Hlavní navigace

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Firma VLTAVA LABE MEDIA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18970, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 650 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

01440578

Sídlo:

U Trezorky 921/2, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 3. 2013

DIČ:

CZ01440578

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti
74100 Specializované návrhářské činnosti
74200 Fotografické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
931 Sportovní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18970, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VLTAVA LABE MEDIA a.s. od 18. 7. 2016

Obchodní firma

ANGAUR, a.s. do 18. 7. 2016 od 1. 3. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 2013

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 1 11000 od 31. 7. 2014

adresa

U Trezorky 921/2
Praha 15800 od 1. 7. 2016

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 do 1. 7. 2016 od 31. 7. 2014

adresa

Na příkopě 848/6
Praha 1 11000 do 31. 7. 2014 od 1. 3. 2013

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Fotografické služby Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené od 7. 4. 2022

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 7. 2018

správa vlastního majetku od 1. 7. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 7. 4. 2022 od 1. 3. 2013

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 27. 1. 2023, který byl schválen dne 24. 5. 2023, došlo s účinností ke dni 1. 6. 2023 ke sloučení, při němž na společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění společnosti JIK - 05, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, PSČ 100 00, IČO 272 45 861, jako zanikající společnosti. Rozhodný den fúze byl stanoven na den 1. 1. 2023. od 1. 6. 2023

TVALI INVESTMENTS LIMITED v působnosti valné hromady Společnosti činí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií -Základní kapitál společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 612.200.000,- Kč (slovy: šest set dvanáct miliónů dvě stě tisíc korun českých) o částku 37.800.000,- Kč (slovy: třicet sedm miliónů osm set tisíc korun českých) , na částku 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát miliónů korun českých). -Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; -Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 378 kusů (slovy: tři sta sedmdesát osm kusů) nových kmenových akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry (v zaknihované podobě) o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie; -Jmenovitá hodnota upisovaných akcií činí 37.800.000,- Kč (slovy: třicet sedm miliónů osm set tisíc korun českých) a emisní kurz upisovaných akcií činí 637.800.001,02 Kč (šest set třicet sedm miliónů osm set tisíc a jedna koruna česká a dva haléře). Částk a 600.000.001,02 Kč (šest set miliónů a jedna koruna česká a dva haléře) tak představuje emisní ážijo. Emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.687.301,59 Kč (slovy: jeden milión šest set osmdesát sedm tisíc tři sta jedna korun českých a padesát d evět haléřů), emisní ážijo připadající na jednu upisovanou akcii tak činí 1.587.301,59 Kč (slovy: jeden milión pět set osmdesát sedm tisíc tři sta jedna korun českých a padesát devět haléřů). -Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; -Jestliže všechny akcie mají být upsány jediným akcionářem, nepoužijí se ustanovení o přednostním právu. -Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, jímž je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center 2nd Floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností ved eném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod Registračním číslem: HE 333014 (dále též jen TVALI INVESTMENTS LIMITED). -Tento jediný akcionář upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou uzavře se Společností; -Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 14 (slovy: čtrnáct) pracovních dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. -Akcie budou vydány na majetkový účet TVALI INVESTMENTS LIMTIED č. 876/ 808003273579. -Dle § 475 písm. l zákona o obchodních korporacích nemusí být emisní kurz a upisovací lhůta uváděny. -Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Jediný akcionář - společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započt ením peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Určení započítávané pohledávky: Na základě: -smlouvy o revolvingovém úvěru (anglicky: Revolving Credit Contract) uzavřené dne 2. listopadu 2015 mezi společností TVALI INVESTMENTS LIMITED jako Úvěrujícím a právním předchůdcem Společnosti (společností ANGAUR, a.s.) jako Úvěrovaným, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2015, dodatku č. 2 ze dne 2.11.2018 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2019 k této úvěrové smlouvě; měla k 30.11.2020 (třicátému listopadu roku dva tisíce dvacet) společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 47.015.753,84 EUR (slovy: čtyřicet sedm milionů patnáct tisíc sedm set padesát tři euro a osmdesát čtyři centů), z čehož jistina úvěru činí 37.970.041,56 EUR (slovy: třicet sedm milionů devět set sedmdesát tisíc čtyřicet jedna euro a padesát šest centů) a úroky z úvěru činí 9.045.712,28 EUR (slovy: devět milionů čtyřicet pět tisíc sedm set dvanáct euro a dvacet o sm centů). Vyjádřeno v korunách českých kurzem 26,190 Kč/EUR vyhlášeným Českou národní bankou dne 30. listopadu 2020 činí výše pohledávky celkem 1.231.342.593,07 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě třicet jedna milionů tři sta čtyřicet dva tisíc pět set dev adesát tři korun českých a sedm haléřů). Výše započítávané pohledávky: K započtení bude použita jistina této pohledávky ve výši 637.800.001,02 Kč (šest set třicet sedm miliónů osm set tisíc a jedna koruna česká a dva haléře). Vlastníkem pohledávky je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED. -Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti jedinému akcionáři společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení jedinému akcionáři v Sídle Společnosti. od 22. 12. 2020

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 17.4.2019 došlo ke sloučení, při němž na společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti: AdActive, s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Prah a 5, IČO: 281 99 901. od 1. 7. 2019

Na základě smlouvy o převodu části závodu ze dne 27. listopadu 2018 přešla na společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578 část závodu společnosti MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/1 1, 150 00, IČO: 453 13 351, vztahující se k provozování inzertního portálu s nabídkou osobních, užitkových a nákladních vozů, motocyklů a ostatních dopravních prostředků umístěného zejména na internetových stránkách Automodul.cz. Doklad o převodu části zá vodu byl za společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. založen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3. listopadu 2018. od 20. 12. 2018

Na základě smlouvy o převodu části závodu (v originále: Business Transfer Agreement) ze dne 16. července 2018 přešla na společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578 část závodu společnosti Tarsago Č eská republika, s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 1031, PSČ 11000, IČO: 24711748 spočívající ve vydávání tištěného časopisu Receptář a provozování souvisejících webových stránek (mimo jiné, stránek iReceptář.cz). Doklad o převodu části závodu byl za spo lečnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. založen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 17. července 2018. od 9. 8. 2018

VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 014 40 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikajícími společnostmi A NNONCE a.s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 242 22 224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17900, Websitemaster a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 276 10 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11178, Grand Real City s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 047 07 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 252202. Na nástupnickou společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. přešlo jmění zanikajících společností ANNONCE a.s., Websitemaster a.s., Grand Real City s.r.o. Nástupnická společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s. vstoupila do právního postavení zanika jících společností ANNONCE a.s., Websitemaster a.s., Grand Real City s.r.o. od 1. 7. 2018

TVALI INVESTMENTS LIMITED v působnosti valné hromady Společnosti činí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií -Základní kapitál společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát miliónů korun českých) o částku 262.200.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva miliónů dvě stě tisíc korun českých), na č ástku 612.200.000,- Kč (slovy: šest set dvanáct miliónů dvě stě tisíc korun českých). -Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; -Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2622 kusů (slovy: dva tisíce šest set dvacet dva kusů) nových kmenových akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry (v zaknihované podobě) o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun český ch) každé akcie; -Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě a činí 262.200.000 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů dvě stě tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; -Jestliže všechny akcie mají být upsány jediným akcionářem, nepoužijí se ustanovení o přednostním právu. -Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, jímž je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center 2nd Floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností ved eném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod Registračním číslem: HE 333014 (dále též jen ,,TVALI INVESTMENTS LIMITED"). -Tento jediný akcionář upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou uzavře se Společností; -Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 14 (slovy: čtrnáct) pracovních dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. -Akcie budou vydány na majetkový účet TVALI INVESTMENTS LIMTIED č. 876 / 808003273579. -Dle § 475 písm. l zákona o obchodních korporacích nemusí být emisní kurz a upisovací lhůta uváděny. -Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Jediný akcionář - společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započt ením peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Určení započítávané pohledávky: Na základě: -smlouvy o úvěru uzavřené dne 28. července 2017 mezi společností TVALI INVESTMENTS LIMITED jako Úvěrujícím a Společností jako Úvěrovaným, ve znění dodatku č. 1ze dne 22.12.2017 k této úvěrové smlouvě; měla k 28.2.2018 (dvacátému osmému únoru roku dva tisíce osmnáct) společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 262 281 439,18 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta třicet devět kor un českých a osmnáct haléřů), z čehož jistina úvěru činí 258 486 991,78 Kč (slovy: dvě stě padesát osm milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set devadesát jedna korun českých a sedmdesát osm haléřů) a úroky z úvěru činí 3 794 447,40 Kč (slovy: tři m iliony sedm set devadesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a čtyřicet haléřů). Výše započítávané pohledávky: K započtení bude použita jistina této pohledávky ve výši 258 486 991,78 Kč (slovy: dvě stě padesát osm milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set devadesát jedna korun českých a sedmdesát osm haléřů) a část úroků ve výš i 3 713 008,22 Kč (slovy: tři miliony sedm set třináct tisíc a osm korun českých a dvacet dva haléřů). Vlastníkem pohledávky je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED. -Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti jedinému akcionáři společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení jedinému akcionáři v Sídle Společnosti. do 9. 8. 2018 od 26. 3. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 29. 1. 2018

TVALI INVESTMENTS LIMITED v působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 27.7.2016 notářským zápisem NZ 253/2016 o zvýšení základního kapitálu takto: TVALI INVESTMENTS LIMITED v působnosti valné hromady Společnosti činí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií -Základní kapitál společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 130.000.000,- Kč (slovy: sto třicet miliónů korun českých) o částku 220.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet miliónů korun českých), na částku 350.000.000,- Kč ( slovy: tři sta padesát miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; -Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2200 kusů (slovy: dva tisíce dvě stě kusů) nových kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie; -Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě a činí 220.000.000 Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; -Jestliže všechny akcie mají být upsány jediným akcionářem, nepoužijí se ustanovení o přednostním právu. -Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building, 2nd Floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsaná v re jstříku společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod Registračním číslem: HE 333014 (dále též jen TVALI INVESTMENTS LIMITED). Tento určený zájemce - jediný akcionář - upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou uzavře se Společností; -Lhůta pro upisování akcií (upisovací lhůta) činí 14 (slovy: čtrnáct) pracovních dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. Dle § 475 písm. l zákona o obchodních korporacích nemusí být emisní kurz a upisovací lhůta uváděny. -Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započte ním peněžité pohledávky společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Určení započítávané pohledávky: Na základě: -smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené dne 2. listopadu 2015 mezi společností TVALI INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2015 k této úvěrové smlouvě; měla k 22.7.2016 (dvacátému druhému červenci roku dva tisíce šestnáct) společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 52.605.382,47 EUR (slovy: padesát dva milionů šest set pět tisíc tři sta osmdesát dva euro a čtyřicet s edm centů), což vyjádřeno v korunách českých kurzem 27,025 (slovy: dvacet sedm korun českých nula dvacet pět haléřů) CZK/EUR vyhlášeným Českou národní bankou dne 22 7. 2016 činí celkem 1.421.660.461,25 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta dvacet jedna mili onů šest set šedesát tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých a dvacet pět haléřů). Z uvedené částky činí jistina úvěru 51.231.261,78 EUR (slovy: padesát jedna milionů dvě stě třicet jedna tisíc dvě stě šedesát jedna euro a sedmdesát osm centů) a úroky z úvěru činí 1.374.120,69 EUR (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát čtyři tisíc sto dvacet euro a šedesát devět centů). Výše započítávané pohledávky: K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 220.000.000 Kč (slovy: dvě stě dvacet mil ionů korun českých). Vlastníkem pohledávky je společnost TVALI INVESTMENTS LIMITED. -Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení (dohody o započtení): Návrh smlouvy o započtení schválený rozhodnutím jediného společníka bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci společnosti TVALI INVESTMENTS LIMITED do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. do 29. 1. 2018 od 29. 7. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 1. 2018 od 18. 7. 2016

Společnost ANGAUR, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 014 40 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikajícími společnos tmi VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 618 60 981, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1028, Astrosat Media s.r.o., se sídlem Praha 10-Uhříněves , Přátelství 986, PSČ 104 01, IČ 493 58 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20046, a Tablet Media, a.s., se sídlem Milady Horákové 817/48, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 291 47 930, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18831. Na nástupnickou společnost ANGAUR, a.s. přešlo jmění zanikajících společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Astrosat Media s.r.o. a Tablet Media, a.s. od 1. 7. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 12. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 18. 7. 2016 od 12. 2. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 650 000 000 Kč

od 22. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 612 200 000 Kč

do 22. 12. 2020 od 26. 3. 2018

Základní kapitál

vklad 350 000 000 Kč

do 26. 3. 2018 od 29. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 130 000 000 Kč

do 29. 7. 2016 od 1. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 7. 2016 od 1. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 500 od 22. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 122 do 22. 12. 2020 od 26. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 500 do 26. 3. 2018 od 21. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 500 do 21. 9. 2016 od 29. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 300 do 29. 7. 2016 od 1. 7. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 1. 7. 2016 od 12. 2. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 12. 2. 2014 od 1. 3. 2013

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Petr Bednář

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 12. 1. 2023

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Bc. Jitka Afsahi

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 12. 1. 2023

Mařákova 276/10, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Marek

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 12. 1. 2023

Zvěřinových 590/11, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2022

vznik členství: 3. 7. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2021

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vít Nantl

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2022

vznik členství: 11. 2. 2022

vznik funkce: 11. 2. 2022

Červená Skála 319, Husinec, 250 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Marek

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2019 - Poslední vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2023

Zvěřinových 590/11, Praha, 182 00, Česká republika

Bc. Jitka Afsahi

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2023

Mařákova 276/10, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2018 - Poslední vztah: 24. 3. 2022

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 3. 7. 2021

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 3. 7. 2021

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

vznik funkce: 10. 1. 2018

Kovárenská 8/5, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

vznik funkce: 10. 1. 2018

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

vznik funkce: 10. 1. 2018

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Bc. Jitka Afsahi

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

Přemyslovská 2246, Roztoky, 252 63, Česká republika

Bc. Jitka Afsahi

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

Přemyslovská 2246, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Petr Marek

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 10. 1. 2018

Vehlovická 697/32, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Vít Nantl

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 24. 3. 2022

vznik členství: 10. 2. 2017

zánik členství: 11. 2. 2022

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 11. 2. 2022

Červená Skála 319, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. Petr Bednář

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2023

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2023

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Vít Nantl

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 10. 2. 2017

Červená Skála 319, Husinec, 250 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vít Nantl

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 10. 2. 2017

Červená Skála 319, Husinec, 250 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Klíma

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 7. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Klánova 490/30, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Klíma

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 7. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Klánova 490/30, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Lucie Kočí

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Lesní 314, Jevany, 281 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Kočí

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 10. 2016

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Lesní 314, Jevany, 281 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Zdeněk Kubát

Člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Zdeněk Kubát

Člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Petr Palička

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 24. 8. 2015

Nerudova 218/30, Praha, 118 00, Česká republika

Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 29. 1. 2018

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

do 29. 1. 2018 od 18. 7. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají dva členové představenstva společně. V případě, že společnost má jediného akcionáře, jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 18. 7. 2016 od 1. 3. 2013

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vladimír Hrubý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2022

vznik členství: 5. 5. 2022

Okružní 1242/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Martin Danko

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Klausova 1430/36, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Marián Slivovič

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 11. 3. 2019

Staré Grunty 3643/326A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marián Slivovič

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 11. 3. 2019

Staré Grunty 3643/326A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika

Ing. Peter Andits

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 11. 3. 2019

Kazanská 11961/23, Bratislava - Podunajské Biskupice, 821 06, Slovenská republika

Ing. Peter Andits

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 11. 3. 2019

zánik členství: 31. 12. 2020

Kazanská 11961/23, Bratislava - Podunajské Biskupice, 821 06, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 11. 3. 2019

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Michal Klíma

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Klánova 490/30, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Klíma

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Klánova 490/30, Praha, 147 00, Česká republika

Dominika Kalinová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Dominika Kalinová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Martin Danko

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Klausova 1430/36, Praha, 155 00, Česká republika

Martin Danko

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

Klausova 1430/36, Praha, 155 00, Česká republika

Václav Šlosar

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 24. 8. 2015

Pelikánová 183, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jan Kříž

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 24. 8. 2015

vznik funkce: 11. 5. 2015

zánik funkce: 24. 8. 2015

Podvinný mlýn 2357/44, Praha, 190 00, Česká republika

Oldřich Kupec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 13. 4. 2015

Petra Rezka 75/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

František Dobeš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 13. 4. 2015

Lublaňská 1299/1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Miloš Kocián

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 24. 8. 2015

U Dívčích hradů 306/23, Praha, 150 00, Česká republika

Akcionáři

TVALI INVESTMENTS LIMITED

Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, Kyperská republika, Limassol

od 22. 9. 2015

PENTA INVESTMENTS LIMITED

Ag. Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, Kyperská republika, Limassol, 3082

do 22. 9. 2015 od 1. 3. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 3. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 3. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).