Hlavní navigace

TOPCO, a.s.

Firma TOPCO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2547, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 12 040 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25512315

Sídlo:

Štouračova 1154/1A, Brno Bystrc, 635 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 1997

DIČ:

CZ25512315

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2547, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TOPCO, a.s. od 19. 12. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 1997

adresa

Štouračova 1154/1a
Brno 63500 od 4. 12. 2012

adresa

Štouračova č.or.1a,čp1154
Brno 63500 do 4. 12. 2012 od 2. 7. 2004

adresa

Štouračova 1a
Brno 63500 do 2. 7. 2004 od 23. 5. 2000

adresa

Petřvaldská 8
Brno 61600 do 23. 5. 2000 od 19. 12. 1997

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 3. 9. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2009

Provozování solárií do 18. 1. 2021 od 17. 6. 2009

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 17. 6. 2009 od 25. 5. 2005

hostinská činnost od 2. 7. 2004

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 17. 6. 2009 od 2. 7. 2004

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 17. 6. 2009 od 19. 12. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 6. 2009 od 19. 12. 1997

zprostředkovatelská činnost do 17. 6. 2009 od 19. 12. 1997

Ostatní skutečnosti

Josef Horáček, jediný akcionář společnosti TOPCO, a.s., rozhodl, že: - se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií, - se zvyšuje základní kapitál společnosti TOPCO a.s. o částku 6.040.000,--Kč (slovy: šest milionů čtyřicet tisíc korun českých), a to upsáním 60 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc ko run českých) a upsáním 2 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku 6.040.000,--Kč (slovy: šest milionů čtyřicet tisíc korun českých) - nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky a všechny budou nabídnuty určeným zájemcům, a to Josefu Horáčkovi, nar. 31.3.1961, bytem Rozdrojovice, Na Březině 323, PSČ 664 34, a Nině Horáčkové, nar. 7.2.1962, bytem Rozdrojovice, Na Březině 32 3, PSČ 664 34, - všechny akcie musí být upsány nejpozději do 4.9.2015 (čtvrtého září roku dva tisíce patnáct), s tím že výše emisního kursu každé upisované akcie je rovna výši její jmenovité hodnoty, - upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 39231500/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nejpozději do 10.9.2015 (desátého září roku dva tisíce patnáct), nepeněžitý vklad bude vnesen nejpozději do 10.9.2015 (desátého září roku dva tisíce patnáct) v sídle společnosti, - se schvaluje nepeněžitý vklad, kterým jsou pozemky p.č. 7190/59 ostatní plocha, p.č. 7190/105 ostatní plocha, p.č. 7190/168 ostatní plocha, p.č. 7275/17 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 7275/18 ostatní plocha a p.č. 7275/27 zastavěná plocha a nádvoří, z apsané mimo jiné na LV 3296 pro katastrální území Bystrc, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, oceněné znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem Ing. Romanem Staňkem, zapsaným pod pořadovým čísle m 2212 - 71/15 znaleckého deníku na částku 6.020.000,--Kč (slovy: šest milionů dvacet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydává 60 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc korun če ských) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých), s tím že emisní kurs takto vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. do 10. 9. 2015 od 10. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 10. 9. 2015 od 3. 9. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 10. 9. 2015 od 3. 9. 2014

Zvýšení základního jmění: Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií o částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) přičemž emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 50, (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských), emisní kurz nově vydaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 2. 5. 2000 od 22. 12. 1999

Akcie se upisují bez přednostního práva, neboť kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání všech akcií je jeden týden ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 2. 5. 2000 od 22. 12. 1999

Valná hromada schvaluje nabídku všech upisovaných akcií určitému zájemci, a to panu Josefu Horáčkovi, r.č. 610331/0939, bytem Brno, Ostrovačická 23 s tím, že emisní kurz nově vydaných akcií splatí nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou jeho nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 3377 pro obec Brno, katastrální území Bystrc, okres Brno-město, a to budova číslo popisné 1154 (občanská vybavenost) postavená na cizích pozemcích parcelní čísla 7275/3, 7275/5, 7275/15. do 2. 5. 2000 od 22. 12. 1999

Valná hromada projednala tyto, na sobě nezávislé, znalecké posudky výše uvedeného nepeněžitého vkladu: a) Znalecký posudek znaleckého ústavu STAVEXIS s.r.o., číslo 1062-88/99, kterým je nepeněžitý vklad oceněn na částku 5.359.668,-Kč (slovy: pětmilionůtřistapadesátdevěttisícšestsetšedesátosmkorunčeských). b) Znalecký posudek soudního znalce Ing.Antonína Falýnka, číslo 2104/201/99, kterým je nepeněžitý vklad oceněn na částku 5.230.058,-Kč (slovy: pětmilionůdvěstětřicettisícpadesátosmkorunčeských). do 2. 5. 2000 od 22. 12. 1999

Na základě těchto znaleckých posudků se schvaluje hodnota nepeněžitého vkladu částkou 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) s tím, že jako protiplnění na tento vklad budou panu Josefu Horáčkovi vydány všechny nově vydané akcie, popsané výše. do 2. 5. 2000 od 22. 12. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 040 000 Kč

od 10. 9. 2015

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 10. 9. 2015 od 2. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 5. 2000 od 19. 12. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 120 od 10. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 od 10. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 10. 9. 2015 od 3. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 3. 9. 2014 od 2. 5. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 2. 5. 2000 od 19. 12. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Josef Horáček

předseda správní rady

První vztah: 18. 1. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

vznik funkce: 18. 1. 2021

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Josef Horáček

předseda správní rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2021

vznik členství: 28. 8. 2014

zánik členství: 18. 1. 2021

vznik funkce: 28. 8. 2014

zánik funkce: 18. 1. 2021

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Josef Horáček

statutární ředitel

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 28. 8. 2014

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Josef Horáček

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2012

zánik funkce: 28. 8. 2014

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Nina Horáčková

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Josef Horáček

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 1. 2013

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 17. 12. 2012

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Nina Horáčková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 1. 2013

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 17. 12. 2012

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Zuzana Horáčková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Josef Horáček

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 17. 12. 2012

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Nina Horáčková

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 17. 12. 2012

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Petr Hrdina

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2012

Klímova 19, Brno, 616 00, Česká republika

Josef Horáček

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2000

zánik funkce: 28. 2. 2005

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Nina Horáčková

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2000

zánik funkce: 28. 2. 2005

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Petr Hrdina

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2000

zánik funkce: 28. 2. 2005

Klímova 19, Brno, 616 00, Česká republika

JUDr. Iva Kremplová

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 1999 - Poslední vztah: 23. 5. 2000

Hostislavova 24, Brno, Česká republika

JUDr. Zdeněk Nečas

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 5. 2000

Josefy Faimonové 7, Brno, Česká republika

JUDr. Helena Jelínková

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 5. 2000

Foltýnova 17, Brno, Česká republika

JUDr. Iva Kremplová

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 15. 6. 1999

Rerychova 16, Brno, Česká republika

Za společnost jedná předseda správní rady samostatně.

od 18. 1. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 3. 9. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 3. 9. 2014 od 19. 12. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Roman Horáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2012

zánik funkce: 28. 8. 2018

Za Humny 255, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Michaela Horáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

Za Humny 255, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Miroslav Barfus

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 28. 8. 2014

Ondrouškova 844/9, Brno, 635 00, Česká republika

Zuzana Horáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 8. 6. 2009

zánik členství: 20. 11. 2012

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Lenka Horáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 8. 6. 2009

zánik členství: 20. 11. 2012

Ostrovačická 23, Brno, 641 00, Česká republika

Roman Horáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2013

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 17. 12. 2012

Rozdrojovice 255, 664 34, Česká republika

Tomáš Jízdný

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 8. 6. 2009

Jírovcova 812/61, Brno, 623 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marcela Dolníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 8. 6. 2009

Ostrovačická 31, Brno, 641 00, Česká republika

JUDr. Iva Kremplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2000

zánik funkce: 28. 2. 2005

Hostislavova 24, Brno, 641 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Nečas

člen

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2000

zánik funkce: 28. 2. 2005

Josefy Faimonové 7, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Jan Čapka

předseda

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 5. 2000

Náves Svobody 37, Olomouc, Česká republika

Jitka Chrástová

člen

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 23. 5. 2000

Teyschlova 19, Brno, Česká republika

Tomáš Kaláb

člen

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik funkce: 19. 12. 1997

zánik funkce: 28. 2. 2005

Wanklova 5, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy TOPCO, a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Lenka Chalupová Horáčková

První vztah: 7. 2. 2020

Adamcova 1261/3, Brno, 635 00, Česká republika

Josef Horáček

předseda správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 28. 8. 2014

vznik funkce: 28. 8. 2014

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Zuzana Blažíková

První vztah: 24. 12. 2017 - Poslední vztah: 18. 1. 2021

Skácelova 1645/30, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Lenka Chalupová Horáčková

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Zuzana Blažíková

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 12. 2017

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Zuzana Blažíková

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 12. 2017

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Josef Horáček

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2015

Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

HORA plus s.r.o.

První vztah: 4. 11. 2016

Štouračova 1260/1b, Brno, 635 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Horáček

  jednatel

  Na Březině 323, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

 • Roman Horáček

  jednatel

  Za Humny 255, Rozdrojovice, 664 34, Česká republika

Akcionáři

HORA plus s.r.o., IČ: 29237289

Štouračova 1260/1b, Česká republika, Brno, 635 00

od 4. 11. 2016

JOSEF HORÁČEK

Na Březině 323, Česká republika, Rozdrojovice, 664 34

do 10. 9. 2015 od 3. 9. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 12. 1997

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 3. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 9. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 12. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).