Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Oříkov

Firma Zemědělské družstvo Oříkov, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCII 998, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00108219

Sídlo:

Sedlčany 29 Oříkov, 264 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1976

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Oříkov

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCII 998, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Oříkově od 26. 4. 1956

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Oříkov od 11. 10. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Oříkov se sídlem v Oříkově do 11. 10. 1991 od 4. 2. 1975

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Svornost v Oříkově do 4. 2. 1975 od 25. 8. 1962

Právní forma

Družstvo od 26. 4. 1956

adresa

29
Sedlčany 26401 od 20. 9. 2016

adresa

Oříkov, okr.Příbram do 20. 9. 2016 od 26. 4. 1956

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 20. 11. 1992

potravinářská výroba - hostinská činnost od 20. 11. 1992

práce a služby pro členy, občany aj. organizace, spočívající v silniční motorové dopravě a v zednictví od 20. 11. 1992

obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej od 20. 11. 1992

výroba a opravy zemědělských strojů od 20. 11. 1992

ruční malování na sklo a keramiku od 20. 11. 1992

poskytování technických, technologických, organizačních a ekonomických služeb jiným subjektům od 20. 11. 1992

pronájem vlast. výrobních prostředků jiným subjektům od 20. 11. 1992

zemědělská výroba do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

potravinářská výroba do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

práce a služby pro členy a občany, spočívající v dopravě, stavebních pracech apod. do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

přidružená výroba-potisk skla a malování porcelánu do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

jiná obchodní činnost do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních před- pisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

obchodní činnost, spočívající v provozování prodejen se smíšeným zbožím, vlastními výrobky apod. do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

družstvo zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám ze- mědělské a potravinářské výroby do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

poskytuje práce a služby pro občany: nákladní dopravu, kovo- výrobu, zemní práce, služby pohostinství do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

prodává vlastní vyrobené zboží, výrobky závodní jídelny do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

předmětem jiné hospodářské činnosti je: potisk skla, staveb- ní a dopravní činnost, kovovýroba, pohostinství do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dal- šího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a rybnících a chovem ryb, které užívá do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

potisk, vypalování znaků, emblémů, etiket apod. na užitkové sko pro socialistické organizace dle jejich požadavků, příp. o malé serie skleněných výrobků upomínkového charakteru k různým výročím pro socialistické organizace, příp. jiné složky organizované v NF do 3. 5. 1990 od 12. 6. 1985

dopravní služby s platností do 31.12.1980 do 24. 2. 1982 od 28. 2. 1980

pomoc v době vegetačního klidu prostřednictvímčlenů družstva Státním lesům při plnění jejich úkolů do 28. 2. 1980 od 8. 2. 1979

dopravní služby s platností do 31.12.1979 do 28. 2. 1980 od 27. 4. 1978

dopravní služby s platností do 31.12.1975 do 27. 4. 1978 od 16. 6. 1975

stavební skupina do 24. 6. 1987 od 16. 6. 1975

dopravní služby s platností do 31.12.1972. do 16. 6. 1975 od 18. 8. 1971

péče o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření do 8. 2. 1979 od 22. 3. 1971

přibližobání dřeva a práce v lesích do 8. 2. 1979 od 22. 3. 1971

výpomoc zednickou četou do 8. 2. 1979 od 22. 3. 1971

kovářské práce pro členy a okolní JZD do 24. 6. 1987 od 22. 3. 1971

socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD do 3. 5. 1990 od 22. 3. 1971

. od 26. 4. 1956

Ostatní skutečnosti

Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu do výše členského vkladu. od 20. 11. 1992

Usnesením členské schůze konané dne 19.9.1992 byly přijaty nové stanovy družstva. od 20. 11. 1992

Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních pomě- rů družstva. od 20. 11. 1992

Usnesením členské schůze družstva, konané dne 14.3.1991 byly schváleny nové stanovy družstva. od 11. 10. 1991

Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském vý- sledku družstva v rozsahu složeným (vloženým) členským podí- lem. do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

Výše členského podílu: 15 000,- Kčs do 20. 11. 1992 od 11. 10. 1991

Ručení: Člen družstva odpoví za hospodářský výsledek družstva každo- ročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročními pré- miemi, respektive ročními odměnami. do 11. 10. 1991 od 3. 5. 1990

Usnesením členské schůze družstva konané dne 22.3.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. do 13. 7. 1998 od 3. 5. 1990

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 3. 5. 1990

Usnesením výroční členské schůze konané dne 4.9.1984 byly přijaty doplňky čl.3) stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 10.4.1985 a zaregistrované pod poř.č.636- 206.3/85 Tu. do 13. 7. 1998 od 12. 6. 1985

Usnesením členské schůze byly dne 24.2.1976 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 27.1. 1977. do 13. 7. 1998 od 8. 2. 1979

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 8. 2. 1979

Podle těchto stanov se představenstvo skládá z 11 členů. do 3. 5. 1990 od 16. 6. 1975

Usnesením výroční členské schůze byly dne 10.1.1974 přijaty změny a doplňky čl.4,5,19,21,23,25,27,28,30,32,39 stanov družstvva schválené radou ONV v Příbrami dne 18.4.1974 a za- registrované pod poř.č.390. do 13. 7. 1998 od 16. 6. 1975

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 16. 6. 1975

Usnesením členské schůze konané dne 7.6.1973 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 3.5.1973 sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Libíni, okres Příbram a tímto druž- stvem ke dni 1.1.1974. od 4. 2. 1975

Usnesením výroční členské schůze byly dne 16.2.71 přijaty změny a doplňky čl.4 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 13.5.1971 a zaregistrované pod poř.č.1898. do 13. 7. 1998 od 18. 8. 1971

Rozhodnutím členské schůze konané dne 6.2.1970 byly změněny články 28,30 a 32 stanov družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 29.května 1970. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 2. 7. 1970

Rozhodnutím členské schůze byl dne 2.2.1967 přijat doplněk čl.19 vlastních stanov, potvrzený a zaregistrovaný radou ONV v Příbrami dne 25.8.1967 pod poř.č. 998/2. Změna se týká vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 5. 9. 1967

Rozhodnutím členské schůze konané dne 10.6.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř.č.53/1. Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 9 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 16. 6. 1975 od 7. 1. 1966

Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 9 členů. do 16. 6. 1975 od 7. 1. 1966

Rozhodnutím členské schůze konané dne 10.6.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř.č.53/1. do 13. 7. 1998 od 7. 1. 1966

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 7. 1. 1966

Usnesením členské schůze konané dne 12.1.1960 po schválení rady ONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Hrabří s tímto družstvem. od 25. 8. 1962

Představenstvo se skládá z 5-15 členů. do 7. 1. 1966 od 18. 4. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 7.11.1961 přijaty vlast- ní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23. 3.1962 a zaregistrované pod poř.č.64. do 13. 7. 1998 od 18. 4. 1962

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 18. 4. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 29.6.1956 přijaty doplň- ky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Sedlčanech dne 26.2.1960 pod poř.č.146. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 4. 3. 1960

Rozhodnutím členské schůze byly dne 24.2.1958 přijaty vlast- ní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 28.2.1958 a zaregistrované pod č.poř.50. do 13. 7. 1998 od 10. 4. 1958

Změny ve stanovách se týkají vnitřních poměrů družstva. do 13. 7. 1998 od 10. 4. 1958

Údaje o zřízení: Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst.2 zák.č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 23.4.1956. od 26. 4. 1956

Představenstvo se skládá z 5-9 členů. do 18. 4. 1962 od 26. 4. 1956

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jiří Kymla

Předseda

První vztah: 20. 9. 2016

Sedlčany 5, 264 01, Česká republika

Pavel Sirotek

Místopředseda

První vztah: 19. 8. 2016

Vysoký Chlumec 9, 264 01, Česká republika

Jiří Kymla

Předseda

První vztah: 19. 11. 1997

Sedlčany-Doubravice 5, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Sirotek

Místopředseda

První vztah: 22. 4. 1999 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

Hrabří 9, Vysoký Chlumec, Česká republika

Václav Sirotek

Místopředseda

První vztah: 16. 6. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 1999

Hrabří 9, Vysoký Chlumec, Česká republika

Jiří Kymla

Předseda

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

Sedlčany-Doubravice 5, Česká republika

Richard Otradovec

Místopředseda

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 7. 1998

Oříkov 36, Sedlčany, Česká republika

Ing. Jiří Hlaváček

Místopředseda

První vztah: 20. 11. 1992 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Sedlčany 243, Česká republika

Ing. Marie Michálková

Místopředseda

První vztah: 2. 10. 1992 - Poslední vztah: 20. 11. 1992

Hrabří 11, Česká republika

Ing. Marie Michálková

Místopředseda

První vztah: 21. 2. 1992 - Poslední vztah: 2. 10. 1992

Habří 11, Česká republika

Jiří Kymla

Předseda

První vztah: 4. 5. 1990 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Sedlčany 1061, Česká republika

Jan Pšenička

Místopředseda

První vztah: 4. 5. 1990 - Poslední vztah: 11. 10. 1991

Vysoký Chlumec část Hrabří 2, Česká republika

Alex Bařinka

Místopředseda

První vztah: 3. 5. 1990 - Poslední vztah: 4. 5. 1990

Oříkov 36, Česká republika

Jan Kundrlík

Předseda

První vztah: 3. 5. 1990 - Poslední vztah: 4. 5. 1990

Oříkov 30, Česká republika

Jan Kundrlík

Předseda

První vztah: 8. 2. 1979 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Oříkov 30, Česká republika

Milada Kramešová

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Oříkov čp.26, Česká republika

Jaroslav Hlavín

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Oříkov čp.22, Česká republika

Marie Chlastáková

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Libín čp.13, Česká republika

František Křížek

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Hrabří čp-4, Česká republika

František Kymla

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Doubravice čp.5, Česká republika

František Janoušek

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Doubravice čp.12, Česká republika

Jaroslav Krotil

Člen

První vztah: 4. 2. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Doubravice čp.1, Česká republika

Jan Kundrlík

Člen

První vztah: 18. 3. 1970 - Poslední vztah: 8. 2. 1979

Oříkov 30, Česká republika

Josef Dvořák

Člen

První vztah: 18. 3. 1970 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Oříkov čp.20, Česká republika

Stanislav Sirotek

Předseda

První vztah: 18. 3. 1970 - Poslední vztah: 8. 2. 1979

Hrabří čp.7, p.Svatý Jan, Česká republika

Stanislav Sirotek

Člen

První vztah: 28. 4. 1969 - Poslední vztah: 18. 3. 1970

Hrabří čp.7, p.Svatý Jan, Česká republika

Vojtěch Houska

Člen

První vztah: 28. 4. 1969 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Hrabří čp.22, Česká republika

Jan Hradil

Člen

První vztah: 28. 4. 1969 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Hrabří čp.15, Česká republika

Josef Dvořák

Předseda

První vztah: 28. 4. 1969 - Poslední vztah: 18. 3. 1970

Oříkov čp.20, Česká republika

Josef Beran

Člen

První vztah: 28. 4. 1969 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Oříkov - Hrabří čp.9, Česká republika

Stanislav Sirotek

Předseda

První vztah: 3. 9. 1966 - Poslední vztah: 28. 4. 1969

Hrabří čp.7, p.Svatý Jan, Česká republika

Josef Stibor

Člen

První vztah: 3. 9. 1966 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Hradce 2, obec Hrabří, Česká republika

Josef Dvořák

Člen

První vztah: 3. 9. 1966 - Poslední vztah: 28. 4. 1969

Oříkov čp.20, Česká republika

Stanislav Mol

Člen

První vztah: 3. 9. 1966 - Poslední vztah: 28. 4. 1969

Hrabří, p.Svatý Jan, Česká republika

Josef Procházka

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 3. 5. 1990

Hrabří 40, obec Hrabří, Česká republika

Václav Hron

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Hradce 5, obec Hrabří, Česká republika

Josef Michálik

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 4. 2. 1975

Hrabří 11, obec Hrabří, Česká republika

Miloslav Chcholoušek

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 18. 3. 1970

Oříkov 7, obec Hrabří, Česká republika

Jan Roškot

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 3. 9. 1966

Hrabří, obec Hrabří, Česká republika

Josef Stibor

Předseda

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 3. 9. 1966

Hradce 2, obec Hrabří, Česká republika

Josef Beran

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 3. 9. 1966

Oříkov 9, obec Hrabří, Česká republika

František Matoušek

Člen

První vztah: 17. 4. 1964 - Poslední vztah: 3. 9. 1966

Oříkov 24, obec Hrabří, Česká republika

František Pechač

Člen

První vztah: 19. 5. 1960 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov čp.5, Česká republika

Václav Dvořák

Předseda

První vztah: 19. 5. 1960 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov čp.26, Česká republika

Karel Jareš

Člen

První vztah: 19. 5. 1960 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov čp.13, Česká republika

Jan Havel

Člen

První vztah: 19. 5. 1960 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov čp.4, Česká republika

František Slanina

Člen

První vztah: 19. 5. 1958 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov čp.12, Česká republika

Jan Dvořák

Předseda

První vztah: 8. 4. 1957 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Ústupenice 16, Česká republika

František Holub

Člen

První vztah: 8. 4. 1957 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Oříkov 11, Česká republika

Miloslav Chocholoušek

Člen

První vztah: 8. 4. 1957 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Oříkov 7, Česká republika

Josef Hlavín

Člen

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 17. 4. 1964

Oříkov 22, Česká republika

Josef Peterka

Člen

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Oříkov 14, Česká republika

Josef Pešek

Člen

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Oříkov 17, Česká republika

Josef Beran

Člen

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 19. 5. 1960

Oříkov 9, Česká republika

Jaroslav Sůsa

Člen

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 19. 5. 1958

Oříkov 25, Česká republika

František Holub

Předseda

První vztah: 26. 4. 1956 - Poslední vztah: 8. 4. 1957

Oříkov 11, Česká republika

Zastupování a podpisování: Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda.

od 3. 5. 1990

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 3. 5. 1990 od 26. 4. 1956

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Oříkov

1 fyzická osoba

Ing. Dana Hadrabová

První vztah: 30. 4. 2015

Elišky Přemyslovny 382, Praha, 156 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Dana Hadrabová

První vztah: 17. 2. 2003 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

Elišky Přemyslovny 382, Praha 5, 156 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 10. 1992

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Ruční malování na sklo a keramiku v rámci volné živnosti
  • Výroba zemědělských strojů
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).