Hlavní navigace

UNICAPITAL a.s.

Firma UNICAPITAL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19190, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

01800817

Sídlo:

Sokolovská 675/9, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 6. 2013

DIČ:

CZ01800817

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
64200 Činnosti holdingových společností
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19190, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UNICAPITAL a.s. od 19. 6. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 19. 6. 2013

adresa

Sokolovská 675/9
Praha 18600 od 6. 10. 2015

adresa

Opletalova 1418/23
Praha 1 11000 do 6. 10. 2015 od 19. 6. 2013

adresa

Opletalova 1418/23
Praha 11000 do 6. 10. 2015 od 19. 6. 2013

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. od 20. 6. 2022

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 20. 6. 2022 od 19. 6. 2013

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu přeměny ze dne 4.9.2023 došlo k rozdělení rozdělované společnosti s firmou UNICAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 018 00 817, odštěpením části jejího jmění sloučením s nástupnickou spol ečností CREDITAS Real Estate a.s., se sídlem tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 060 11 799, v jehož důsledku došlo k přechodu odštěpené části jmění rozdělované společnosti, která se neruší ani nezaniká, přičemž tato odštěpená část jm ění přechází sloučením na nástupnickou společnost, s rozhodným dnem 1.1.2023. od 1. 12. 2023

Společnost UNICAPITAL N.V. jako jediný akcionář společnosti s obchodní firmou UNICAPITAL a.s. učinila při výkonu působnosti valné hromady dne 25.5.2022 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o pevnou částku ve výši 298.000.000,- Kč (slovy: d vě stě devadesát osm milionů korun českých), a to z původní výše 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Účelem snížení základního kapitálu je dosažení přiměřenosti výše základního kapitálu k povaze činnosti a k faktickému fungování společnosti a tedy absence potřeby základního kapitálu v současné výši. Snížení základního kapitálu se uskuteční bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy uzavřené s jediným akcionářem, a to v počtu 298 (slovy: dvě stě devadesát osm) kusů s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun če ských), čísla akcií 3 až 300. Smlouva o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude s akcionářem uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám s odkládací podmínkou nabytí účinnosti snížení základního kapitálu. Návrh smlouvy bude akcionáři doručen po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie stahované z oběhu odevzdá akcionář v sídle společnosti ve lhůtě dvou měsíců od nabytí účinnosti snížení základního kapitálu. Tyto akcie budou pak spol ečností zničeny. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částkou ve výši 298.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm milionů korun českých), bude naloženo tak, že bude celá převedena v rámci vlastního kapitálu společnosti do složky ostatních kapitálovýc h fondů. V důsledku snížení základního kapitálu se výše vkladu jediného akcionáře společnosti sníží na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). do 12. 10. 2022 od 26. 5. 2022

Na základě projektu přeměny ze dne 3.9.2021: a) o rozdělení společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 018 81 469, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19242, jako společnosti rozštěpo vané a zanikající rozštěpením sloučením se společností UNICAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 018 00 817, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19190, a sp olečností Reality Property I s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 093 25 468, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351866, jako společnostmi nástupnickými; b) o rozdělení společnosti Českomoravská energetika s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 035 31 384, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233130, jako společnost i rozštěpované a zanikající rozštěpením sloučením se společností UNICAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 018 00 817, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1 9190, a společností Reality Property I s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 093 25 468, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351866, jako společnostmi nástupnick ými; c) o fúzi společnosti UNICAPITAL Operation s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 061 55 197, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277147, společnosti UNICAPITA L DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 256 21 483, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55534, společnosti NECTENT, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 064 21 946, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22827, společnosti UNICAPITAL AGRO a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační čís lo 018 92 908, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19243 a společnosti UNICAPITAL REAL ESTATE a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 041 85 811, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20747, jako společností zanikajících sloučením se společností UNICAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 018 00 817, která je zapsána v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19190, jako společností nástupnickou; došlo k rozhodnému dni 1.1.2021: a) k rozdělení společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s., jako společnosti rozštěpované a zanikající rozštěpením sloučením se společností UNICAPITAL a.s. a společností Reality Property I s.r.o., jako společnostmi nástupnickými, kdy došlo k zániku zanikající spol ečnosti UNICAPITAL ENERGY a.s. a přechodu části jejího jmění na nástupnickou společnost UNICAPITAL a.s. a části jejího jmění na nástupnickou společnost Reality Property I s.r.o.; b) k rozdělení společnosti Českomoravská energetika s.r.o., jako společnosti rozštěpované a zanikající rozštěpením sloučením se společností UNICAPITAL a.s. a společností Reality Property I s.r.o. jako společnostmi nástupnickými, kdy došlo k zániku zanikaj ící společnosti Českomoravská energetika s.r.o. a přechodu části jejího jmění na nástupnickou společnost UNICAPITAL a.s. a části jejího jmění na nástupnickou společnost Reality Property I s.r.o.; c) k fúzi společnosti UNICAPITAL Operation s.r.o., společnosti UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o., společnosti NECTENT, a.s., společnosti UNICAPITAL AGRO a.s. a společnosti UNICAPITAL REAL ESTATE a.s., jako společností zanikajících sloučením se společností UNI CAPITAL a.s., jako společností nástupnickou, kdy došlo k zániku zanikajících společností UNICAPITAL Operation s.r.o., UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o., NECTENT, a.s., UNICAPITAL AGRO a.s. a UNICAPITAL REAL ESTATE a.s. a přechodu veškerého jejich jmění na ná stupnickou společnost UNICAPITAL a.s. od 1. 11. 2021

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 27. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 27. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 27. 3. 2014

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 24.6.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií o částku celkem ve výši 298.000.000,- Kč, tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na novou částku základního kapi tálu ve výši 300.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 298 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií. Vyjadřuje se souhlas s upsáním všech akcií těmito osobami jako určenými zájemci, když jediný akcionář Pavel Hubáček se před tímto rozhodnutím vzd al přednostního práva na upisování akcií: - Pan Pavel Hubáček, nar. dne 21. 04. 1969, bydliště Olomouc, Chválkovice, Chválkovická 81/51, kterému bude nabídnuto upsání akcií v celkové jmenovité hodnotě 73.000.000,- Kč, konkrétně 73 akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč ------- ------------------ - Společnost AROMI ENERGY LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi, 2408 Nikósie, Kyperksá republika, registrační číslo HE 274042, které bude nabídnuto upsání akcií v celkové jmenovité hodnotě 225.000.0000,- Kč, konkrétně 225 akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč ----------------------- Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií bude činit jeden měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který představenstvo zašle schváleným zájemcům. Upisovatel akcií je povinen ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost do 12. 8. 2013 od 27. 6. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 12. 10. 2022

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 12. 10. 2022 od 12. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 8. 2013 od 19. 6. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 12. 10. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 300 do 12. 10. 2022 od 27. 3. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 300 do 27. 3. 2014 od 12. 8. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 12. 8. 2013 od 19. 6. 2013

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Alena Sikorová

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 21. 10. 2022

Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Kamila Valštýnová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 21. 10. 2022

zánik funkce: 21. 10. 2022

Polešovice 541, 687 37, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Kamila Valštýnová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2021

vznik členství: 15. 11. 2016

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Pavel Hubáček

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 15. 11. 2016

Chválkovická 81/51, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Hubáček

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 15. 11. 2016

Chválkovická 81/51, Olomouc, 779 00, Česká republika

Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 27. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 27. 3. 2014 od 19. 6. 2013

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Tomáš Absolon

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 21. 10. 2022

vznik funkce: 21. 10. 2022

Jarmily Glazarové 354/9e, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Alena Sikorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2021 - Poslední vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 1. 10. 2021

zánik členství: 21. 10. 2022

vznik funkce: 1. 10. 2021

zánik funkce: 21. 10. 2022

Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

David Hubáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2021

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 1. 10. 2021

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 1. 10. 2021

Edvarda Beneše 316/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Hubáček

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2014

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 20. 3. 2014

tř. Svornosti 257/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Alena Grácová

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2014

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 20. 3. 2014

tř. Svornosti 257/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

David Hubáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2013

tř. Svornosti 257/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztahy firmy UNICAPITAL a.s.

Historické vztahy

Pavel Hubáček

První vztah: 12. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2014

Chválkovická 81/51, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Hubáček

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2013

Chválkovická 81/51, Olomouc, 779 00, Česká republika

CREDITAS Investments SE

První vztah: 27. 12. 2023

Pobřežní 297/14, Praha Karlín, 186 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Hrouda

  člen představenstva

  Za zámečkem 1038/1c, Praha, 158 00, Česká republika

 • JUDr. Alena Sikorová

  člen dozorčí rady

  Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Akcionáři

CREDITAS holding SE, IČ: 19848374

Pobřežní 297/14, Česká republika, Praha, 186 00

od 27. 12. 2023

UNICAPITAL N.V.

Barbara Strozzilaan 201, Nizozemské království, 1083 HN Amsterdam

do 27. 12. 2023 od 5. 1. 2017

AROMI ENERGY LTD

Tempon 30, Kyperská republika, Nikósie, Egkomi, 2408

do 5. 1. 2017 od 27. 3. 2014

PAVEL HUBÁČEK

Chválkovická 81/51, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 27. 3. 2014 od 12. 8. 2013

PAVEL HUBÁČEK

Chválkovická 81/51, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 12. 8. 2013 od 19. 6. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 6. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 6. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).