Hlavní navigace

MGM a.s.

Firma MGM a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 817, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 31 596 250 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46900063

Sídlo:

Tovární 1200/26, Holešov, 769 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46900063

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7120 Technické zkoušky a analýzy
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 817, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MGM a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Tovární 1200/26
Holešov 76901 od 13. 9. 2016

adresa

Tovární 1200
Holešov do 13. 9. 2016 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 12. 7. 2013

opravy silničních vozidel od 23. 1. 2009

obráběčství od 23. 1. 2009

kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin od 23. 1. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 1. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 12. 7. 2013 od 23. 1. 2009

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 23. 1. 2009 od 12. 9. 2000

stavba strojů s mechanickým pohonem do 23. 1. 2009 od 12. 9. 2000

kovoobráběčství do 23. 1. 2009 od 12. 9. 2000

obchodní činnost v rozsahu volné živnosti do 23. 1. 2009 od 12. 9. 2000

opravy pracovních strojů do 23. 1. 2009 od 12. 9. 2000

leasing hmotného investičního majetku do 23. 1. 2009 od 18. 11. 1998

pronajímání vysokozdvižných vozíků do 23. 1. 2009 od 18. 11. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 23. 1. 2009 od 18. 11. 1998

ubytování (penzion *) do 12. 9. 2000 od 24. 4. 1995

strojně výrobní činnost do 12. 9. 2000 od 25. 10. 1994

vývoj a výroba technolog. zařízení a zeměděl. techniky do 12. 9. 2000 od 25. 10. 1994

stacionární a mobilní technika do 12. 9. 2000 od 25. 10. 1994

opravárenská a renovační činnost do 12. 9. 2000 od 25. 10. 1994

zahraničně obchodní činnost do 12. 9. 2000 od 25. 10. 1994

pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s ním souvisejících do 23. 1. 2009 od 25. 10. 1994

- strojně výrobní činnost - vývoj a výroba technolog. zařízení a zeměděl. techniky - stacionární a mobilní technika - opravárenská a renovační činnost - zahraničně obchodní činnost - sběratelská a expoziční činnosti historická ZT - zajištění vzdělávání a přípravy pracovníků vybraných profesí - provozování ubytovacích, stravovacích, předškolních a zdravotnických služeb a zařízení - poskytování prací a služeb obecním úřadům, jiným organizacím a občanům do 25. 10. 1994 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 13. 9. 2016 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 13. 9. 2016 od 7. 7. 2014

Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2013: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti MGM a.s. je obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066, kd yž obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o. vlastní 87 987 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč vydaných společností MGM a.s., se sídlem Holešov, Tovární 1200, IČ 469 00 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817, jejíž základní kapitál činí 31.596.250 Kč a je rozdělen na 90.275 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč. Obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, je tak hlavním akcionářem společnosti MGM a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Valná hromada rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti MGM a.s. odlišných od hlavního akcioná ře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obch odního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3 066, ostatním akcionářům společnosti MGM a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií společnosti MGM a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 198,- Kč za každou je dnu nekótovanou kmenovou akcii společnosti MGM a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč.-Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 300-9/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Tráv ník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu čís lo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 5 02 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včet ně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Valná hromada bere na vědomí, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papír y ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřeb né k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada bere na vědomí, že společnost MGM a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 27. června 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů s polečnosti MGM a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l ods t. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přič emž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností MGM a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 , IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hod in, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost MGM a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. do 7. 7. 2014 od 12. 7. 2013

Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty minulých let. Navrhuje se snížení základního kapitálu z 72.220.000,- Kč o 27.082.500,- Kč na 45.137.500,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota 800,- Kč na j ednu akcii se sníží na 500,- Kč na jednu akcii změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že o tuto částku bude snížena ztráta vykazova ná v účetnictví společnosti. Zbývající část ztráty ve výši 2.394.894,65 Kč bude kryta z rezervního fondu společnosti. Tím bude uhrazena celá ztráta společnosti. do 12. 12. 2005 od 6. 9. 2005

Valná hromada konaná dne 26. června 2001 přijala změny stanov. do 23. 1. 2009 od 6. 4. 2002

Valná hromada konaná dne 24.7.1998 přijala změny stanov společnosti. do 23. 1. 2009 od 18. 11. 1998

Valná hromada konaná dne 27.06.1997 přijala změny stanov. do 23. 1. 2009 od 10. 10. 1997

Ke dni 2.8.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 3,9,13,17,22,25,35,48, přijatá valnou hromadou dne 9.6.1995. do 23. 1. 2009 od 2. 8. 1995

Ke dni 10.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v čl. 1,4,14. do 23. 1. 2009 od 25. 10. 1994

Výše základního jmění společnosti činí 90,234.000,-- Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Opravna zemědělských strojů Holešov. do 5. 4. 1993 od 1. 5. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 90.234 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. do 5. 4. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada společnosti: a) Ing. Ladislav S k l e n á ř , Holešov, Kráčiny 320 b) Imrich B e š t a n d i g , Holešov, P. Bezruče 1402 c) Zdeněk Z a j í č e k , Ochoz u Brna 339 do 21. 10. 1993 od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 21. 10. 1993 od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Opravna zemědělských strojů Holešov. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představensta a dozorčí rady. do 23. 1. 2009 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 596 250 Kč

od 12. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 45 137 500 Kč

do 12. 9. 2011 od 12. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 72 220 000 Kč

do 12. 12. 2005 od 20. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 90 275 000 Kč

do 20. 9. 2002 od 5. 4. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 350 Kč, počet: 90 275 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 350 Kč, počet: 90 275 do 7. 7. 2014 od 12. 9. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 90 275 do 12. 9. 2011 od 12. 12. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 90 275 do 12. 12. 2005 od 20. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 90 275 do 20. 9. 2002 od 5. 4. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Josef Piža

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

Nitranská 4487/18, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Renáta Kubíková

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Tomáš Kubík

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Antonín Klabal

Předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 7. 1. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2018

zánik funkce: 7. 1. 2019

Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 0213

vznik funkce: 27. 6. 2013

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 0213

Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 2213

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Kubíková

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Uchytil

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2009 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 5. 12. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2008

zánik funkce: 5. 12. 2008

1. máje 771, Morkovice, 768 33, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2009 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 5. 12. 2008

U Rybníčka 635, Kvasice, 768 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Antonín Pálka

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2009

vznik funkce: 20. 8. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2008

Vrobelova 2757, Kroměříž, Česká republika

Ing. Josef Uchytil

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2009

vznik funkce: 20. 8. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2008

1. máje 771, Morkovice, Česká republika

Ing. Jarmila Čermáková

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 20. 12. 1999

Roštění 42, Česká republika

ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik funkce: 25. 6. 1999

zánik funkce: 5. 12. 2008

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Jan Willem Zikken, Nar.19.2.1949

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 25. 6. 1999

Slavkov pod Hostýnem 41, Česká republika

Ing. Karel Posolda

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 17. 2. 2000

Sportovní 1504, Holešov, Česká republika

Ing. Jan Hašek

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vladimír Fabián

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Loukov 44, Česká republika

Ing. Karel Posolda

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Sportovní 1504, Holešov, Česká republika

Ing. Zdeněk Zmeškal

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Želatovice 7, Česká republika

Ing. Josef Uchytil

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

l. máje 771, Morkovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Barotek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Tyršova 1459, Holešov, Česká republika

Ing. Zdeněk Bartošek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Tyršova 1459, Holešov, Česká republika

Ing. Josef Uchytil

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

l. máje 771, Morkovice, Česká republika

Ing. Vladimír Fabián

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Loukov 44, Česká republika

Ing. Karel Posolda

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Sportovní 1504, Holešov, Česká republika

Ing. Zdeněk Zmeškal

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Želatovice 7, Česká republika

ing. Richard Pražák

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Talichova 3698, Kroměříž, Česká republika

ing. Vladimír Klos CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Slancova 1261, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika

ing. Jiří Antoš CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Fügnerova 941, Kroměříž, Česká republika

Ing. František Kudela

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Kotojedská 3294, Kroměříž, Česká republika

ing. Pavel Nakládal

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1995

Velké nám. 39, Kroměříž, Česká republika

Ing. Karel Posolda

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Sportovní 1504, Holešov, Česká republika

Ing. Karel Posolda

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1993

Sportovní 1504, Holešov, Česká republika

Ing. Jaroslav Zámrský

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1993

Slobodova 1285, Bystřice p. H., Česká republika

Ing. Jaroslav Románek

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1993

Chvalčov 543, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

od 7. 7. 2014

Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 7. 7. 2014 od 22. 8. 2002

Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pvěřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 22. 8. 2002 od 6. 4. 2002

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a případně místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 6. 4. 2002 od 12. 9. 2000

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda (případně místopředseda) a jeden člen představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 12. 9. 2000 od 21. 10. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Dalibor Neřád

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Sadová 4154/20, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalibor Neřád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Sadová 4154/20, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalibor Neřád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2018

Sadová 4154/20, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalibor Neřád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

Sadová 4154/20, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalibor Neřád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

Sadová 4154/20, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivo Kubík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2013

Lupecká 1404/18a, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ludvík Tureček

člen

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 9. 7. 2003

zánik funkce: 27. 6. 2013

Bělidla 1119, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Miroslav Svaček

člen

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 21. 7. 1998

Žopy 18, Holešov, Česká republika

Ing. Jan Hašek

člen

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik funkce: 25. 6. 1999

zánik funkce: 5. 12. 2008

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Jaroslav Kolařík

člen

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik funkce: 25. 6. 1999

zánik funkce: 5. 12. 2008

Spáčilova 3544, Kroměříž, Česká republika

JUDr. Evžen Fochr

člen

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

U Rejdiště 3732, Kroměříž, Česká republika

Miroslav Svaček

člen

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Žopy 19, Holešov, Česká republika

Jaroslav Kolařík

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Spáčilova 3544, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jarmila Čermáková

členka

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Roštění 42, Česká republika

Ing. Petr Vrana

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Tovačovského 3161, Kroměříž, Česká republika

ing. Miloslav Janál

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Lechotice 15, Česká republika

ing. Vladimír Fabián

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Loukov 44, Česká republika

Ing. Miloš Procházka

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Oujezdy 703, Chropyně, Česká republika

Další vztahy firmy MGM a.s.

LAM - PLAST, spol. s r. o.

První vztah: 13. 9. 2016

Střížovice 86, 768 21

Další vztah k tomuto subjektu

  • Ivo Kubík

    jednatel

    Lutopecká 1404/18A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

LAM - PLAST, spol. s r. o.

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

Střížovice 86, 768 21

Akcionáři

LAM - PLAST, spol. s r. o., IČ: 18189105

Česká republika, Střížovice, 768 21

od 13. 9. 2016

LAM - PLAST, spol. s r. o., IČ: 18189105

Česká republika, Střížovice, 768 21

do 13. 9. 2016 od 7. 7. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 4. 1992

Živnosti

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 6. 2004
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 5. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 4. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).