Hlavní navigace

Vsetínská nemocnice a.s.

Firma Vsetínská nemocnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2946, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 274 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26871068

Sídlo:

Nemocniční 955, Vsetín, 755 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 9. 2005

DIČ:

CZ26871068

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86230 Zubní péče
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2946, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Vsetínská nemocnice a.s. od 26. 11. 2014

Obchodní firma

Vsetínská nemocnice a.s. do 26. 11. 2014 od 20. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 20. 9. 2005

adresa

Nemocniční 955
Vsetín 75501 od 26. 4. 2013

adresa

Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín 76275 do 26. 4. 2013 od 1. 12. 2006

adresa

Nemocniční 955
Vsetín 75532 do 1. 12. 2006 od 20. 9. 2005

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní od 12. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 8. 2010

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 12. 8. 2010 od 7. 3. 2008

poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou od 1. 5. 2007

masérské, rekondiční a regenerační služby od 20. 3. 2007

opravy silničních vozidel od 20. 9. 2005

hostinská činnost od 20. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 260.800.000,- Kč, na částku ve výši 274.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 13.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno: - 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, - 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0155/2014/ZD, ke které byl dne 27. února 2015 uzavřen dodatek č. 1 a dne 9. července 2015 dodatek č. 2, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti V setínská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 13.200.000,- Kč. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 13.200.0 00,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0155/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. února 2015 a dodatku č. 2 ze dne 9. července 2015 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úp isu 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 13.200.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu a kcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. od 11. 5. 2016

Počet členů dozorčí rady: 9 do 20. 7. 2017 od 1. 10. 2014

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 1.7.2013 takto: Za první: Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kr aj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Za druhé: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výši 260.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě šedesát milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 15 kusů (slovy: patnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.00 0.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Za třetí: Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční bank y, a.s. č.ú. 107-5075880287/0100 do 30 dnů ode dne úpisu akcií, do 11. 9. 2013 od 15. 7. 2013

Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku ve výš i 245.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm s et tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listin né podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem; c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným ak cionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. E) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán n ávrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zák ladního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. Částku ve výši 10.000.000,- Kč,(slovy: deset milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky, a.s. č.ú . 107-2746740207/0100 do 60 dnů ode dne úpisu akcií. do 8. 10. 2012 od 2. 7. 2012

Jediný akcionář rozhodl dne 16. května 2011 v působnosti valné hromady o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území Budova bez čp/če na p.č. 3083 jiná stavba * 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3083 * zastavěná plocha a nádvoří 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3089/1 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3088 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3081 jiná plocha ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3082 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p.č. 3090 ostatní komunikace ostatní plocha 10094 Vsetín Pozemek p č. 3091 zeleň ostatní plocha 10094 Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4605 - 28/2011 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6132/2011 - 19, které nabylo právní moci dne 28. března 2011, na částku ve výši 112.800.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 112.800.000,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) . c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídl em Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 235.800.000,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů osm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) budou upisovány - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 112 kusů (slovy: jedno sto dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) - 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - Akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 25 kusů (slovy: dvacet pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 9. května 2011 dohodu o narovnání sporných nároků, na základě které se Vsetínská nemocnice a.s. zavazuje zaplatit částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jist iny včetně úroku nejpozději do 30.června 2011. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, celkem ve výši 137.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě dohody o n arovnání sporných nároků ze dne 9. května 2011, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu 137 ks akcií o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 137.800.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uz avřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú čtu 43-9231180257/0100 takto: a) Částku ve výši 10.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 30 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 5.000.000,- Kč je povinen Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úpisu akcií. do 27. 7. 2011 od 16. 6. 2011

1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova bez čp./če. na p.č. 3083 -jiná stavba - pozemek p.č.3083 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek p.č. 3089/1 ostatní plocha - pozemek p.č. 3088 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - pozemek p.č. 3082 ostatní plocha - pozemek p.č. 3090 ostatní plocha - pozemek p.č. 3081 ostatní plocha - budova bez čp./če. na p.č. 3246 -jiná - pozemek p.č. 3246 zastavěná plocha a nádvoří vše zapsané na listu vlastnictví č. 10094, katastrální území Vsetín b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4527 - 39/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6367/2010 - 14, které nabylo právní moci dne 3. srpna 2010, na částku ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 178.700.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 98.000.000,- Kč, (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 276.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 188.700.000,- Kč (slov y: jedno sto osmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) budou upisovány > akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: - 178 kusů (slovy: jedno sto sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) > akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: - 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 188 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch.z. g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Vsetínská nemocnice a.s. uzavřeli dne 7. července 2010 smlouvu o úvěru č.D/1504/2010/ZD na částku ve výši 10.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20. prosince 2010. Zlínský kraj má vůči společnosti Vsetínská nemocnice a.s. z titulu shora uvedené smlouvy o úvěru pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 188 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, a 7 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splác í peněžitým a nepeněžitým vkladem, celkem ve výši 188.700.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/l504/2010/ZD ze dne 7. července 2010, celkem ve výši 10.000.000,- Kč, (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Vsetínská nemocnice a.s. vůči upisovateli ve výši 10.000.000,- Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úpisu ak cií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o zápočtení musí být úředně ověřeny. do 15. 3. 2011 od 20. 10. 2010

"Dne 11. prosince 2006 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) a o tom, že t oto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a  v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 81/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého v kladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zpasanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozova ných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vlo žce č. 783. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Vsetín, se sídlem Vsetín, Nemo cniční 955, PSČ: 755 32, IČ 00851582, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 783. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmys lového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch.zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházejí na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. §59 odst. 3 obch.z ák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 81/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ 170 49 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením čj. Nc 5249/2005 - 10 ze dne 4. října 2005, které nabylo právní moci dne 13. října 2005, na částku Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čtyři sta jedenáct korun českých). Z této hodn oty je 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 96 ks(slovy: devadesát šest kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě zněj ících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit Kč 113.004.411,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů čtyři tisíce čty ři sta jedenáct korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/96 z 113.004.411,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch.zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ: 762 75. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnu tí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. do 1. 5. 2007 od 20. 3. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 274 000 000 Kč

od 11. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 260 800 000 Kč

do 11. 5. 2016 od 11. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 245 800 000 Kč

do 11. 9. 2013 od 8. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 235 800 000 Kč

do 8. 10. 2012 od 9. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 235 800 000 Kč

do 9. 5. 2012 od 27. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 98 000 000 Kč

do 27. 7. 2011 od 1. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 5. 2007 od 20. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 271 od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 258 do 11. 5. 2016 od 11. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 243 do 11. 9. 2013 od 8. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 233 do 8. 10. 2012 od 27. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 28 do 11. 5. 2016 od 27. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 96 do 27. 7. 2011 od 1. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 7. 2011 od 20. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Mgr. Josef Slovák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Bratří Hlaviců 146, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pifka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Janišov 73, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Bartoň

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Pod Žamboškou 1036, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 9. 2. 2021

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Pavel Maňásek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 8. 2. 2021

Svat. Čecha 210, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Martin Janáč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Na Výšině 400, Vsetín, 755 01, Česká republika

Lucie Kotrlová DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Malá Bystřice 120, 756 27, Česká republika

MUDr. Milan Doležel

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Lhota u Vsetína 216, 755 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Karol Muránsky

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 27. 2. 2020

zánik funkce: 25. 1. 2021

Vladislava Vaculky 1010, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miluše Miklíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2019

Česká 4757, Zlín, 760 05, Česká republika

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Zašová 52, 756 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Déva

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Partyzánská 977, Vizovice, 763 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Miroslav Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Podlesí V 5408, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lucie Kotrlová

členka dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Malá Bystřice 120, 756 27, Česká republika

Lucie Kotrlová

členka dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Malá Bystřice 120, 756 27, Česká republika

MUDr. Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Petr Lusar

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Bratří Hlaviců 100, Vsetín, 755 01, Česká republika

Bc. Petr Lusar

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Bratří Hlaviců 100, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Martin Pavlica

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Zahradní 1003, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Martin Pavlica

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Zahradní 1003, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Otta Grebeň

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Vesník 1731, Vsetín, 755 01, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Lubomír Nečas

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Dalibor Maniš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Dlouhá 1055, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Blanka Kubelová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2014

Bratří Hlaviců 115, Vsetín, 755 01, Česká republika

Petr Mičulka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Bratří Hlaviců 111, Vsetín, 755 01, Česká republika

Petr Kořenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 21. 3. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2014

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

Taťána Nersesjan

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Otta Grebeň

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Vesník 1731, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Lubomír Nečas

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Dalibor Maniš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Dlouhá 1055, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kubín

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 31. 7. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Chodská 1502, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jitka Víchová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Radovan Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Emila Filly 808, Chropyně, 768 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Kořenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2010

zánik funkce: 4. 3. 0213

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

5.května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Mgr. Taťána Nersesjan

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Blanka Kubelová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2014

Bratří Hlaviců 115, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Petr Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 1. 12. 2012

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Petr Kořenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

vznik funkce: 2. 12. 2008

zánik funkce: 31. 1. 2010

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Taťána Nersesjan

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Dagmar Lacinová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

Seifertova 705/2, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

MUDr. Jiří Kilian

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 1. 12. 2012

Stará cesta 1090, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Petr Mičulka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 1. 12. 2012

Bratří Hlaviců 111, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Radovan Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Emila Filly 808, Chropyně, 768 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Částečka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

Zahradní 1002, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Studeník

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Mladotické nábřeží 848, Slavičín, 763 21, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 31. 1. 2010

Štěpánská 1885, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

MUDr. Petr Povýšil

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 30. 10. 2006

zánik členství: 1. 12. 2008

Pod Bečevnou 131, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Šimčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 20. 9. 2005

vznik funkce: 20. 9. 2005

zánik funkce: 5. 6. 2007

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

MUDr. Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 31. 1. 2007

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 30. 10. 2006

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Pavel Studeník

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 20. 9. 2005

Mladotické nábřeží 848, Slavičín, 763 21, Česká republika

Zdenka Pivovarčíková DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Valašské Meziříčí 431, 757 01, Česká republika

Milan Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 3. 12. 2007

Bratří Hlaviců 110, Vsetín, 755 01, Česká republika

JUDr. Jiří Kubeša

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 9. 6. 2008

Pod Stínadly 1233, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Mgr. Josef Slovák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Bratří Hlaviců 146, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. František Novosad

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Nový Hrozenkov 706, 756 04, Česká republika

Ing. Alena Košutová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Na Kopečku 7, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 20. 9. 2005

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

MUDr. Martin Metelka MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Na kamencoch 1332, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Věra Prousková MBA

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 25. 1. 2021

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Ing. Martin Pavlica MHA

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Zahradní 1003, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jozef Machek

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2020 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 25. 1. 2021

Na Výsluní 2415/8, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Věra Prousková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2020 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 7. 12. 2019

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 7. 12. 2019

zánik funkce: 25. 1. 2021

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Mgr. Lucie Štěpánková MBA

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

U Potoka 260, Hlušovice, 783 14, Česká republika

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 25. 1. 2021

Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Věra Prousková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 6. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2019

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 6. 12. 2019

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Ing. Věra Prousková MBA

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 6. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

zánik funkce: 16. 5. 2017

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Ing. Věra Prousková MBA

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 6. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

zánik funkce: 16. 5. 2017

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Bořek Lačňák

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 4. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Hukvaldy 129, 739 46, Česká republika

Bořek Lačňák

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 4. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Hukvaldy 129, 739 46, Česká republika

Bořek Lačňák

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 4. 11. 2013

Hukvaldy 129, 739 46, Česká republika

Věra Prousková

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2016

vznik členství: 5. 12. 2011

zánik členství: 5. 12. 2015

vznik funkce: 4. 11. 2013

zánik funkce: 5. 12. 2015

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Leoš Dostál

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 4. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Blansko 5, 678 01, Česká republika

Leoš Dostál

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 4. 11. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Blansko 5, 678 01, Česká republika

Ing. Věra Prousková MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 5. 12. 2011

Starý Jičín 84, 742 31, Česká republika

Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová DiS.

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 4. 11. 2013

Vizovice 73, 763 12, Česká republika

MUDr. Martin Metelka MBA

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 4. 11. 2013

vznik funkce: 22. 12. 2009

zánik funkce: 4. 11. 2013

Na kamencoch 1332, Vsetín, 755 01, Česká republika

Bc. Jaromír Vávra MBA, MSc

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2012

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 5. 12. 2011

Leskovec 96, 756 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Bc. Jaroslava Hrabicová DiS.

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2012

vznik členství: 21. 12. 2009

Na Příkopě 814, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr.Bc. Jaroslava Hrabicová DiS.

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2008 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

Na Příkopě 814, Vsetín, 755 01, Česká republika

Bc. Jaromír Vávra

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

Leskovec 96, 756 11, Česká republika

Bc. Jaromír Vávra

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

vznik členství: 20. 9. 2005

Družstevní 1180, Vsetín, 755 01, Česká republika

Bc. Jaroslava Hrabicová DiS.

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2008

vznik členství: 20. 9. 2005

Na Příkopě 814, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Martin Metelka

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 20. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 20. 9. 2005

zánik funkce: 21. 12. 2009

Smetanova 1061, Vsetín, 755 01, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva.

od 28. 1. 2021

Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

do 28. 1. 2021 od 20. 7. 2017

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 20. 7. 2017 od 20. 9. 2005

Další vztahy firmy Vsetínská nemocnice a.s.

Akcionáři

Zlínský kraj, IČ: 70891320

Tř.Tomáše Bati, Česká republika, Zlín, 760 01

od 24. 1. 2012

Zlínský kraj, IČ: 70891320

Tř. T. Bati, Česká republika, Zlín, 760 01

do 24. 1. 2012 od 20. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 9. 2005

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 3. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2005
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 9. 2005
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 9. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).