281/2001 ze dne 17.12.2001, tedy znalci ustanovenými usneseními Městského soudu v Praze č.j. Nc 4294/2001-5 ze dne 11.10.2001 a Nc 4294/2001-8 ze dne 16.11.2001. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

IV. Úpis, emise Úpis se uskuteční v sídle Fondu národního majetku České republiky ve lhůtě deseti dnů ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nad částku 423.300.000,- Kč se nepřipouští. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty dosavadní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 16.250.000,- Kč dle ust. § 209 odst. 2 obchodního zákoníku, a to výměnou jediné dosavadní akcie za 439 (slovy: čtyři sta třicet devět) kusů zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: po jednom milionu korun českých) a na 55 (slovy: padesát pět) kusů zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy: po deseti tisících korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Společnost THERMAL-F, a.s. tyto zaknihované akcie převede na účet jediného akcionáře, zřízený u Střediska cenných papírů Praha, výměnou za dosavadní listinnou akcii, kterou je povinen akcionář předložit společnosti do jednoho měsíce od upsání akcií, a společnost je povinna dosavadní listinnou akcii neprodleně znehodnotit. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Jediným předem určeným zájemcem (upisovatelem) je Fond národního majetku České republiky. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnutou. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Rozhodnutí FNM ČR jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady projednalo představenstvo společnosti THERMAL-F, a.s. na svém 33. zasedání konaném dne 22. ledna 2002. do 10. 9. 2002 od 9. 4. 2002

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku na základě zakladatelské listiny ze dne 24.března 1999. do 10. 9. 2002 od 30. 4. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 799 550 000 Kč

od 29. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 499 550 000 Kč

do 29. 9. 2016 od 23. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 479 550 000 Kč

do 23. 5. 2012 od 20. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 459 550 000 Kč

do 20. 10. 2010 od 11. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 439 550 000 Kč

do 11. 6. 2009 od 10. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 16 250 000 Kč

do 10. 9. 2002 od 30. 4. 1999
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 000 000 Kč, počet: 1 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 499 od 23. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 479 do 23. 5. 2012 od 20. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 459 do 20. 10. 2010 od 11. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 55 od 10. 9. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 439 do 11. 6. 2009 od 10. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 16 250 000 Kč, počet: 1 do 10. 9. 2002 od 30. 4. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Matej PhD.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 24. 6. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2019

Dolnocholupická 247/4, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Michal Štancl

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 22. 12. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2019

Písecká 486/14, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2017

Boční 423/17, Karlovy Vary, 360 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Matej

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 24. 6. 2019

Dolnocholupická 247/4, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Jana Vildumetzová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2017

Boční 423/17, Karlovy Vary, 360 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jana Vildumetzová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2017

Boční 423/17, Karlovy Vary, 360 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Michal Štancl

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 22. 12. 2016

Písecká 486/14, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Drahota

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 11. 10. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 11. 10. 2017

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Drahota

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 11. 10. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 11. 10. 2017

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Drahota

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 5. 9. 2014

Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Petřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2019

U vlečky 2165/5, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda

  PRISKO a.s.

  Thámova 181/20, Praha, 186 00

Zbyšek Klapka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 26. 11. 2015

Vilová 291/7, Karlovy Vary, 360 04, Česká republika

Ing. Roman Procházka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 18. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 18. 7. 2014

Úzká 426, Lázně Kynžvart, 354 91, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Před Skalkami II 232/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

Jiřina Vorlová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 21. 10. 2013

zánik členství: 27. 6. 2014

Brdlíkova 192/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Konopiský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 27. 6. 2014

5. května 162/6, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Petra Černošková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 21. 10. 2013

Wolfova 3281/3, Prostějov, 796 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Na hroudě 1314/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Soňa Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 27. 6. 2014

Jana Opletala 884/2, Karlovy Vary, 360 10, Česká republika

MUDr. Miloslav Kubíček PhD., MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2014

Slapy 132, 252 08, Česká republika

Ing. Antonín Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2013

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Na hroudě 1314/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

MUDr. Miloslav Kubíček PhD., MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 6. 4. 2011

Slapy 132, 252 08, Česká republika

Petra Píchalová Langrová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 21. 10. 2013

Wolfova 3, Prostějov, 796 03, Česká republika

Mgr. Jana Zdráhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Před Skalkami II 232/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

Marcel Man

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 12. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

Lipová 218/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Michal Morawski

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 12. 1. 2010

zánik členství: 6. 4. 2011

Havlovického 5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Marcel Man

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 16. 12. 2009

Kyjická 4755, Chomutov, 430 04, Česká republika

Mgr. Martin Engel

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 12. 3. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 25. 3. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2014

Na Vráži 90, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lýdie Stráská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 2. 2. 2009

zánik členství: 6. 4. 2011

vznik funkce: 25. 3. 2009

zánik funkce: 6. 4. 2011

Andělská Hora 114, Karlovy Vary, 364 71, Česká republika

Mgr. Helena Fraňková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 3. 9. 2008

zánik členství: 3. 12. 2013

U Smaltovny 20/E, Praha 7, 170 00, Česká republika

Karel Vyšehradský

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2008

zánik členství: 6. 4. 2011

K Mýtu 109, Tehovec, 251 01, Česká republika

Jan Konopiský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 13. 6. 2013

5. května 6, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Alena Markusková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 22. 3. 2007

zánik členství: 25. 5. 2012

Východní 3, Karlovy Vary, 360 20, Česká republika

Mgr. Igor Fojtík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 3. 2010

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 1. 1. 2010

Tobrucká 714, Praha 6, 160 00, Česká republika

MUDr. Vladimír Dryml

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 23. 11. 2006

Bezdrevská 14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Hana Ondrušková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2010

22. dubna 31, Mikulov, 692 01, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 16. 12. 2008

vznik funkce: 11. 2. 2005

zánik funkce: 16. 12. 2008

Vřídelní 127/37, Karlovy Vary, Česká republika

Mgr. Martin Engel

předseda

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 9. 4. 2001

zánik členství: 9. 7. 2006

vznik funkce: 20. 7. 2001

zánik funkce: 9. 7. 2006

Na Vráži 90, Mnichovice, Česká republika

Dana Jirušková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 30. 5. 2005

zánik členství: 1. 7. 2006

Horní alej 363/10, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Jiří Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2010

vznik členství: 15. 11. 2004

zánik členství: 16. 12. 2009

Ostrovská 7, Karlovy Vary, Česká republika

Kateřina Domonkosová

člen

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 20. 2. 2003

zánik členství: 31. 12. 2004

Chebská 25, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Martin Keprta

člen

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 20. 2. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Husníkova 2083, Praha 5, Česká republika

Jan Konopiský

člen

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

5. května 6, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Hana Tomášková

člen

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 20. 2. 2003

zánik členství: 28. 4. 2008

U Střešovických hřišť 4, Praha 6, Česká republika

Jana Kroužková

člen

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 10. 2003

zánik členství: 20. 2. 2003

Kaplická 843/75, Praha 4, Česká republika

Mgr. Martin Engel

předseda

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

Ve Střešovičkách 1190/55, Praha 6, Česká republika

Mgr. Martin Engel

člen

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Ve Střešovičkách 1190/55, Praha 6, Česká republika

Ing. Hana Ondrušková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

22. dubna 31, Mikulov, Česká republika

Mgr. Vladimír Kremlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Pod Brankou 1002, Náchod, Česká republika

Dana Jirušková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik členství: 30. 5. 2005

Horní alej 363/10, Karlovy Vary, Česká republika

Jan Schneider

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2000

Žižkova II/1264, Havlíčkův Brod, Česká republika

Mgr. Bronislav Friedl

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2000

U Kamýku 870/II, Praha 4, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Vřídelní 127/37, Karlovy Vary, Česká republika

Jiří Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

zánik členství: 14. 11. 2004

Ostrovská 7, Karlovy Vary, Česká republika

RNDr. Ctirad Andrle CSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Na Homoli 16, Praha 4, Komořany, Česká republika

Ing. Petr Knap

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Tádžická 1424, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michal Košarko

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 25. 7. 2018

Předpolní 58, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA.

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 17. 10. 2019

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Vladimír Novák MBA.

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 17. 10. 2019

Příční 395, Lány, 270 61, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA.

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2019 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA.

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Vrázova 1614/26, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Michal Košarko

místopředseda

První vztah: 12. 9. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 25. 7. 2018

vznik funkce: 7. 8. 2018

zánik funkce: 17. 10. 2019

Předpolní 58, Praha, 104 00, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

předseda

První vztah: 12. 9. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 14. 12. 2017

zánik členství: 14. 10. 2019

vznik funkce: 7. 8. 2018

zánik funkce: 14. 10. 2019

K zahrádkám 999/10, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2018 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 14. 12. 2017

K zahrádkám 999/10, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2018 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 14. 12. 2017

K zahrádkám 999/10, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 22. 12. 2017

Družstevní 398, Včelná, 373 82, Česká republika

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 22. 12. 2017

Družstevní 398, Včelná, 373 82, Česká republika

Ivan Chadima

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 24. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2014

zánik funkce: 24. 7. 2018

Cukrovarnická 491/22, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ivan Chadima

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 24. 7. 2018

vznik funkce: 25. 7. 2014

zánik funkce: 24. 7. 2018

Cukrovarnická 491/22, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Viktor Linhart

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 24. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 24. 7. 2014

Krušnohorská 738/12, Karlovy Vary, 360 10, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Tomáš Ficner

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 24. 7. 2014

Alšova 1574/8, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Daniel Křováček

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 24. 7. 2014

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 24. 7. 2014

Maďarská 519/2, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Vaněček

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Nerudova 302/14, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

K Zahrádkám 999/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Petr Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 19. 7. 2012

zánik členství: 27. 6. 2014

T.G. Masaryka 23/54, Loket, 357 33, Česká republika

Ing. Robert Plavec

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 19. 7. 2012

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 14. 9. 2012

zánik funkce: 27. 6. 2014

Klatovská 314, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 19. 7. 2012

Zahradní 311/17, Loket, 357 33, Česká republika

JUDr. Michal Švorc

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 19. 7. 2012

zánik členství: 27. 6. 2014

Sartoriova 11/5, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Robert Plavec

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 19. 7. 2012

Klatovská 314, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Josef Malý

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 12. 3. 2012

Sokolovská 147/33, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

K Zahrádkám 999/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Vaněček

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Kolová 200, 360 01, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 17. 3. 2014

vznik funkce: 30. 1. 2009

zánik funkce: 17. 3. 2014

Krále Jiřího 1224/23, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavla Sluková

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 24. 1. 2006

zánik členství: 6. 4. 2011

Baškirská 1408/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 17. 12. 2008

vznik funkce: 30. 1. 2009

Vřídelní 37, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

JUDr. Zdeněk Klapka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 6. 4. 2011

Laškov 108, 798 57, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Tomáš Capoušek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 8. 1. 2008

V bokách 574/6, Praha 5, 152 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Klapka

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 2. 2008

vznik členství: 2. 10. 2007

zánik členství: 8. 1. 2008

Laškov 108, 798 57, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Michal Švorc

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 19. 7. 2012

Hrdličkova 2189, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Robert Plavec

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 19. 7. 2012

vznik funkce: 2. 5. 2007

zánik funkce: 19. 7. 2012

Klatovská 314, Příbram 5, 261 01, Česká republika

Tomáš Čumpelík

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2008

Výletní 6, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Elemír Václavík

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 20. 2. 2007

Pakoměřická 608/21, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Marie Čižinská

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 11. 2007

vznik členství: 14. 6. 2006

zánik členství: 2. 10. 2007

Frýdecká 441, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Jiří Chalupecký

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 25. 4. 2007

Na Malovance 14, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Vlasta Hašková

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 25. 4. 2007

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2007

Libčanská 735, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Vlasta Hašková

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 23. 11. 2006

Libčanská 735, Praha 9, 190 14, Česká republika

Josef Neufus

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 31. 8. 2008

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2008

Bříšťanská 21/1687, Praha 9, 193 00, Česká republika

Josef Neufus

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 31. 3. 2006

Bříšťanská 21/1687, Praha 9, 193 00, Česká republika

Bc. Pavla Sluková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2010

vznik členství: 24. 1. 2006

Baškirská 1408/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 13. 6. 2006

Okružní 1956/48, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Otokar Sojka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 23. 11. 2006

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 23. 11. 2006

Klimentská 19, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Petr Kopáček

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 30. 3. 2006

Vodárenská 1, Karlovy Vary, Česká republika

Mgr. Robert Bratršovský

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 23. 1. 2006

vznik funkce: 27. 1. 2005

zánik funkce: 23. 1. 2006

Za Sokolovnou 1227, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloš Ečer

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2006

U Větrolamu 598/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Korbel

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2003 - Poslední vztah: 13. 3. 2007

vznik členství: 20. 2. 2003

zánik členství: 23. 11. 2006

Cihelny 9, Rohatec, Česká republika

Ing. Václav Srba

člen

První vztah: 10. 9. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 29. 9. 2005

Randova 5, Praha 5, Česká republika

JUDr. Antonín Zídka

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 11. 2003

zánik členství: 30. 6. 2003

Boloňská 302, Praha 10, Česká republika

Otokar Sojka

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2005

Klimentská 19, Praha 1, Česká republika

Jana Vališová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2002

Dřísy 32, Česká republika

Mgr. Robert Bratršovský

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

kpt. Stránského 1001/9, Praha 9, Česká republika

Mgr. Robert Bratršovský

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2000

kpt. Stránského 1001/9, Praha 9, Česká republika

JUDr. Antonín Zídka

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2000

Boloňská 302, Praha 10, Česká republika

JUDr. Petr Kopáček

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2000 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2004

Vodárenská 1, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jana Doležalová

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Haklova 1270, Hostivice u Prahy, Česká republika

JUDr. Stanislav Terlica

Předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Bohuslava Martinů 28, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Leo Venclík

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Antala Staška 35, Brno, Česká republika

Mgr. Markéta Gabrielová

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2000

Prusíkova 2492, Praha 5, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo společnosti, a to společně předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

od 14. 8. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují všichni členové představenstva společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 8. 2014 od 30. 4. 1999

Další vztahy firmy THERMAL-F, a.s.

Akcionáři

Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská 525/15, Česká republika, Praha, 118 00

od 23. 5. 2015

Česká Republika - Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská, Česká republika, Praha 1, 118 10

do 23. 5. 2015 od 8. 10. 2008

Fond národního majetku ČR, IČ: 41692918

Rašínovo nábřeží, Česká republika, Praha 2, 128 00

do 8. 10. 2008 od 30. 4. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 4. 1999

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 1. 2014
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 6. 2001
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 5. 2001
Provozování solárií
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 2. 2001
Přerušeno od 12. 3. 2018
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 4. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 4. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).