Hlavní navigace

FAVEA Plus a.s.

Firma FAVEA Plus a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11262, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 77 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27277054

Sídlo:

Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 2005

DIČ:

CZ27277054

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11262, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Helvetia Pharma a.s. od 31. 10. 2006

Obchodní firma

FAVEA Plus a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní firma

Helvetia Pharma s.r.o. do 22. 12. 2014 od 31. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 2006

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 31. 10. 2006 od 31. 8. 2005

adresa

Slezská 949/32
Praha 12000 od 31. 10. 2006

adresa

Moskevská 1351/5
Ústí nad Labem 40001 do 31. 10. 2006 od 31. 8. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 4. 2009

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy Ia IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků od 28. 5. 2007

povolení k distribuci léčivých přípravků od 28. 5. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 16. 4. 2009 od 28. 5. 2007

reklamní činnost a marketing do 16. 4. 2009 od 28. 5. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 16. 4. 2009 od 28. 5. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 16. 4. 2009 od 28. 5. 2007

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 16. 4. 2009 od 31. 8. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 28. 3. 2014

Společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 24. února 2014 přijala jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 120 00, IČ: 272 77 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11262, následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s.: 1) Základní kapitál společnosti Helvetia Pharma a.s. ve výši 37.000.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 77.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou. 3) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 4) Přednostní právo na upisování akcií je vyloučeno, neboť společnost Central Europe Holding a.s. se jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s. dle ust. § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vzdal svého přednostního práva na upsání všech nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. 5) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), budou nabídnuty předem určenému zájemci, tj. společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 110 00, IČ: 268 34 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220852, a k upsání akcií tedy nedojde na základě veřejné nabídky. Předem určený zájemce akcie upíše na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností Helvetia Pharma a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií). Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy stran musí být úředně ověřeny. Pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se stanoví lhůta bez zbytečného odkladu, maximálně však lhůta 7 (slovy: sedm) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 6) Připouští se možnost, aby emisní kurs všech upsaných akcií ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to započtením pohledávky společnosti Helvetia Pharma a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o., z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. vůči společnosti Helvetia Pharma a.s. ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) bez příslušenství, která vznikla z titulu: (i) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. 9. 2013 mezi společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. a mezi společností Helvetia Pharma a.s., ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2014, když na základě této smlouvy o půjčce ve znění dodatku č. 1 má společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s. pohledávku na vrácení jistiny půjčky v částce 25.500.000,-- Kč; (ii) smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi společností Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. a mezi společností Helvetia Pharma a.s., když na základě této smlouvy o zápůjčce má společnost má společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s. pohledávku na vrácení jistiny zápůjčky v částce 15.000.000,-- Kč; když výlučným vlastníkem pohledávky ve výši 40.000.000,-- Kč je společnost Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. Pohledávka společnosti Favea Pharmaceutical Technologies, s.r.o. za společností Helvetia Pharma a.s., která vznikla na základě shora citovaných smluv pod body (i) a (ii), a jejíž celková výše je 40.500.000,-- Kč, se započte částečně. K uzavření a podepsání smlouvy o započtení dojde bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. do 22. 12. 2014 od 28. 3. 2014

Obchodní společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659, jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 132 obchod.zák., rozhodl dne 2.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. (dále jen "Společnost"), a to tak, že: 1) Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti v souvislosti s investičními záměry Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých), tj. z původních 37. 000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) na částku ve výši 56.800.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů osm set tisíc koun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to až do maximá lní výše 49.500.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů pět set tisíc korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 198 kusů (slovy: sto devadesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje. 4) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost Fantus, a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949 /32, PSČ 120 00, IČ: 27636607 (dále jen "Zájemce"), která upíše 198 kusů akcií. 5) Návrh Smlouvy o upsání akcií bude představenstvem Společnosti Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií (akceptaci Smlouvy) se stanovuje na dobu počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií a končící uplynutím jednoho roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Podpisy stran na této Smlouvě musí být úředně ověřeny. Místem úpisu akcií (uzavření Smlouvy o upsání akcií) je sídlo Společnosti, nedohodnou-li se obě strany Smlouvy o upsání akcií jinak. Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě zněj ící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 6) Zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet Společnosti číslo 5041003227/5500 nejpozději do pěti měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., nejpozději však do jednoho roku ode dne nabytí právn í moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. 7) Akcionář Společnosti rozhoduje, že orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu, bude představenstvo Společnosti s tím, že: a) všechny akcie, které budou upsány nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, budou kmenovými akciemi v listinné podobě znějící na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) všechny akcie, které budou upsány nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, mohou být upsány pouze Zájemcem. do 28. 3. 2014 od 25. 11. 2011

Obchodní společnost Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659, jako jediný akcionář společnosti Helvetia Pharma a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 132 obchod. zák., rozhodl dne 21.11.20 08 o zvýšení základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s., a to tak, že: 1) se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Helvetia Pharma a.s. ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obchodního zákoníku. 2) se zvyšuje základní kapitál společnosti takto: a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti je 27,000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), tedy z částky 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 37,000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun český ch) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) základní kapitál bude zvýšen upsáním 270 kusů nových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s  jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. c) veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemnci, kterým bude jediný akcionář společnosti Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659 a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií pod le ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bu de doručen jedinému akcionáři společnosti nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Central Europe Holding a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 61537659 do obchodního rejstříku. d) celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávkám jediného akcionáře včetně jejich příslušenství, které pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započtení. 3) uděluje se souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek jediného akcioáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu. Specifikace pohledávky: věřitel: Central Europe Holding a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, IČ: 615 37 659 dlužník: Helvetia Pharma a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 120 00, IČ: 272 77 054 výše pohledávky: 27,004.325,- Kč z toho jistina: 24,930.000,- Kč smluvní úroky: 2,074.325,- Kč splatnost: 31.12.2008 právní důvod vzniku pohledávky: Smlouva o finanční výpomoci - úvěru uzavřená dne 24.1.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2007, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 25,000.000,- Kč; 4) schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení s tím, že: - lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen jedinému akcionáři společnosti Central Europe Holding a.s. - společnosti Helvetia Pharma a.s. nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Central Europe Holding a.s., do obchodního rejstříku. Jediný akcioná ř bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti Helvetia Pharma a.s., na adrese Praha 2, Slezská 949/32 v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. - lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jedinému akcionáři společnosti Central Europe Holding a.s. - společnosti Helvetia Pharma a.s., nejpozději do 14 dnů ode dn e uzavření smlouvy o upsání akcií. do 18. 12. 2008 od 9. 12. 2008

Společnost změnila na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.10.2006 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis JUDr. Marcelou Rychlou, dne 16.10.2006, č.j. N 194/2006, NZ 149/2 006 od 31. 10. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 77 000 000 Kč

od 28. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 37 000 000 Kč

do 28. 3. 2014 od 18. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 18. 12. 2008 od 31. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 31. 10. 2006 od 23. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 23. 1. 2006 od 31. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 770 od 28. 3. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 370 do 28. 3. 2014 od 18. 12. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 18. 12. 2008 od 31. 10. 2006

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ladislav Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  ELTODO, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

 • člen dozorčí rady

  Pharmatech Holding, a.s.

  Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  PORIS a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Člen představenstva

  KLEMENT Holding a.s.

  Řehlovice 18 Hliňany, 400 02

 • jednatel

  NAHARIS GROUP, s.r.o.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • člen představenstva

  DELIX a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • člen představenstva

  FAVEA a.s.

  Boženy Němcové 580/1b, Kopřivnice, 742 21

 • člen představenstva

  KH servis a.s.

  Pražská 810/16, Praha, 102 00

 • předseda představenstva

  Vegacom a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • člen představenstva

  NOVOENERGO a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Místopředseda představenstva

  Energovod R&D, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • Místopředseda představenstva

  Energovod CZ, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • jednatel

  SAGASTA s.r.o.

  Novodvorská 1010/14, Praha Lhotka, 142 00

 • jednatel

  BM COM s. r. o.

  Jemnická 1138/1, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  Favea Trade s.r.o.

  Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Historické vztahy

Ladislav Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 13. 5. 2021

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Jiří Pácal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2011

zánik funkce: 2. 12. 2014

Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jarmila Trejbalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 2. 12. 2014

Husitská 103/64, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdenka Ohraďanová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 13. 5. 2016

Vrbická 1894/10, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Mgr. Jiří Pácal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Klára Jílková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 1. 12. 2011

U Harfy 268/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jarmila Trejbalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 12. 2011

Husitská 103/64, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Jiří Pácal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2011

Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Országh

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Werichova 1145/33, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Roman Országh

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 28. 12. 2006

zánik členství: 31. 10. 2007

Werichova 1145/33, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Jana Hulvová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 27. 12. 2006

Jurečkova 9, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Jarmila Trejbalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 31. 10. 2007

Husitská 103/64, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Jiří Pácal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 31. 10. 2006

zánik funkce: 31. 10. 2007

Jižní 1321, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2020

vznik členství: 12. 1. 2020

vznik funkce: 12. 1. 2020

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Hariclia Mona Sandescu

Předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 2. 2020

vznik členství: 11. 1. 2015

zánik členství: 11. 1. 2020

vznik funkce: 11. 1. 2015

zánik funkce: 11. 1. 2020

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ladislav Beran

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 11. 1. 2015

zánik členství: 13. 5. 2016

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Zdeněk Lacman

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 11. 1. 2015

zánik členství: 13. 5. 2016

Andersenova 413/8, Praha, 102 00, Česká republika

Ladislav Beran

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 11. 1. 2015

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Ladislav Beran

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

Fričova 1350/8, Praha 2, 120 00, Česká republika

Zdeněk Lacman

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 2. 3. 2010

zánik členství: 11. 1. 2015

Andersenova 413/8, Praha 10, 110 00, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 11. 1. 2015

vznik funkce: 12. 1. 2010

zánik funkce: 11. 1. 2015

Bílkova 861/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hariclia Mona Sandescu

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 12. 1. 2010

Bílkova 861/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Křepelka

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2010 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 1. 5. 2007

zánik členství: 2. 3. 2010

Běhounkova 2534/67, Praha 5, 158 00, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

Pod Lipami 2572/48, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. František Urbášek CSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 4. 1. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

P. Bezruče 392, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika

Petr Křepelka

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2010

vznik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 12. 1. 2010

Běhounkova 2534/67, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Eduard Jiran

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 4. 8. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 11. 7. 2010

Kozí 857/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Křepelka

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2008

vznik členství: 1. 5. 2007

Běhounkova 2534/67, Praha 5, 158 00, Česká republika

Petr Křepelka

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 1. 5. 2007

Na Doubkové 1281/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Petr Bulej

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2008

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2008

Záhumenní 309, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

RNDr. Martin Novotný

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 30. 4. 2007

Poříčská 143, Praha, 190 16, Česká republika

RNDr. Jan Materna PhD.

Předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2008

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2008

vznik funkce: 31. 10. 2006

zánik funkce: 30. 11. 2008

Na Balkáně 1361/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  Nadační fond LUPA

  Lupáčova 1200/1, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

RNDr. Jana Charvátová

Jednatel

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik funkce: 19. 7. 2006

zánik funkce: 31. 10. 2006

Veverkova 494/35, Praha 7, 170 00, Česká republika

RNDr. Petr Bulej

Jednatel

První vztah: 23. 1. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik funkce: 22. 12. 2005

zánik funkce: 31. 10. 2006

Záhumenní 309, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

RNDr. Martin Novotný

Jednatel

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik funkce: 31. 8. 2005

zánik funkce: 31. 10. 2006

Poříčská 143, Praha 9, 190 16, Česká republika

Za společnost je oprávněn samostatně jednat člen představenstva.

od 17. 5. 2016

Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva v plném rozsahu samostatně, kterýkoliv z členů představenstva jen společně s předsedou představenstva.

do 17. 5. 2016 od 28. 3. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva v plném rozsahu samostatně, kterýkoliv z členů představenstva jen společně s předsedou představenstva. Písemné úkony podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 3. 2014 od 31. 10. 2006

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně ve všech věcech. Společnost má tři jednatele. Jménem společnosti se jednatelé podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis RND r. Jana Charvátová společně s RNDr. Martinem Novotným a nebo RNDr. Jana Charvátová společně s RNDr. Petrem Bulejem.

do 31. 10. 2006 od 2. 8. 2006

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně ve všech věcech. Jménem společnosti podepisuje jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 8. 2006 od 31. 8. 2005

Další vztahy firmy FAVEA Plus a.s.

Central Europe Holding a.s.

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

Moskevská 1351/5, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • RNDr. Libor Sadílek

  člen představenstva

  Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

 • Mgr. Jiří Pácal

  předseda představenstva

  Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Jarmila Trejbalová

  člen představenstva

  Ondříčkova 2416/42, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Josef Černý

  člen dozorčí rady

  Štursova 651/1, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Central Europe Holding a.s.

První vztah: 23. 1. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

Moskevská 1351/5, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • RNDr. Libor Sadílek

  člen představenstva

  Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

 • Mgr. Jiří Pácal

  předseda představenstva

  Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Jarmila Trejbalová

  člen představenstva

  Ondříčkova 2416/42, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Josef Černý

  člen dozorčí rady

  Štursova 651/1, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Central Europe Holding a.s.

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2006

Moskevská 1351/5, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • RNDr. Libor Sadílek

  člen představenstva

  Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

 • Mgr. Jiří Pácal

  předseda představenstva

  Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Jarmila Trejbalová

  člen představenstva

  Ondříčkova 2416/42, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Josef Černý

  člen dozorčí rady

  Štursova 651/1, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Akcionáři

Central Europe Holding a.s., IČ: 61537659

Moskevská, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 01

do 28. 3. 2014 od 31. 10. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 8. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 8. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).