Hlavní navigace

Vegacom a.s.

Firma Vegacom a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6070, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 126 860 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25788680

Sídlo:

Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 8. 1999

DIČ:

CZ25788680

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

261 Výroba elektronických součástek a desek
26300 Výroba komunikačních zařízení
3514 Obchod s elektřinou
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6070, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vegacom a.s. od 25. 5. 2015

Obchodní firma

Vegacom a.s. do 25. 5. 2015 od 7. 2. 2001

Obchodní firma

TMPMobil a.s. do 7. 2. 2001 od 18. 8. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 18. 8. 1999

adresa

Novodvorská 1010/14
Praha 4 14201 od 21. 10. 2009

adresa

Novodvorská 1010/14
Praha 4 14200 do 21. 10. 2009 od 1. 10. 2009

adresa

Kolbenova 942/38a
Praha 9 19000 do 1. 10. 2009 od 9. 6. 2008

adresa

Šenovská 30/434
Praha 8-Ďáblice 18203 do 9. 6. 2008 od 18. 8. 1999

Předmět podnikání

Obchod s elektřinou od 26. 7. 2017

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 7. 6. 2016

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 25. 11. 2013

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 1. 6. 2009

Výkon zeměměřických činností od 1. 6. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 1. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 6. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 6. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 25. 11. 2013 od 1. 6. 2009

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 1. 6. 2009 od 27. 6. 2008

správa a údržba nemovitostí do 1. 6. 2009 od 11. 10. 2006

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 29. 8. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 1. 6. 2009 od 29. 8. 2001

projektová činnost ve výstavbě od 7. 2. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 7. 2. 2001

opravy silničních vozidel do 11. 10. 2006 od 7. 2. 2001

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 11. 10. 2006 od 7. 2. 2001

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

dlaždičské práce do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

pronájem dopravních prostředků do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, která neposkytují stravovací služby do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

poskytování služeb mechanizačními prostředky do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

výkon zeměměřičských činností do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

skladování zboží do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

zastupování v celním řízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

montáž, údržba a opravy měřících přístrojů pro oblast telekomunikací s výjimkou měřících přístrojů uvedených v příloze vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 263/2000 do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

činnost technických poradců v oblasti inženýrských sítí a telekomunikačních zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

projektování elektrických zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

pronájem s následnou koupí najaté věci do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých pro výstavbu a z oblasti telekomunikací do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 1. 6. 2009 od 7. 2. 2001

vodoinstalatérství do 1. 6. 2010 od 7. 2. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 6. 2009 od 18. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 1. 6. 2009 od 18. 8. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 1. 6. 2009 od 18. 8. 1999

poskytování software do 1. 6. 2009 od 18. 8. 1999

automatizované zpracování dat do 1. 6. 2009 od 18. 8. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Smlouva o prodeji části podniku ze dne 26. listopadu 2013 uzavřená mezi společností Vegacom a.s. (prodávající) a společností ELTODO EG, a.s. (kupující). Smlouvou o prodeji části podniku se převádí soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání tv ořící samostatně funkční celek vztahující se ke Středisku 2000, Středisku 4000, Středisku 4100 a Středisku 4300. Smlouva o prodeji části podniku nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013. od 12. 12. 2013

Jediný akcionář rozhodl dne 19.03.2010 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen Společnost) z jeho současné výše 70.860.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých) o částk u 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 126.860.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýš ení základního kapitálu, za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 2800 (slovy: dvou tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 2. Emisní kurs nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii. 3. Všech 2800 (slovy: dva tisíce osm set) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Prah a 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 452 74 517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve up sanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouv y o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující jediný akcion ář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti st anovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 19.03.2010, následující pohledávky: 1. pohledávku ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s. a Společností; 2. pohledávku ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností; 3. pohledávku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností. Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), a to takto: - připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a .s. a Společností; - připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností; - připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností, tj. připo uští se možnost započtení celkem 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 2800 (s lovy: dvou tisíc osmi set) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), která je v celkové výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů k orun českých). Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavžena smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. do 12. 4. 2010 od 25. 3. 2010

Jediný akcionář rozhodl dne 09.06.2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen ?Společnost?), z jeho současné výše 55.200.000,-- Kč (slovy padesáti pěti milionů dv ě stě tisíc korun českých) o částku 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 70.860.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisov ání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) . 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých za jednu akcii). 3. Všech 783 (slovy sedm set osmdesáti tři) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to Jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Pra ha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 45274517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve up sanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo Jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři, ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující Jediný akcioná ř povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti sta novené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 9.6.2009, následující pohledávky: 1. pohledávku z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegaco m a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 ve výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru 146.227,76 Kč (slovy jedno sto čtyřicet šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát šest haléřů); 2. pohledávku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je V egacom a.s., tj. Společnost), s tím, že tato pohledávka byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.; 3. pohledávku ve výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008. Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči Jediném akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to takto : - připouští se možnost započtení pohledávky z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nást upnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 v celé výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru ve výši 137.513,66 Kč (s to třicet sedm tisíc pět set třináct korun českých šedesát šest haléřů); /rozdíl mezi vykazovanou výší úroků z tohoto úvěru (146.227,76 Kč) a započítávanou výší úroků (137.513,66 Kč) jež činí 8.714,10 Kč (slovy osm tisíc sedm set čtrnáct korun českých des et haléřů) zůstane nadále pohledávkou Jediného akcionáře za Společností/; - připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši neuhrazené jistiny 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnos t zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), která byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.; - připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,- - Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008, tj. připouští se možnost započtení celkem 15.660.000,- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má Jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), který je v celkové výši 15.660.000,-- Kč (slovy pa tnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých). Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. do 6. 8. 2009 od 17. 6. 2009

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, ze dne 24.11.2008, bylo rozhodnuto, že obchodní společnost s obchodní firmou Vegaco m a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, převezme jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti, a to obchodní společn osti s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227. Dále schválil projekt vnitrostátní fúze sloučením me zi obchodní společností s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227, jako zanikající společností, a ob chodní společností s obchodní firmou Vegacom a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, jako nástupnickou společností, který byl uzav řen dne 13.10.2008, jehož uložení do sbírky listin bylo zveřejněno dne 22.10.2008 v Obchodním věstníku číslo 43/2008. do 6. 8. 2009 od 31. 12. 2008

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, společnosti Antsia Limited se sídlem 18 Spyrou Kyprianou, Office 301, 1075, Nicósie, Kyperská republika, ze dne 1.8.2007, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti Vegacom a.s., se sídlem P raha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 182 03, IČ: 257 88 680, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, odštěpením se založením nové společnosti, Vegareal a.s. se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 1 82 03. Rozdělením přešla ze společnosti Vegacom a.s. na společnost Vegareal a.s. vyčleněná část jmění společnosti Vegacom a.s., jak je uvedena v Projektu rozdělení odštěpením společnosti Vegacom a.s. se založením nové společnosti Vegareal a.s., schváleném rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.8.2007 v podobě podle projektu, který byl dne 28.6.2007 uložen do sbírky listin Městského sodu v Praze, spisová značka B 6070. Jediný akcionář společnosti Vegacom a.s. se stal je diným akcionářem společnosti Vegareal a.s. do 6. 8. 2009 od 19. 10. 2007

Mimořádná valná hromada provedená rozhodnutím jediného akcionáře dne 23.11.2000 v souladu s ust.§ 203 a 204a obchod.zák. rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti. - Na zvýšení základního jmění společnosti TMPMobil a.s. (dále jen "emitent") dle bodu 2) tohoto návrhu se vylučuje přednostní právo všech akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a obchod.zák., když důvodem pro vyloučení přednostního práva je úmysl jediného akcionáře upsat veškeré nové akcie. - Zvyšuje se základní jmění emitenta z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion kurun českých) o 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých) na 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých) se nepřipouští. Základní jmění emitenta se zvyšuje upsáním 1.980 kusů nových listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). - S ohledem na skutečnost, že přednostní právo všech akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a obchod.zák. bylo řádně vyloučeno, se určuje, že všech 1 980 kusů nových akcií bude upsáno společností TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s., se sídlem Praha 8-Ďáblice, Šenovská 30/434, IČO: 45275700, jakožto předem určeným zájemcem. - Místem pro upisování akcií je kancelář představenstva emitenta, tj.Šenovská 30/434, Praha 8-Ďáblice, kde bude přístupna listina upisovatelů, obsahující jméno upisovatele, počet upsaných akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, druh a podobu, emisní kurs, celkovou hodnotu upsaných akcií, označení, že jde o vklad peněžitý, lhůtu pro splacení, obchodní jméno, sídlo a IČ právnické osoby, jež je upisovatelem, a podpis upisovatele. - Emisní kurs upisovaných akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za jednu (1) akcii a bude splácen peněžitým vkladem upisovatele. Důvodem stanovení emisního kursu v uvedené výši je snaha promítnout do zapisované¨výše základního jmění vložené peněžní prostředky v maximálním rozsahu. - Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů a začíná běžet v den následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění emetenta. Akcie mohou být upisovány v kterýkoli pracovní den lhůty pro upisování akcií v době od 9:00 do 15:00 hodin. - Peněžitý vklad bude splacen na účet emitenta u Komerční banky, a.s. pobočka Praha - východ, Václavské nám. 42, číslo 19-2768890257-0100. K identifikaci platby uvede upisovatel variabilní symbol, který bude určen při úpisu. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na uvedený účet emitenta nejpozději do tří dnů, následujících po dni, kdy bylo možné akcie upsat. do 7. 2. 2001 od 20. 12. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 126 860 000 Kč

od 12. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 70 860 000 Kč

do 12. 4. 2010 od 6. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 55 200 000 Kč

do 6. 8. 2009 od 31. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 138 000 000 Kč

do 31. 12. 2008 od 21. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 21. 10. 2002 od 7. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 2. 2001 od 18. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 583 od 10. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 400 Kč, počet: 38 000 od 10. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 583 do 10. 6. 2019 od 9. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 400 Kč, počet: 38 000 do 10. 6. 2019 od 9. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 583 do 9. 9. 2016 od 12. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 783 do 12. 4. 2010 od 6. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 000 do 6. 8. 2009 od 31. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 Kč, počet: 38 000 do 9. 9. 2016 od 31. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 000 do 31. 12. 2008 od 14. 12. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 31. 12. 2008 od 14. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 000 do 14. 12. 2007 od 1. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 14. 12. 2007 od 1. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 1. 3. 2006 od 21. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 000 do 1. 3. 2006 od 29. 8. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 000 do 29. 8. 2001 od 7. 2. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 7. 2. 2001 od 20. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 20. 12. 2000 od 18. 8. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Josef Chýle Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 31. 8. 2021

Rozárka 476/25, Brno, 644 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  Energovod CZ, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Místopředseda představenstva

  ELTODO, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

 • Člen představenstva

  Energovod R&D, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

Libor Povejšil

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Božetická 3397/6, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ladislav Beran

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 9. 12. 2019

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  ELTODO, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

 • člen dozorčí rady

  Pharmatech Holding, a.s.

  Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • člen dozorčí rady

  FAVEA Plus a.s.

  Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  PORIS a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Člen představenstva

  KLEMENT Holding a.s.

  Řehlovice 18 Hliňany, 400 02

 • jednatel

  NAHARIS GROUP, s.r.o.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • člen představenstva

  DELIX a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • člen představenstva

  FAVEA a.s.

  Boženy Němcové 580/1b, Kopřivnice, 742 21

 • člen představenstva

  KH servis a.s.

  Pražská 810/16, Praha, 102 00

 • člen představenstva

  NOVOENERGO a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Místopředseda představenstva

  Energovod R&D, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Místopředseda představenstva

  Energovod CZ, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • jednatel

  SAGASTA s.r.o.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • jednatel

  BM COM s. r. o.

  Jemnická 1138/1, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  Favea Trade s.r.o.

  Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Historické vztahy

Hariclia Mona Sandescu

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2019 - Poslední vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 9. 12. 2019

zánik členství: 31. 8. 2021

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Libor Povejšil

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 27. 4. 2021

Božetická 3397/6, Praha, 143 00, Česká republika

Tomáš Vohryzka

místopředstavenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 26. 7. 2015

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 28. 7. 2015

zánik funkce: 27. 4. 2016

Na Výrovce 369/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ladislav Beran

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 9. 12. 2014

zánik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 9. 12. 2014

zánik funkce: 9. 12. 2019

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

vznik členství: 9. 12. 2014

zánik členství: 9. 12. 2019

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Stejskal

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 25. 7. 2015

vznik funkce: 9. 12. 2014

zánik funkce: 25. 7. 2015

Podskalská 378/33, Praha, 128 00, Česká republika

Pavel Chmelík

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 19. 5. 2014

zánik členství: 9. 12. 2014

náměstí Smiřických 80, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Tomáš Vašíček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 9. 12. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 9. 12. 2014

V průčelí 1654/2, Praha, 149 00, Česká republika

Stanislav Stejskal

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 9. 12. 2014

Podskalská 378/33, Praha, 128 00, Česká republika

Ing. Stanislav Stejskal

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2013

Podskalská 378/33, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Libor Ťupa MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2013

Brigádníků 3031/303, Praha 10, 100 00, Česká republika

Pavel Chmelík

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2010 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 18. 5. 2009

zánik členství: 18. 5. 2014

zánik funkce: 18. 5. 2014

Nám. Smiřických 80, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Jindřich Hess

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 22. 3. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2009

zánik funkce: 22. 3. 2012

Spojovací 304, Jevany, 281 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Klíma

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 18. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2010

vznik funkce: 18. 5. 2009

zánik funkce: 4. 8. 2010

Pičín 119, 262 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Chmelík

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 5. 2010

vznik členství: 18. 5. 2009

vznik funkce: 18. 5. 2009

zánik funkce: 28. 4. 2010

Nám. Smiřických 80, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Libor Hájek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 31. 1. 2013

Fadějevova 1178/4, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jiří Řehák

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2008 - Poslední vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 4. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

Štěchovická 1906/15, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jindřich Hess

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 13. 10. 2008

Spojovací 304, Jevany, 281 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Koníček

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

M.Kudeříkové 1603, Benešov, Česká republika

Ing. Peter Mižik

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 18. 5. 2009

Jasovská 3125/9, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Ladislav Mahn

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 18. 5. 2009

vznik funkce: 3. 6. 2008

zánik funkce: 18. 5. 2009

Univerzitní 684/6, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Petr Mižik

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 3. 6. 2008

Jasovská 3125/9, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jiří Marešovský

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 31. 12. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 4. 12. 2008

vznik funkce: 3. 6. 2008

zánik funkce: 4. 12. 2008

Dvořákova 1086, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Ladislav Mahn

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 3. 3. 2008

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 3. 3. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2008

Univerzitní 684/6, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

předseda

První vztah: 4. 2. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 5. 12. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2008

V sídle 441, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

předseda

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2008

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 5. 12. 2007

vznik funkce: 4. 9. 2007

zánik funkce: 5. 12. 2007

Usnesením představenstva č. 10/07-05 ze dne 4.9.2007 představenstvo jmenovalo náhradním členem představenstva (kooptací) Ing. Pavla Hlavinku v soudlad s § 194 ost. 2) obch. zák. a čl. 21 odst. 5. Stanov společnosti, a to do příštího jednání valné hromady společnosti. do 4. 2. 2008 od 14. 12. 2007

V sídle 441, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Petr Kysučan

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 4. 2008

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 2. 4. 2008

Třebonická 2/768, Praha 6, 161 00, Česká republika

Karel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2008

vznik členství: 29. 8. 2006

zánik členství: 13. 10. 2008

Kmochova 431/39, Třebíč, 674 01, Česká republika

JUDr. Radim Štengl

člen

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik členství: 12. 11. 2004

zánik členství: 31. 12. 2006

vznik funkce: 12. 11. 2004

Ke kapličce 2029/15, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kobera

místopředseda

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 12. 11. 2004

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 5. 1. 2005

zánik funkce: 3. 6. 2008

Valentova 1728/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jiří Marešovský

člen

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

Dvořákova 1086, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

předseda

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 5. 1. 2005

zánik funkce: 4. 9. 2007

V sídle 441, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Ľubomír Kleskeň

člen

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 29. 5. 2006

Astrová 16, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

JUDr. Radim Štengl

člen

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik funkce: 12. 11. 2004

K Vltavě 785/42, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kobera

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2004

Valentova 1728, Praha 4, Česká republika

JUDr. Radim Štengl

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2004

K Vltavě 785/42, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

člen

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

V sídle 441, Líbeznice, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

místopředseda

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 13. 12. 2004

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 12. 11. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 12. 11. 2004

K Netlukám 957, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 5. 1. 2005

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 5. 1. 2005

Kučerové 18/170, Praha 8, Česká republika

Ing. Michal Stiebal

člen

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 13. 12. 2004

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 12. 11. 2004

Michelská 721/31, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Sedláček

člen

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 5. 1. 2005

Sázavská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

člen

První vztah: 9. 10. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2002

J.Bendy 1356, České Budějovice, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda

První vztah: 9. 10. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik členství: 11. 4. 2001

zánik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2002

Kučerové 18/170, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2001

vznik funkce: 11. 4. 2001

Kučerové 18/170, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

vznik funkce: 11. 4. 2001

Kučerové 18/170, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2001

vznik funkce: 11. 4. 2001

J.Bendy 1356, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jiří Sedláček

člen

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2002

Sázavská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Jiří Sedláček

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

zánik funkce: 11. 4. 2001

den vzniku funkce: 6.12.2000 do 29. 8. 2001 od 7. 2. 2001

Sázavská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

Kučerové 18/170, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Hlavinka

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

J.Bendy 1356, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jaromír Kobera

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2001

Valentova 1728, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 18. 12. 2014

Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva.

do 18. 12. 2014 od 7. 2. 2013

Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředsedové představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 7. 2. 2013 od 31. 12. 2008

Jménem společnosti je oprávněn jednat buď předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 31. 12. 2008 od 27. 6. 2008

Jménem společnosti jedná předseda představenstva, a to samostatně, anebo vždy dva členové představenstva.

do 27. 6. 2008 od 18. 8. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Gabriela Mrštná

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 26. 7. 2015

zánik členství: 14. 7. 2017

vznik funkce: 26. 7. 2015

zánik funkce: 14. 7. 2017

Malachitová 959/2, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Gabriela Mrštná

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 26. 7. 2015

zánik členství: 14. 7. 2017

vznik funkce: 26. 7. 2015

zánik funkce: 14. 7. 2017

Malachitová 959/2, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 9. 12. 2014

zánik členství: 25. 7. 2015

zánik funkce: 25. 7. 2015

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Zdeňka Molnárová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 16. 3. 2016

vznik funkce: 5. 6. 2014

zánik funkce: 16. 3. 2016

Fadějevova 1178/4, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeňka Molnárová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 3. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 3. 6. 2014

Fadějevova 1178/4, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Motlík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 26. 11. 2013

zánik členství: 9. 12. 2014

Stoupající 799/22, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Radana Brunclíková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2012 - Poslední vztah: 25. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2015

Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Zdeňka Molnárová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 3. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 3. 6. 2014

Fadějevova 1178/4, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Motlík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 11. 11. 2010

zánik členství: 26. 11. 2013

Stoupající 799/22, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Radana Brunclíková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 8. 6. 2012

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 16. 4. 2012

Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Lukáš Plachý

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 9. 6. 2009

zánik členství: 12. 10. 2010

Novoborská 612/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Vladimír Koníček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 9. 6. 2009

M. Kudeříkové 1603, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Radana Brunclíková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 19. 3. 2009

J. Bendy 1400/28, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Zdeňka Molnárová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2011

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 3. 6. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2011

Fadějevova 1178/4, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Kobera

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

Valentova 1728/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vratislav Bína

člen

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 14. 1. 2005

zánik členství: 19. 3. 2009

Vyšehořovice 101, 250 87, Česká republika

Ing. Marek Herold

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 30. 4. 2007

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 3. 6. 2008

Za kovárnou 422/19, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Štefan Koštialik

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 30. 8. 2006

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 30. 8. 2006

Rychtáře Šimona 212, Praha 9, Česká republika

Ing. Radek Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 1. 10. 2005

zánik členství: 29. 8. 2006

vznik funkce: 1. 10. 2005

zánik funkce: 29. 8. 2006

Svážná 941, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vratislav Bína

člen

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 14. 1. 2005

Suchomasty 38, 267 22, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2007

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 5. 1. 2005

zánik funkce: 25. 1. 2007

Kučerové 170/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

zánik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2005

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2004

K Netlukám 957, Praha 10, Česká republika

Alois Kolář

člen

První vztah: 24. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 9. 7. 2001

zánik členství: 1. 12. 2004

Protivanov 369, Protivanov, 798 48, Česká republika

Ing. Milan Včeliš

člen

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 5. 1. 2005

Železničářů 2100, Nymburk, Česká republika

JUDr. Radim Štengl

předseda

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 13. 12. 2004

vznik členství: 11. 4. 2001

zánik členství: 12. 11. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 12. 11. 2004

K Vltavě 42, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Aloise Koláře

člen

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

vznik členství: 9. 7. 2001

Protivanov 369, Protivanov, 798 48, Česká republika

JUDr. Radim Štengl

člen

První vztah: 9. 10. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik funkce: 11. 4. 2001

K Vltavě 42, Praha 4 - Modřany, Česká republika

JUDr. Radim Štengl

člen

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2001

vznik funkce: 11. 4. 2001

K Vltavě 42, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Stiebal

předseda

První vztah: 29. 8. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 11. 4. 2001

zánik funkce: 7. 6. 2002

Michelská 721/31, Praha 4, Česká republika

Alois Kolář

člen

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

zánik funkce: 11. 4. 2001

den vzniku funkce: 6.12.2000 do 29. 8. 2001 od 7. 2. 2001

Protivanov 369, 798 48, Česká republika

Ing. Martin Matějka

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

zánik funkce: 11. 4. 2001

den vzniku funkce: 6.12.2000 do 29. 8. 2001 od 7. 2. 2001

Brdičkova 1911, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2001

zánik funkce: 11. 4. 2001

Krouzova 3049, Praha 4-Modřany, Česká republika

Ing. Jiří Sedláček

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2001

Sázavská 24, Praha 2, Česká republika

Ing. Jan Koukl

První vztah: 18. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2001

Lihovarská 17/1262, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Peter Mižik

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 18. 5. 2009

Jasovská 3125/9, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Petr Mižik

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 3. 6. 2008

Jasovská 3125/9, Bratislava, Slovenská republika

Další vztahy firmy Vegacom a.s.

člen dozorčí rady

ELTODO ADVISORY, s.r.o.

První vztah: 9. 12. 2019

Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

ELTODO, a.s.

První vztah: 11. 12. 2013

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Michal Petřík

  člen představenstva

  Královická 1685, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

 • Ladislav Beran

  člen představenstva

  Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

 • RNDr. Libor Sadílek

  Předseda představenstva

  Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

 • JUDr. Josef Chýle Ph.D.

  Místopředseda představenstva

  Rozárka 476/25, Brno, 644 00, Česká republika

 • Marat Saber

  člen představenstva

  Hornoměcholupská 663/141, Praha, 109 00, Česká republika

Člen dozorčí rady

ELTODO ADVISORY, s.r.o.

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 12. 2019

Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

ELTODO, a.s.

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

ELTODO, a.s.

První vztah: 31. 12. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Akcionáři

ELTODO, a.s., IČ: 45274517

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 01

od 11. 12. 2013

ELTODO EG, a.s., IČ: 45274517

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 01

do 11. 12. 2013 od 21. 10. 2009

ELTODO EG, a.s., IČ: 45274517

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 01

do 21. 10. 2009 od 31. 12. 2008

ELTODO Investment, s.r.o., IČ: 28182766

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 01

do 31. 12. 2008 od 27. 6. 2008

ANTSIA LIMITED

Kyperská republika

do 27. 6. 2008 od 16. 6. 2006

ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.

398, route ďEsch, Lucemburské velkovévodství, L-1471 Luxembourg

do 16. 6. 2006 od 29. 3. 2004

TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s., IČ: 45275700

Šenovská, Česká republika, Praha Ďáblice

do 21. 10. 2002 od 18. 8. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 8. 1999

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 5. 2016
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 1. 2001
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 1. 2001
Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 12. 2000
Přerušeno od 1. 1. 2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 8. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).