Hlavní navigace

Trafo CZ, a.s.

Firma Trafo CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2838, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 39 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27636224

Sídlo:

Koutníkova 208/12, Hradec Králové, 503 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 12. 2006

DIČ:

CZ27636224

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
310 Výroba nábytku
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2838, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ASATOMA a.s. od 27. 12. 2006

Obchodní firma

Trafo CZ, a.s. od 25. 11. 2008

Obchodní firma

VČE - transformátory, a.s. do 25. 11. 2008 od 23. 10. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 27. 12. 2006

adresa

Koutníkova 208/12
Hradec Králové 50301 od 12. 11. 2013

adresa

Ovocný trh 8
Praha 1 11719 do 25. 11. 2008 od 16. 4. 2007

adresa

Klapálkova 2243/11
Praha 4 14900 do 16. 4. 2007 od 27. 12. 2006

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 2. 2019

obráběčství od 7. 2. 2019

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 7. 2. 2019

truhlářství, podlahářství od 14. 3. 2012

zámečnictví, nástrojářství od 14. 3. 2012

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 14. 3. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 6. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytnutí jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 7. 2. 2019 od 27. 12. 2006

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti Trafo CZ, a.s. vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje takto: zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Trafo CZ, a.s., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208/12, PSČ 503 01, IČ: 276 36 224, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11423, z částky 2 .000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) na částku 39.800.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.890 (slovy: jeden tisíc osm set devadesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obcho dního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři - obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10225. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku p ředložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti Trafo CZ, a.s. - Hradec Králové, Koutníkova 208/12, PSČ 503 01. 8) Upisovatel - společnost ECO-INVESTMENT, a.s. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností Trafo CZ, a.s. s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře společnosti Trafo CZ, a.s. - společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. ve výši 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) za společností Trafo CZ, a.s. proti pohledávce společnosti společností Trafo CZ, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých). do 28. 4. 2009 od 23. 2. 2009

Na společnost ASATOMA a.s. (zápisem fúze VČE - transformátory, a.s.), se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, identifikační číslo 276 36 224 přešlo v důsledku fúze slučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti VČE - transformá tory, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01, identifikační číslo 259 38 916. od 23. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 39 800 000 Kč

od 28. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 4. 2009 od 18. 4. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 4. 2008 od 27. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 990 od 30. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 990 do 30. 1. 2017 od 28. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 28. 4. 2009 od 18. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 18. 4. 2008 od 27. 12. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Andrej Farkaš PhD.

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Rusovská cesta 3903/56, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen správní rady, statutární ředitel

  Flubio Consulting a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Statutární ředitel, Člen správní rady

  Grimstand one a.s.

  Moravská 1687/34, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Ing. Aleš Radník

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2018

vznik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 22. 2. 2017

Moravcova 874, Kolín, 280 02, Česká republika

Michal Ročeň

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2017

vznik členství: 23. 10. 2017

Na višňovce 964/13, Praha, 161 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

Dědinova 1983/6, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Aleš Radník

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 1. 2018

vznik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 22. 2. 2017

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Aleš Radník

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 1. 2018

vznik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 22. 2. 2017

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Jan Puskás

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2017

vznik členství: 17. 1. 2017

zánik členství: 23. 10. 2017

Staroměstské náměstí 603/15, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Puskás

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2017

vznik členství: 17. 1. 2017

zánik členství: 23. 10. 2017

Staroměstské náměstí 603/15, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Radník

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 22. 2. 2012

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 20. 1. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Aleš Radník

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 22. 2. 2012

zánik členství: 22. 2. 2017

vznik funkce: 20. 1. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2017

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Jan Středa

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 11. 2016

vznik členství: 12. 5. 2015

zánik členství: 9. 11. 2016

vznik funkce: 13. 5. 2015

zánik funkce: 9. 11. 2016

Na Občinách 1964/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Středa

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 11. 2016

vznik členství: 12. 5. 2015

zánik členství: 9. 11. 2016

vznik funkce: 13. 5. 2015

zánik funkce: 9. 11. 2016

Na Občinách 1964/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Středa

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 5. 2015

vznik členství: 24. 10. 2013

zánik členství: 12. 5. 2015

vznik funkce: 24. 10. 2013

zánik funkce: 12. 5. 2015

Na Občinách 1964/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Středa

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 12. 5. 2015

Na Občinách 1964/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2016

Dědinova 1983/6, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Aleš Radník

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

vznik členství: 22. 2. 2012

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Aleš Radník

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

vznik členství: 22. 2. 2012

Mikoláše Alše 666, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2016

Dědinova 1983/6, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Středa

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 5. 2015

vznik členství: 24. 10. 2008

zánik členství: 24. 10. 2013

vznik funkce: 24. 10. 2008

zánik funkce: 24. 10. 2013

Na Občinách 1964/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Aleš Radník

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 22. 2. 2012

Mikoláše Alše 666, Kolín II, 280 02, Česká republika

Ing. Subhi Brož Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 1. 11. 2011

Dědinova 1983, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kostelník

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 24. 10. 2011

vznik členství: 24. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 24. 10. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2011

Bránická 981/123, Praha 4, 147 00, Česká republika

Hana Štefanová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

Oldřicha Nového 835, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Ing. Jan Středa

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 24. 10. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2008

Čajkovského 914, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miroslav Kostelník

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 24. 10. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2008

Tichá 427, 742 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ľubomír Klinka

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

zánik členství: 24. 10. 2008

zánik funkce: 24. 10. 2008

Liptovská Teplá 174, 034 83, Slovenská republika

Mgr. Alexander Mackanič

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2010

zánik členství: 15. 6. 2010

Gaštanová 5/29, Žilina, 010 01, Slovenská republika

Ing. Milan Musil

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 24. 10. 2008

Nová 163, Zlatníky - Hodkovice, 252 41, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 24. 10. 2008

Tibetská 806/4, Praha 6, 160 02, Česká republika

Ing. Radek Široký

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

Zhoř u Tábora 34, 391 11, Česká republika

Mgr. Zbyšek Jaroš

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Novákovo náměstí 1/691, Praha 9, 197 00, Česká republika

JUDr. Pavlína Fojtíková Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Klapálkova 2243/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Fojtík

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Hrusická 762, Mnichovice, 251 64, Česká republika

V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), zastupuje společnost samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou přesa hující částku ve výši 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), zastupují společnost vždy dva členové představenstva

od 7. 2. 2019

Způsob jednání: V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou pře sahující částku ve výši 200 001,- Kč (slovy: dvěstě tisíc jedna koruna česká), jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva.

do 7. 2. 2019 od 14. 3. 2012

V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou př esahující částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva.

do 14. 3. 2012 od 25. 11. 2008

Za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 11. 2008 od 18. 4. 2008

K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.

do 18. 4. 2008 od 27. 12. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Vajs

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 12. 5. 2020

Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

 • člen představenstva

  ECO-INVESTMENT, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Ing. Miloslav Čurilla

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Bažantia 16454/4, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 15. 4. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  REALFINET, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  ECO-INVESTMENT, a.s.

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  Hybernia, a.s.

  náměstí Republiky 3/4, Praha, 110 00

Historické vztahy

JUDr. Andrej Farkaš PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 15. 10. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

Rusovská cesta 3903/56, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2019 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 15. 4. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Andrej Farkaš PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2018 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 15. 10. 2018

Račianska 1509/31, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2019

vznik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 15. 4. 2016

Na višňovce 1026/11, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Miroslav Vajs

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 12. 5. 2015

zánik členství: 12. 5. 2020

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Andrej Farkaš

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 12. 2018

vznik členství: 22. 10. 2013

zánik členství: 15. 10. 2018

Dopravná 2986/23, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 15. 4. 2011

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 15. 4. 2016

Námestie SNP 7127, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 15. 4. 2011

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 15. 4. 2016

Námestie SNP 7127, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

Ing. Peter Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 21. 10. 2013

Na doline 106/14, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Milan Fiľo

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2012

vznik členství: 15. 4. 2011

Námestie SNP 7127, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Vajs

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 12. 5. 2015

Haškova 85, Banská Bystrica, 794 01, Slovenská republika

Ing. Ivan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 29. 3. 2011

Kubánské náměstí 1316/23, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Daniel Macko CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2010

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 15. 6. 2010

Sládkovičova 22, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Ľubomír Klinka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 24. 10. 2008

zánik členství: 30. 4. 2009

vznik funkce: 24. 10. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2009

Liptovská Teplá 174, 034 83, Slovenská republika

Jiří Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2011

vznik členství: 24. 10. 2008

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 24. 10. 2008

zánik funkce: 31. 10. 2011

Husova 586, Smiřice, 503 03, Česká republika

Jan Hnilička

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2010

vznik členství: 24. 10. 2008

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 24. 10. 2008

Černilovská 956, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Milan Fiľo

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

zánik členství: 24. 10. 2008

Nám. SNP 2-6, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

Ing. Mojmír Vančura

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 24. 10. 2008

Slunná 846, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. David Mikula

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

zánik členství: 24. 10. 2008

zánik funkce: 24. 10. 2008

Ocelářská 15, Praha 9, Česká republika

Petra Žlkovanová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

Počernická 517, Praha 10, 108 00, Česká republika

Mgr. Helena Nekvasilová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Davídkova 989/127, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Jan Měšťák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Jarníkova 1881/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Jakub Urbánek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 10. 4. 2007

Černého 428/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztahy firmy Trafo CZ, a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s.

První vztah: 9. 10. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Richard Žigmund MBA

  člen dozorčí rady

  Palackého 54/16, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

 • Ing. Milan Fiĺo

  předseda představenstva

  náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00, Česká republika

 • JUDr. Andrej Farkaš

  předseda dozorčí rady

  Rusovská cesta 3903/56, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

 • Bc. Jana Sedláková

  člen dozorčí rady

  Zadunajská cesta 8, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

 • Ing. Miroslav Vajs

  člen představenstva

  Haškova 6663/85, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, Slovenská republika

 • Ing. Miloslav Čurilla

  člen představenstva

  Bažantia 16454/4, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

 • Ing. Milan Fil´O

  předseda představenstva

  nám. SNP 7127/2, Bratislava, 811 08, Slovenská republika

ECO-INVESTMENT, a.s.

První vztah: 23. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2016

náměstí Republiky 1037/3, Praha, 110 00

Arca Capital Bohemia, a.s.

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2008

Doudlebská 1699/5, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing Luděk Černovický

  Na Pískách 286, Jirny, 250 90, Česká republika

 • Ing. Rastislav Velič

  předseda správní rady, Statutární ředitel, člen dozorčí rady

  369, Horné Obdokovce, 956 08, Slovenská republika

 • Ing. Pavol Krúpa

  předseda představenstva

  Trstínska 7369/11, Bratislava - Záhorská Bystrica, 841 06, Slovenská republika

TIMALIE  a.s.

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

Pobočná 1395/1, Praha Michle (Praha 4), 141 00

Akcionáři

ECO-INVESTMENT, a.s., IČ: 27385574

náměstí Republiky 1037/3, Česká republika, Praha, 110 00

od 9. 10. 2016

ECO-INVESTMENT, a.s., IČ: 27385574

Jungmannova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 9. 10. 2016 od 23. 10. 2008

Arca Capital Bohemia, a.s., IČ: 27110265

Ovocný trh, Česká republika, Praha 1, 117 19

do 23. 10. 2008 od 16. 4. 2007

TIMALIE a.s., IČ: 27109968

Klapálkova, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 16. 4. 2007 od 27. 12. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 11. 2008

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).