Hlavní navigace

Pharmatech Holding, a.s.

Firma Pharmatech Holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11397, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27636607

Sídlo:

Slezská 949/32, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11397, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Fantus, a.s. od 1. 1. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2007

adresa

Slezská 949/32
Praha 2 12000 od 28. 6. 2011

adresa

Na Balkáně 1361/28
Praha 3 13000 do 28. 6. 2011 od 1. 1. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 10. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 1. 2007

činnost podnikatelských, finančních organizačních a ekonomických poradců do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

správa a údržba nemovitostí do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

realitní činnost do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 8. 10. 2009 od 1. 1. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 22.7.2014 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,--Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 10 ks nových kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč každé, znějící na jméno. O tomto rozhod nutí byl pořízen notářský zápis JUDr. Jaroslavou Voclovou, č.j. N 895/2014, NZ 782/2014. do 10. 12. 2015 od 31. 10. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti dne 4.12.2008 přijala mimo jiné následující usnesení: "Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Fantus, a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů koru českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem RNDr. Liborem Sadílkem, r.č. 660210/0296, bytem Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem, PSČ 403 21 celkem 56 (slovy padesát šest) kusů akcií a paní PharmDr. Hel enou Krajíčkovou, r.č. 575612/0447, bytem Chvalíkovice, České školy 8/56, PSČ 747 06 celkem 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápi s usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je v ázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům - předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouv y o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Fantus, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uz avření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 43-3617270207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií." do 19. 3. 2009 od 16. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 10. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 10. 12. 2015 od 31. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 31. 10. 2014 od 19. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 3. 2009 od 1. 1. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 od 31. 10. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 31. 10. 2014 od 25. 11. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 25. 11. 2013 od 19. 3. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 3. 2009 od 1. 1. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ladislav Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 13. 5. 2016

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdenka Ohraďanová

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 13. 5. 2016

Vrbická 1894/20, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Zdenka Ohraďanová

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 13. 5. 2016

Vrbická 1894/20, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Mgr. Jiří Pácal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 26. 9. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 26. 9. 2014

Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdenka Ohraďanová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 26. 9. 2014

Vrbická 1894/20 1894/10, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Mgr. Jiří Pácal

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 7. 2. 2011

Pátecká 1387, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jarmila Trejbalová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 26. 9. 2014

Husitská 103/64, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 23. 10. 2013

Jarmily Glazarové 21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Radka Maternová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

Jana Švermy 379, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Čestmír Šteffek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

Na hlídce 1382/20, Praha 3, 130 00, Česká republika

Eva Maternová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 31. 7. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2011

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Čestmír Šteffek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2007

Na hlídce 1382/20, Praha 3, 130 00, Česká republika

Eva Maternová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2007

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Radka Maternová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2007

Jana Švermy 379, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 7. 2. 2011

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ladislav Beran

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 13. 5. 2016

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Ladislav Beran

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 13. 5. 2016

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Zdeněk Lacman

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 31. 1. 2011

Andersenova 413/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Zdeněk Lacman

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 31. 1. 2011

Andersenova 413/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

PharmDr. Helena Krajíčková

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 31. 1. 2011

zánik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 31. 1. 2011

zánik funkce: 23. 10. 2013

České školy 56, Chvalíkovice, 747 06, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2011 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 7. 2. 2011

Bílkova 864/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

RNDr. Jan Materna Ph.D

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2011

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Eva Nováková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2011

Stamicova 3856/11, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adam Materna

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2011

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost je oprávněn samostatně jednat člen představenstva.

od 16. 5. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.

do 16. 5. 2016 od 19. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně člen představenstva a předseda představenstva.

do 19. 9. 2014 od 1. 1. 2007

Další vztahy firmy Pharmatech Holding, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).