Hlavní navigace

ÚSOVSKO AGRO s.r.o.

Firma ÚSOVSKO AGRO s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 59383, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 91 140 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25398849

Sídlo:

Klopina 33, 789 73

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

1. 6. 1998

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01300 Množení rostlin
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
03220 Sladkovodní akvakultura
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 59383, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Libinská AGRO s.r.o. od 22. 12. 2014

Obchodní firma

Libinská AGRO, a.s. do 22. 12. 2014 od 1. 6. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1998

adresa

33
Klopina 78973 od 1. 12. 2016

adresa

Libina 601
Libina 78805 do 28. 11. 2007 od 1. 6. 1998

Předmět podnikání

Distribuce pohonných hmot od 16. 1. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolen é hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 16. 1. 2017

Zámečnictví, nástrojářství od 16. 1. 2017

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 16. 1. 2017

Obráběčství od 16. 1. 2017

Klempířství a oprava karoserií od 16. 1. 2017

Opravy silničních vozidel od 16. 1. 2017

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 1. 2017

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 16. 1. 2017

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 16. 1. 2017

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 16. 1. 2017

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 1. 2017

Výroba elektřiny od 13. 12. 2013

Výroba tepelné energie od 13. 12. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2009

hornická činnost v rozsahu podle § 2 zák. č. 61/1988 Sb. písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) i) důlně měřičská činnost do 2. 7. 2008 od 26. 7. 2005

činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. č. 61/1988 Sb. písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu do 2. 7. 2008 od 26. 7. 2005

hornická činnost v rozsahu podle § 2 cit. zákonů ČNR písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace ložisek d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d). do 26. 7. 2005 od 27. 10. 1999

činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 cit. zákonů ČNR písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu. do 26. 7. 2005 od 27. 10. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 11. 2009 od 30. 7. 1999

pronájem výrobních prostředků do 5. 11. 2009 od 30. 7. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 5. 11. 2009 od 30. 7. 1999

opravy motorových vozidel do 5. 11. 2009 od 30. 7. 1999

Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 1. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Mohelnická zemědělská a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 258 20 303, společnosti První bioplynová Šumperk s.r.o. se sídlem Klopina - Klopina 33, okres Šumperk, PSČ 789 73, IČ 278 06 863 a společnosti Bioplyn Třeština s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 279 28 225, s přechodem veškerých jejích jmění na nástupnickou společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849 tak, jak je uvedeno v projektu fúze z e dne 08.09.2016. od 1. 1. 2017

Společnost Libinská AGRO, a.s. změnila svoji právní formu z původní právní formy akciové společnosti na novou právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Libinská AGRO s.r.o. od 1. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 1. 12. 2016 od 1. 7. 2014

Na základě fúze sloučením dle § 61 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešlo na společnost Libinská AGRO, a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849, jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti ZP Agro s.r.o. se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 268 50 389 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodný den fúze je 1.1.2010. od 31. 3. 2010

Mimořádná valná hromada společnosti Libinská AGRO, a.s. dne 8.9.2008 rozhodla o přechodu akcií vydaných obchodní společností Libinská AGRO, a.s. na osobu hlavního akcionáře - obchodní společnost ÚSOVSKO a.s. a zároveň rozhodla o : - Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem obchodní společnosti Libinská AGRO, a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1940 (dále jen "Společnost"), kt erý uplatnil právo na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o zařazení jeho záměru aplikovat postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na pořad jednání této mimořádné valné hromady, je obchodní společnost ÚSOVSKO a.s., IČ 607 93 015, se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1033 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o projednání uplatněného práva výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů, tj. ke dni 21.7.2008, činila 91,10% a ke dni konání této valné hromady činí 92,86% na základním kapitálu společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90% na základním kapi tálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 169.272 ks kmenových listiných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 500,-Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva Hlavního akcioná ře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této mimořádné valné hromady činí 169.272 ks akcií o jmenovité hodnotě po 500,- Kč a tak představuje podíl 92,86% na základním kapitálu Společnosti, který činí 91, 140.000,-Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. - Přechodu ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaným Společností ve vlast nictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti pře chodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 až 3 obc hodního zákoníku. - Výši protiplnění: Hlavní akcionář je povinnen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 74,- Kč (slovy sedmdesátčtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pětset korun českých), stanovené podle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 14.7.2008 - Způsobu a lhůtě poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - Česká spořitelna, a.s.,Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Komerční centrum v Olomouci, Tř. Svobody 19, Olomouc, PSČ 771 05, které před konáním této valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě pro tiplnění. Česká spořitelna, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou týdnů, po předání jejich akcí Společnosti, jinak za použití postupu podle §214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. do 3. 12. 2014 od 18. 9. 2008

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 25.2.1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Dosavadní základní jmění ve výši 1.090.000,- Kč se zvyšuje nejméně o 90.000.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.090.000,- Kč na nejméně 91.090.000,- Kč, tj. nejméně o 90.000.000,- Kč a to upisováním nových akcií. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 90.000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., či smluvně postoupená pohledávka za tzv. vypořádacím podílem dle ust. § 233 obchodního zákoníku uplatněná předem určenými upisovateli - fyzickými osobami - jednak bývalými členy Zemědělského družstva se sídlem v Libině, jednak nečleny = oprávněnými osobami vůči Zemědělskému družstvu se sídlem v Libině, jak jsou vyjmenováni ve znaleckých posudcích soudních znalců JUDr. Bohumíra Krestýna, č.j. 269/13/1998 ze dne 24.11.1998 a PhDr. Bohumila Pochopa, č.j. 491/98 ze dne 3.12.1998. Oba dva uvedené znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. U obou typů pohledávek se jedná vždy pouze o pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva se sídlem v Libině, IČO: 00 15 01 93 předem určenými upisovateli - fyzickými osobami, jenž jsou uvedeny jmenovitě v rozhodnutí jediného akcionáře osvědčeného notářským zápisem č.j. N 21/99, NZ 21/99 notářky JUDr. Vaškové ze dne 25.2.1999. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvy, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu se sídlem v Libině postoupí akciové společnosti Libinská AGRO, a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti Libinská AGRO, a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Dalším předem určeným vkladatelem bude právnická osoba - Zemědělské družstvo se sídlem v Libině, IČO: 00 15 01 93, které v souladu s usnesením členské schůze Zemědělského družstva se sídlem v Libině, která se za účasti notářky JUDr. Vaškové, notářky v Šumperku, konala v sídle společnosti dne 8.12.1998, vloží tento svůj hmotný majetek specifikovaný v citovaném rozhodnutí o zvýšení základního jmění. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Veškerý výše uvedený majetek Zemědělského družstva se sídlem v Libině, IČO: 00 15 01 93, byl oceněn ve znaleckých posudcích soudních znalců Jiřího Vočky, č.j. 2913/ZP ze dne 12.11.1998 a Markéty Kirchnerové, č.j. 978 ze dne 12.10.1998. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Oba tyto posudky jediný akcionář schválil a dále rozhodl, aby majetek v těchto posudcích oceněný, byl do ZZJ obchodní společnosti Libinská AGRO, a.s. vložen v hodnotách nižších, tj. dle znalce p. Vočky, tedy maximálně v hodnotě 24.400.000,- Kč. Zemědělské družstvo se sídlem v Libině tedy upíše maximálně 24.400 ks akcií kmenových, na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus a splatí svůj nepeněžitý vklad v téže hodnotě. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Zemědělské družstvo se sídlem v Libině podepíše současně s úpisem i tzv. "prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst. 2) obchodního zákoníku. Předmětně nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny při úpisu. Ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva se sídlem v Libině, event. citovaného hmotného majetku tohoto družstva). do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva se sídlem v Libině za postoupené pohledávky na společnost Libinská AGRO, a.s. přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít k hospodářské činnosti. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, bude trvat 15 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, t.j. Libina 601, okres Šumperk. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných ackií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu, event. obchodní jméno a sídlo upisovatele - právnické osoby (ověření podpisu s nevyžaduje). do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář určil, aby o konečné částce zvýšení rozhodlo představenstvo společnosti. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. do 25. 8. 1999 od 8. 4. 1999

Obchodní jméno a sídlo jediného akcionáře: Zemědělské družstvo se sídlem v Libině Sídlo: Libina 601, PSČ 788 05 IČO: 00 15 01 93 do 25. 8. 1999 od 1. 6. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 140 000 Kč

od 1. 7. 2014

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 1. 7. 2014 od 25. 8. 1999

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 25. 8. 1999 od 1. 6. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 182 280 do 1. 7. 2014 od 28. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 400 do 28. 11. 2007 od 25. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 774 do 28. 11. 2007 od 25. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 400 do 28. 11. 2007 od 25. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 090 do 25. 8. 1999 od 1. 6. 1998

Statutární orgán

5 fyzických osob

Miloš Klíma

Jednatel

První vztah: 9. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Mohelnice 20, 789 85, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Milek

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Petr Spurný

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Lukavice 33, 789 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Diviš

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Rovensko 13, 789 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Martin Novák MBA

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Na Tvrzi 338, Dubicko, 789 72, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Milek

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Ing. Jiří Milek

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Petr Spurný

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Lukavice 33, 789 01, Česká republika

Ing. Jan Krůza

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

Dolní Krčmy 1064/12, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Spurný

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 11. 2013

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Lukavice 33, 789 01, Česká republika

Ing. Jiří Milek

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2013

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Ing. Jan Krůza

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

Dolní Krčmy 12, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Ing. Jiří Milek

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Dušan Sedláček

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

Pionýrů 34, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Petr Spurný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2012

Lukavice 33, 789 01, Česká republika

Ing. Jiří Milek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2012

Klopina 78, 789 73, Česká republika

Ing. Jiří Milek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 28. 5. 2007

Klopina 131, 789 73, Česká republika

Ing. Vladislav Muroň

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 4. 2006

Libina 755, 788 05, Česká republika

Bc. Martin Novák

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 5. 2007

U Hájovny 231, Dubicko, 789 72, Česká republika

Ing. Jiří Milek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 5. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2007

Klopina č. 78, Úsov, 789 73, Česká republika

Ing. Miloslav Diviš

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 5. 2007

Hrabišín 188, 788 04, Česká republika

Petr Spurný

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 5. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2007

Lukavice 33, Zábřeh, 789 01, Česká republika

František Kruk

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2002

Oskava-Mladoňov 111, Česká republika

Emil Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2002

Libina 77, Česká republika

Ing. Miloslav Diviš

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

Hrabišín 188, Česká republika

Jiří Medek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

Oskava-Mostkov 45, Česká republika

Ing. Vladislav Muroň

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

Libina 755, Česká republika

Za společnost jedná každý jednatel samostatně.

od 1. 7. 2014

Jménem společnosti jedná za představenstvo navenek každý člen představenstva samostatně.

do 1. 7. 2014 od 15. 6. 2012

Za společnost a představenstvo jedná: samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně vždy dva členové představenstva

do 15. 6. 2012 od 1. 6. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Martin Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Na Tvrzi 338, Dubicko, 789 72, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloš Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

Mohelnice 20, 789 85, Česká republika

Ing. Vladimír Diviš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Rovensko 13, 789 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

U Hájovny 231, Dubicko, 789 72, Česká republika

Ing. Vladimír Diviš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2012

Rovensko 13, 789 01, Česká republika

Ing. Josef Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 23. 6. 2008

zánik členství: 2. 5. 2012

Klopina 146, 789 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 4. 2. 2008

zánik členství: 23. 6. 2008

Klopina 146, 789 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Diviš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2008

vznik členství: 28. 5. 2007

vznik funkce: 28. 5. 2007

Rovensko 29, 789 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 28. 5. 2007

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2012

U Hájovny 231, Dubicko, 789 72, Česká republika

Ing. Jan Krůza

předseda

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

zánik členství: 28. 5. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2007

Dolní Krčmy 12, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Jiří Vodlub

člen

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik členství: 17. 10. 2002

zánik členství: 17. 1. 2008

Libina 769, 788 05, Česká republika

Ing. Vladimír Diviš

místopředseda

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 10. 2002

vznik funkce: 18. 10. 2002

Rovensko 29, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Růžena Kreplová

místopředsedkyně

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2002

Libina-Obědné 92, Česká republika

Karel Paciorek

člen

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

Oskava-Mostkov 21, Česká republika

MVDr. Jiří Zahradník

předseda

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 18. 10. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2002

Libina 796, Česká republika

Další vztahy firmy ÚSOVSKO AGRO s.r.o.

Historické vztahy

Petr Spurný

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vklad 1 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/91140

Lukavice 33, 789 01, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vklad 1 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1/91140

Na Tvrzi 338, Dubicko, 789 72, Česká republika

ÚSOVSKO  a. s.

První vztah: 1. 7. 2014

Klopina 33, 789 73

Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu

 • Ladislav Král

  člen dozorčí rady

  Klopina 89, 789 73, Česká republika

 • Ivan Neuman

  člen dozorčí rady

  Klopina 91, 789 73, Česká republika

 • Ing. Josef Pospíšil

  člen dozorčí rady

  Klopina 146, 789 73, Česká republika

 • Ing. Jiří Milek

  Předseda představenstva

  Klopina 131, 789 73, Česká republika

 • Petr Spurný

  člen představenstva

  Lukavice 33, 789 01, Česká republika

 • Jiří Poisl

  člen dozorčí rady

  Rohle 70, 789 74, Česká republika

 • Ing. Vladimír Diviš

  předseda dozorčí rady

  Rovensko 13, 789 01, Česká republika

 • Ing. Ľuboslav Komár

  člen představenstva

  Václavkova 626/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

 • Dušan Sedláček

  člen dozorčí rady

  Pionýrů 22/34, Mohelnice, 789 85, Česká republika

 • Ing. Radim Valný

  člen dozorčí rady

  Zvole 236, 789 01, Česká republika

 • Miloš Klíma

  člen představenstva

  Mohelnice 20, 789 85, Česká republika

 • Ing. Martin Novák MBA

  Místopředseda představenstva

  Na Tvrzi 338, Dubicko, 789 72, Česká republika

 • Ing. Jan Krůza

  místopředseda dozorčí rady

  Dolní Krčmy 1064/12, Mohelnice, 789 85, Česká republika

 • Ing. Michal Konečný

  člen dozorčí rady

  U Oskavy 1315, Uničov, 783 91, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 3. 1999

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 12. 2016
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 2016
Distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 10. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 3. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).