Hlavní navigace

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Firma Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1973, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 177 070 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

65278844

Sídlo:

Kroměříž 123, 767 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 5. 1996

DIČ:

CZ65278844

Aktuální kontaktní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35110 Výroba elektřiny
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
49410 Silniční nákladní doprava
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1973, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. od 16. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 16. 5. 1996

adresa

123
Kroměříž 76701 od 2. 11. 2012

adresa

Trávník č.p. 123 76701 do 2. 11. 2012 od 16. 5. 1996

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 13. 8. 2012

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 13. 8. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 8. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 6. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 13. 8. 2012 od 6. 8. 2010

zednictví od 28. 1. 2002

opravy silničních vozidel od 28. 1. 2002

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 6. 8. 2010 od 28. 1. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 6. 8. 2010 od 24. 4. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 1. 2002 od 15. 1. 1997

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 6. 8. 2010 od 16. 5. 1996

Předmět činnosti

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 6. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1998. od 29. 7. 1998

Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 17.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Základní jmění se zvyšuje o 12,572.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Bude upisováno: 62 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 41 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 121 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Trávníku 123, okr. Kroměříž v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: A) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 podle zákona č. 42/1992 Sb. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům-oprávněným osobám ZD Kvasice, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 203, NZ 184 notářky Liběny Pernicové. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

B) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 úpisem nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je ve formě pohledávky z obchodního styku, kterou má upisovatel u dlužníka Školní mlékárna v Kroměříži, Štěchovice 1357, 767 20 Kroměříž, IČO: 47 93 52 60. Nepeněžitým vkladem je smluvně postoupená pohledávka vůči dlužníkovi Školní mlékárně v Kroměříži, a to: a) daňový doklad č. 1212270002 ve výši Kč 2,386.255,- daňový doklad č. 1212270006 ve výši Kč 2,072.253,- daňový doklad č. 1212270007 ve výši Kč 2,164.346,- daňový doklad č. 1212270008 ve výši Kč 2,134.377,- do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 14.11.1995 Kč 3,178.324,- ocenění pohledávek ve výši Kč 11,935.000,- Všechny pohledávky vznikly jako pohledávka za dodané mléko na základě kupní smlouvy. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Nepeněžitý vklad - pohledávky - byly oceněny po předložení potřebných dokladů dvěma znalci: ing. Antonínem Novákem, znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998 a ing. René Matysem, CSc., znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. do 29. 7. 1998 od 24. 4. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. od 13. 10. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. od 13. 10. 1997

Poznamenává se usnesení valné hromady konané dne 25.6.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 4.237.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Bude upisováno: 127 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 81 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 33 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustan.§ 204a ochodního zákoníku nepoužije. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Navrhovaný emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti Trávníky 123 v sekretariátu předsedy představenstva. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví 30 dnů a počíná běžet den, následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou moci se dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, který vrátí s vlastnoručním podpisem. Tento list obsahuje veškeré náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Předmětem nepeněžitých vkladů mohou být jen pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob ze zákona č.42/1992 Sb. vůči majetku Zemědělského družstva Kvasice, se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Nepeněžité vklady budou splaceny v plné výši při úpisu. Každý upisovatel v souladu s ustan. § 59 odst.5 obchodního zákoníku, podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči ZD Kvasice postoupí do vlastnictví akciové společnosti. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Hodnota nepeněžitých vkladů je oceněna znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997 a ing. René Matyse ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997, oba znalci v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhad hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Kvasice za postoupené pohledávky na akciovou společnost. Veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Kvasice, kteří jsou vlastníci majetkových podílů z transformace tohoto družstva a jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 330/97, N 348/97 ze dne 25.06.1997 JUDr. Michala Voříška. do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okres Kroměříž, IČO 00 13 77 91. do 13. 10. 1997 od 15. 1. 1997

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 28.8.1996. od 6. 12. 1996

Akcie: 160 261 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. do 13. 10. 1997 od 6. 12. 1996

Základní jmění: 160 261 000 Kč, splaceno do 16. 2. 1998 od 6. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 177 070 000 Kč

od 29. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 164 498 000 Kč

do 29. 7. 1998 od 16. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 160 261 000 Kč

do 16. 2. 1998 od 6. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 1 078 000 Kč

do 6. 12. 1996 od 16. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 690 od 29. 7. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 318 od 29. 7. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 262 od 29. 7. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 628 do 29. 7. 1998 od 16. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 277 do 29. 7. 1998 od 16. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 141 do 29. 7. 1998 od 16. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 501 do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 196 do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 108 do 16. 2. 1998 od 13. 10. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 160 261 do 13. 10. 1997 od 6. 12. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 078 do 6. 12. 1996 od 16. 5. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Kubík

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2023

vznik členství: 25. 5. 2023

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • "Člen představenstva"

  KROMILK, a.s.

  Štěchovice 1357/14, Kroměříž, 767 01

Jiří Kvasnička

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 20. 5. 2021

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  KROMILK, a.s.

  Štěchovice 1357/14, Kroměříž, 767 01

Ivo Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 20. 5. 2021

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Kubík

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2023 - Poslední vztah: 29. 7. 2023

vznik členství: 30. 11. 2022

zánik členství: 25. 5. 2023

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Stanislav Hejník

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2021 - Poslední vztah: 14. 11. 2022

vznik členství: 20. 5. 2021

zánik členství: 7. 11. 2022

Stará Ves 68, 750 02, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2020

zánik funkce: 20. 5. 2021

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Jiří Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ivo Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2020

zánik funkce: 20. 5. 2021

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Libor Kolomazník

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Krátká 4496/2, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Hejník

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Stará Ves 68, 750 02, Česká republika

Ivo Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 19. 7. 2017

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 25. 6. 2020

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Libor Kolomazník

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 18. 5. 2017

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 19. 7. 2017

Krátká 4496/2, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Kubík

Předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 21. 5. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2020

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Stanislav Zavadil

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

Karolín 61, 768 21, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Jaroslav Olšina

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 21. 5. 2015

zánik funkce: 18. 5. 2017

Lubná 82, 767 01, Česká republika

Jiří Kvasnička

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ivo Kubík

Člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 19. 7. 2017

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2015

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Stanislav Zavadil

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

Karolín 61, 768 21, Česká republika

Jaroslav Olšina

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2015

Lubná 82, 767 01, Česká republika

Jiří Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ivo Kubík

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Stanislav Zavadil

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

Karolín 61, 768 21, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Jaroslav Olšina

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Lubná 82, 767 01, Česká republika

Jiří Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ivo Kubík

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2010

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jan Frýdecký

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2008

Tomkova 2092/1, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Stanislav Zavadil

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Karolín 61, 768 21, Česká republika

Jaroslav Olšina

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Lubná 82, 767 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Klaška

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

U Stavu 1253, Hulín, 768 24, Česká republika

Jiří Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Nivy 278, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ing. Jan Frýdecký

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Tomkova 2092/1, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jan Frýdecký

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Tomkova 2092/1, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Vojtěch Zavadil

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Sulimov 25, 768 21, Česká republika

Jaroslav Olšina

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Lubná 82, 767 01, Česká republika

Jiří Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Sokolská 762, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Střížovice 6, 768 21, Česká republika

Stanislav Zavadil

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Karolín 61, 768 21, Česká republika

Ing. Rostislav Šívara

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Střížovice 6, Kvasice, 768 21, Česká republika

Libor Smýkal

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Kvasice 577, Česká republika

Jaroslav Olšina

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Lubná 82, Česká republika

František Žůrek

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Velké Těšany 16, Česká republika

Vojtěch Zavadil

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Sulimov 25, Česká republika

Zdeněk Kolomazník

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Těšnovice l3, Česká republika

Václav Polášek

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Družstevní 590, Kvasice, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

U rybníčku 635, Kvasice, Česká republika

Libor Smýkal

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Kvasice 577, Česká republika

Vojtěch Zavadil

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Sulimov 25, Česká republika

Václav Polášek

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Družstevní 590, Kvasice, Česká republika

Jaroslav Olšina

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Lubná 82, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

U rybníčku 635, Kvasice, Česká republika

František Žůrek

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Velké Těšany 16, Česká republika

Zdeněk Kolomazník

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Těšnovice l3, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo pověření dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

od 12. 11. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva pověření členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 12. 11. 2001 od 16. 5. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Lubomír Jurášek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2021

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Medek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 20. 5. 2021

Spáčilova 3077/30, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jitka Mcevoy

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2021

Štursova 2985/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vlastislav Klaška

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2020

zánik funkce: 20. 5. 2021

U stavu II 1253, Hulín, 768 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Medek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 20. 5. 2021

Spáčilova 3077/30, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Klaška

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 21. 5. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2020

U stavu II 1253, Hulín, 768 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloš Valach

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2021

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 21. 5. 2020

vznik funkce: 21. 5. 2015

zánik funkce: 21. 5. 2020

9. května 5, Bařice-Velké Těšany, 767 01, Česká republika

Ing. Martin Medek

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 25. 6. 2020

Spáčilova 3077/30, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. František Látal

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2015

U rybníčka 636, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. Vlastislav Klaška

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

U stavu II 1253, Hulín, 768 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloš Valach

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2015

9. května 5, Bařice-Velké Těšany, 767 01, Česká republika

Ing. František Látal

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

U rybníčka 636, Kvasice, 768 21, Česká republika

Miloš Valach

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

9. května 5, Bařice - Velké Těšany, 767 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Klaška

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

U Stavu 1253, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. František Látal

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

U rybníčka 636, Kvasice, 768 21, Česká republika

Miloš Valach

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

9. května 5, Bařice - Velké Těšany, 767 01, Česká republika

Ing. Lubomír Jurášek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Miloš Valach

místopředseda

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Velké Těšany 5, 767 01, Česká republika

Marie Horová

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Krajina 239, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. František Látal

předseda

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 12. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

U rybníčka 636, Kvasice, 768 21, Česká republika

Ing. František Látal

místopředseda

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

U rybníčku 636, Kvasice, Česká republika

Vladimír Hrabal

člen

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Spáčilova 3575, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jan Frýdecký

předseda

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Tomkova 2092, Kroměříž, Česká republika

Vladimír Hrabal

člen

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Spáčilova 3575, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jan Frýdecký

předseda

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Tomkova 2092, Kroměříž, Česká republika

Ing. František Látal

místopředseda

První vztah: 16. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

U rybníčku 636, Kvasice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 10. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 5. 2011
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 11. 1998
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 11. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 11. 1998
Přerušeno od 8. 8. 2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 8. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).