Hlavní navigace

XT-Card a.s.

Firma XT-Card a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10398, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27408256

Sídlo:

Seifertova 327/85, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 2005

DIČ:

CZ27408256

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

26800 Výroba magnetických a optických médií
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62010 Programování
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10398, Městský soud v Praze

Obchodní firma

XT-Card a.s. od 19. 12. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 2005

adresa

Seifertova 327/85
Praha 3 13000 od 14. 9. 2011

adresa

Pernerova 2819/2a
Praha 3 13000 do 14. 9. 2011 od 1. 2. 2010

adresa

Sokolovská 100/94
Praha 8 18600 do 1. 2. 2010 od 12. 10. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 1. 2010

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

velkoobchod do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

výroba nenahraných nosičů údajů do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 27. 1. 2010 od 9. 3. 2006

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 19. 12. 2005

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 29. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 3. 2016 od 29. 7. 2014

Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ----------- 1) V článku IV. bodu 4.3. se doplňuje nový odstavec 5. s tímto textem: --------------------------------------------- 5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti, jejichž funkce vzniká jmenováním. ---------------------------------------------------------------------------------- 2) Za článek V. se zařazuje nově článek V.a s tímto textem: ---------------------------------------------------------- V.a Ředitel společnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obsazení pracovního místa ředitele společnosti (dále jen: ředitel) se uskutečňuje na základě jmenování představenstvem společnosti a představenstvo ředitele též z pracovního místa odvolává. Ředitel je oprávněn se svého pracovního místa vzdát. Ředitelem může být pouze člen představenstva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Ředitel společnosti vykonává působnost dle pověření rozhodnutími představenstva. Vždy mu přísluší: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) vykonávat zaměstnavatelská práva společnosti, ----------------------------------------------------- b) vykonávat usnesení představenstva, -------------------------------------------------------------------- c) řízení činnosti společnosti v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu. ----------- 3. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat pak na místopředsedu představenstva a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím pře dstavenstvo pověří. -------------------- Bod 4) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že volí novými členy představenstva: -------------------------------------- 1) pana Ing. Martina Rejzla, rodné číslo 771127/1040, bytem Vestec, Okružní 372, PSČ 252 42, ke dni 26.6.2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) a pana Ing. Tomáše Vacka, rodné číslo 700428/3088, bytem Labská Louka 650, Hradec Králové, Třebeš, ke dni 1.7.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bod 9) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Základní kapitál obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, (dále jen XT-Card a.s.), se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené čás tky základního kapitálu 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 20,000.000,- Kč, slovy dvacet miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. ------------------- Celkem bude upisováno 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.------------------------------------ S využitím přednostního práva bude upisováno všech 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii. ------------- Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva týdny. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen po k onání této valné hromady a po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámením, zveřejněném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku PRÁVO, a to v rámci informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. V tomto oznámení se uvede, že prvním dnem této lhůty je den následující poté, kdy bude v PRÁVU a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Nevyjde-li tato informace ve stejný den, počátek l hůty se určuje podle později uveřejněné informace. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých je možno upsat jednu novou kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. ------------------------------------------------------ Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Ko merční banky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. -------------------------------------------------------------------------- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a sice ostatním akcionářům, tedy těm akcionářům, kteří svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti při tomto zvýšení základního kapitálu využili. Těmto předem určeným zájemcům budou nabídnuty k upsání tyto akcie početně v poměru podle počtu akcií, které akcionáři upsali v rámci přednostního práva. Každému tomuto předem určenému zájemci tedy budou nabídnuty k upsání v tomto poměru celé akc ie, které jako celek vycházejí. Akcie, které k upsání jako celek na jednotlivé předem určené zájemce nevycházejí, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům do podílového spoluvlastnictví v poměru podle počtu akcií, které tito akcionáři upsali s využit ím přednostního práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. ------------------------------------------------------------- Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito předem určenými zájemci a obchodní společností XT-Card a.s. činí dva týdny. ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Společnost XT-Card a.s. doručí každému předem určenému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost oznámí i den počátku běhu lhůty pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emisní kurz všech nových upisovaných akcií bez využití přednostního práva je stejný a činí 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. ---------------- --------------------------------------------------------------------------------- Každý předem určený zájemce je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Komerční ba nky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- do 22. 12. 2008 od 11. 8. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 29. 7. 2014

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 29. 7. 2014 od 22. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 22. 12. 2008 od 9. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 9. 3. 2006 od 19. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 od 8. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 do 8. 8. 2016 od 29. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 29. 7. 2014 od 4. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 4. 10. 2010 od 22. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 22. 12. 2008 od 19. 12. 2005

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Bc. Václav Nebeský

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Čajkovského 1708/30, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2013

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 2. 7. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2013

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Bc. Václav Nebeský

člen

První vztah: 9. 11. 2012

vznik členství: 18. 9. 2012

Čajkovského 1708/30, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Václav Nebeský

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 22. 12. 2017

Čajkovského 1708/30, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 7. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2013

Ovčí hájek 2157/12, Praha 5, 158 00, Česká republika

Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2013

Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 2. 7. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 7. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Bc. Václav Nebeský

člen

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 18. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

Čajkovského 1708/30, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vacek

místopředseda

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 31. 10. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2013

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Irena Nebeská

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 21. 9. 2012

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 21. 9. 2012

Čajkovského 1708/30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2013

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2013

Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vacek

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 11. 2012

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 1. 7. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2013

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

Okružní 372, Vestec, 252 42, Česká republika

Ing. Martin Rejzl

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 18. 4. 2008

vznik funkce: 21. 4. 2008

Okružní 372, Vestec, 252 42, Česká republika

Ing. Irena Valášková

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 10. 12. 2007

Ke kurtům 374/21, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Irena Valášková

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 21. 6. 2007

Ke kurtům 374/21, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Peter Chlebničan

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 24. 5. 2007

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 24. 5. 2007

Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Janda

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 20. 5. 2008

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 17. 4. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 17. 4. 2008

Zahradní 327, Měšice, 250 64, Česká republika

Pavel Morávek

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

Masarykova 534, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Janda

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

Zahradní 327, Měšice, 250 64, Česká republika

Ing. Peter Chlebničan

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika

Za představenstvo jednají navenek za společnost společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

od 1. 3. 2016

Za představenstvo jednají navenek za společnost společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat za společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti k vytištěné nebo napsané obc hodní firmě společnosti.

do 1. 3. 2016 od 29. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

do 29. 7. 2014 od 19. 12. 2005

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Roman Florián

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Libochovická 1025/4, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Nestrašil

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Žitná 364/40, Moravany, 664 48, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Nestrašil

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Žitná 364/40, Moravany, 664 48, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. František Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Slunečná 566, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2016

vznik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2016

Janáčkova 1226, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

Ing. Daniel Smola

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 21. 1. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2016

Ječná 1937, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Roman Florián

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 21. 1. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2016

Libochovická 1025/4, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Stanislav Nestrašil

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Žitná 364/40, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Petr Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 10. 11. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 10. 11. 2016

Janáčkova 1226, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

Ing. Roman Florián

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 21. 1. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2017

Libochovická 1025/4, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Daniel Smola

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 21. 1. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2017

Ječná 1937, Beroun, 266 01, Česká republika

Miroslav Brabec

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Zadní cesta 1065/22, Plzeň, 326 00, Česká republika

Štefan Malatín Malatín

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Grohova 148/56a, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Štefan Malatín

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Grohova 148/56a, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Borecký

člen

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 18. 9. 2012

Donovalská 1658/30, Praha, 149 00, Česká republika

Vladimír Chlup

Místopředseda

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 18. 9. 2012

zánik členství: 6. 5. 2014

vznik funkce: 20. 11. 2012

zánik funkce: 6. 5. 2014

Anglická 2482/19, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Peter Chlebničan

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2009 - Poslední vztah: 21. 11. 2011

vznik členství: 29. 7. 2009

zánik členství: 12. 10. 2011

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 12. 10. 2011

Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Václav Studený

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 29. 7. 2009

zánik členství: 6. 5. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 6. 5. 2014

Skuteckého 1381/12, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Peter Chlebničan

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 11. 2009

vznik členství: 29. 7. 2009

Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Václav Studený

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 11. 2009

vznik členství: 29. 7. 2009

Skuteckého 1381/12, Praha 6, 163 00, Česká republika

Petr Borecký

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 15. 3. 2007

zánik členství: 15. 3. 2012

Donovalská 1658/30, Praha 4, 149 00, Česká republika

Kateřina Philippová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2007

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 31. 12. 2006

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2006

Krále Jiřího 212, Český Brod, 282 01, Česká republika

Jiří Růžek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 19. 12. 2005

zánik funkce: 1. 7. 2009

Pod Parukářkou 2760, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Jindra

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

vznik členství: 19. 12. 2005

zánik členství: 18. 2. 2009

Pod dálnicí 472/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Kateřina Philippová

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

Krále Jiřího 212, Český Brod, 282 01, Česká republika

Jiří Růžek

člen

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 19. 12. 2005

Pod Parukářkou 2760, Praha 3, 130 00, Česká republika

Způsob jednání dozorčí rady: Miroslav Brabec - předseda dozorčí rady se vznikem funkce dne 17. září 2014 Štefan Malatín - místopředseda dozorčí rady se vznikem funkce dne 17. září 2014.

do 18. 3. 2016 od 25. 10. 2014

Další vztahy firmy XT-Card a.s.

OLTIS Group a.s.

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 27. 8. 2007

Dr. Milady Horákové 1200/27A, Olomouc, 779 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

OLTIS Group a.s., IČ: 26847281

Hálkova, Česká republika, Olomouc, 772 00

do 27. 8. 2007 od 19. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 12. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 12. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).