Hlavní navigace

ZNZ Přeštice, a.s.

Firma ZNZ Přeštice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 400, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 72 638 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49790757

Sídlo:

Husova 438, Přeštice, 334 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ49790757

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01460 Chov prasat
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10910 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
25720 Výroba zámků a kování
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46210 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
49 Pozemní a potrubní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 400, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

ZNZ Přeštice, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Husova 438
Přeštice 33401 od 23. 10. 2020

adresa

Husova 438
Přeštice 33422 do 23. 10. 2020 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech od 16. 6. 2014

Opravy silničních vozidel od 16. 6. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 16. 6. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 6. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 16. 6. 2014

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 16. 6. 2014

Výroba elektřiny od 16. 6. 2014

specializovaný maloobchod do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

velkoobchod do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

maloobchod tabákovými výrobky do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

maloobchod použitým zbožím do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

výroba krmiv a krmných směsí do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

realitní činnost do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

ubytovací služby do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 16. 6. 2014 od 31. 5. 2002

provozování dráhy na železničních vlečkách Přeštice a Stod od 9. 4. 2001

zemědělství od 9. 4. 2001

silniční motorová doprava nákladní od 24. 7. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné do 31. 5. 2002 od 24. 7. 1998

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 16. 6. 2014 od 24. 7. 1998

prodej drogistického zboží do 16. 6. 2014 od 24. 7. 1998

provozování dráhy na železničních vlečkách Přeštice, Dobřany a Stod do 9. 4. 2001 od 10. 2. 1997

nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení do 16. 6. 2014 od 31. 8. 1995

provozování čerpací stanice s palivy a mazivy do 16. 6. 2014 od 31. 8. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu činnosti volné do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

výroba, nákup a prodej osiv, obilovin, luskovin, jetelovin a sadby brambor do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebez- pečných do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

pěstování jedlých hub a výroby sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výroby do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

revize elektrického zařízení včetně hromosvodů do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

výroba cementového zboží do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava do 24. 7. 1998 od 1. 1. 1994

čištění a úprava zemědělských plodin do 31. 5. 2002 od 1. 1. 1994

výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad -doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu do 31. 5. 2002 od 1. 1. 1994

ubytovací zařízení do kategorie ++ do 31. 5. 2002 od 1. 1. 1994

pronájem nemovitostí do 31. 5. 2002 od 1. 1. 1994

vážení na mostních vahách do 31. 5. 2002 od 1. 1. 1994

hubení škodlivých živočichů, rostlin, mikroorganismů a potla- čování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace do 16. 6. 2014 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 16. 6. 2014 od 1. 1. 1994

zámečnictví do 16. 6. 2014 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 10. 2020 od 16. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 10. 2020 od 16. 6. 2014

Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhodla dne 14.10.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: Důvod snížení základního kapitálu: Společnost ZNZ Přeštice, a.s. má ve svém majetku 4.555 (čtyři tisíce pět set padesát pět) kusů vlastních akcií o nominální hodnotě 4.555.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát pět tisíc korun českých), které nabyla na základě rozhodnutí valné hrom ady za 847.230,- Kč (slovy: osm set čtyřicet sedm tisíc dvě stě třicet korun českých). Tyto akcie musí společnost zcizit do 18 (osmnácti) měsíců od jejich nabytí nebo provést snížením základního kapitálu společnosti. Rozsah snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.555.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát pět tisíc korun českých) ze stávající výše 77.193.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů jedno sto devadesát tři tisíc korun českých) na novou výši 72.6 38.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů šest set třicet osm tisíc korun českých). Způsob snížení: Vlastní akcie v počtu 4.555 (čtyři tisíce pět set padesát pět) kusů, které budou použity na snížení základního kapitálu, budou zničeny. Výměna dosavadních akcií akcionářů společnosti, ke které dojde z důvodu změny výše základního kapitálu společnosti, bud e realizována ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Rozdíl pořizovací hodnoty vlastních akcií a jejich nominální hodnoty ve výši 3.707.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set sedm tisíc korun českých) bude zaúčtován do rezervního fondu společnosti. do 21. 12. 2006 od 6. 12. 2005

Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 19.12.2000 Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií ve jmenovité hodnotě 14,900.000,-Kč, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. Výše základního jmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí 62,293.000,- Kč (slovy šedesátdvamilionůdvěstědevadesáttřitisíc korun českých)a po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 77.193.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionůstodevadesáttřitisíc korun českých), která odpovídá součtu nynější hodnoty základního jmění a částky upsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je vybudování agrokomplexu. Valná hromada schvaluje upisování akcií za těchto podmínek: druh cenného papíru: kmenová akcie emitent: ZNZ Přeštice, a.s. forma cenného papíru: na majitele jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) emisní kurz nových akcií: 1.200,-Kč (slovy jedentisícdvěstě korun českých) podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír počet: 14.900 ks (slovy čtrnáct tisíc devětset kusů) obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné forma splacení: nepeněžitý vklad oceněný níže uvedenými znalci, přičemž se vychází z nižšího ocenění, t.j. z částky 17,933.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů devětsettřicettřitisíc korunčeských), na vklad se započítává částkou 14,900.000,- Kč (slovy čtrnáct milionůdevětsettisíckorunčeských) a rozdíl představuje emisní ážio) Základní jmění se zvyšuje upsáním 14.900 kusů (čtrnácttisícdevětset kusů) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě. Všechny nově upisované akcie budou upsány Zemědělským družstvem Přeštice, se sídlem 334 01 Přeštice, Hlávkova 33, IČ 49195395 nepeněžitým vkladem. Předmětem vkladu jsou všechny nemovitosti zapsané na LV č. 302 a č. 11 pro obec Přeštice, k.ú. Žerovice, č. 2177 pro obec, k.ú. Přeštice, č. 31 pro obec Přeštice, k.ú. Skočice u Přeštic, č. 253 pro obec Přeštice, k.ú. Skočice u Přeštic s výjimkou budov č.p. 134 stojící na parcele č. st. 175 a čp. 135 stojící na parcele č. st 176 a dvě ideální šestiny nemovitosti zemědělské hospodářské budovy stojící na parc. č. st. 366 zapsané na LV č. 793 pro obec Příchovice, k.ú. Příchovice u Přeštic a dále stroje, přístroje, zařízení a technologie, dopravní prostředky, základní stádo a drobný hmotný investiční majetek v rozsahu popsaném a oceněném v níže uvedených znaleckých posudcích, a to ve znaleckém posudku č. 1580/00 znalce Josefa Lederbucha, Horažďovice, Palackého 819, který ocenil nepeněžitý vklad na částku 17,933.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů devětsettřitisíc korun českých) a ve znaleckém posudku č. 1421-093/00 znalce Ing. Adolfa Radla CSc, Horní Předměstí 1060/I, Kraslice, který tento nepeněžitý vklad ocenil částkou 19,025.000,- Kč (slovy devatenáct milionů dvacetpěttisíc korun českých). Tento nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný pro zemědělskou činnost. Místem upisování akcií je sídlo eminenta Přeštice, Husova 438 a doba upisování je v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Lhůta k upisování je stanovena do 30 dní a počíná běžet od 1.2.2001. Valná hromada vylučuje přednostní právo dle § 204a) o.z. pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti. Všechny nové akcie budou upsány ZD Přeštice, IČ 49195398, novým nepeněžitým vkladem popsaným shora. V případě, že ZD Přeštice neupíše akcie, valná hromada vylučuje možnost, aby akcie upsala třetí osoba, tedy nebude úpis akcií nabídnut třetí osobě ani nebude tento úpis nových akcií uskutečněn na základě výzvy k upsání akcií. do 23. 7. 2001 od 9. 4. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 72 638 000 Kč

od 9. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 77 193 000 Kč

do 9. 8. 2006 od 23. 7. 2001

Základní kapitál

vklad 62 293 000 Kč

do 23. 7. 2001 od 1. 1. 1994
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 638 od 16. 6. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 638 do 16. 6. 2014 od 12. 11. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 72 638 do 12. 11. 2013 od 9. 8. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 193 do 9. 8. 2006 od 29. 4. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 193 do 29. 4. 2003 od 23. 7. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 62 293 do 23. 7. 2001 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Karel Švarc

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

Palackého 853, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Sivok

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

vznik funkce: 17. 7. 2020

Belgická 365, Hradištko, 252 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Klára Křečková

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

Krteňská 777, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Klára Křečková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

Krteňská 777, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sivok

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2020

Belgická 365, Hradištko, 252 09, Česká republika

Karel Švarc

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

Palackého 853, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Tomáš Sivok

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2015

Hradišťko pod Medníkem 365, 252 09, Česká republika

Karel Švarc

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

Palackého 853, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Helena Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 3. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

Horšice 28, 334 01, Česká republika

Ing. Tomáš Sivok

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 21. 10. 2005

zánik funkce: 4. 6. 2010

Hradišťko pod Medníkem 365, 252 09, Česká republika

Josef Bešťák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 5. 6. 2002

zánik členství: 3. 6. 2010

Třída 1. máje 1055, Přeštice, 334 01, Česká republika

Karel Švarc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

Palackého 853, Přeštice, 334 01, Česká republika

Petra Duchková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 7. 6. 2004

zánik členství: 14. 10. 2005

Kbel č.p. 50, 340 12, Česká republika

Ing. Milan Stulík

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 10. 2005

Hrádek 215, 342 01, Česká republika

Josef Bešťák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 5. 6. 2002

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 21. 10. 2005

Tř. 1. máje 1055, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Jiří Růžička

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 1. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 7. 6. 2004

Farní 347, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Ing. Jiří Růžička

člen

První vztah: 24. 2. 1999 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 11. 6. 1999

zánik členství: 7. 6. 2002

Farní 347, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Jana Vaňková

člen

První vztah: 10. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 10. 6. 1999

zánik členství: 5. 6. 2002

5. května 1015, Přeštice, Česká republika

ing. Ctirad Vavřička

člen

První vztah: 10. 2. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 1999

Čermákova 50, Plzeň, Česká republika

Ing. Miroslav Engelthaler

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

r. č. 49 09 10/118 do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Ruská 59, Plzeň, Česká republika

Karel Švarc

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

Palackého 853, Přeštice, Česká republika

ing. Milan Stulík

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 11. 6. 1999

zánik členství: 7. 6. 2002

okr. Klatovy, Hrádek 215, Česká republika

Ing. Josef Novotný

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 330205/802 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Anastazova 8/16, Praha 6-Břevnov, Česká republika

Josef Rada

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 391016/021 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Raisova 17, Plzeň, Česká republika

Vlastimil Duchek

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 530122/283 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Kbel č.p. 50, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Vlastimil Duchek

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

Kbel 50, 340 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Hruška

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

vznik funkce: 17. 7. 2020

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Petr Novák

Předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 17. 7. 2020

vznik funkce: 17. 7. 2020

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vlastimil Duchek

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

Kbel 50, 340 12, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2020

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 7. 2020

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Vlastimil Duchek

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2015 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

Kbel 50, 340 12, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2015

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Vlastimil Duchek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 5. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

Kbel 50, 340 12, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2015

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 4. 6. 2010

Studeněves 126, 274 01, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 14. 10. 2005

zánik funkce: 4. 6. 2010

Studeněves 126, 274 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 14. 10. 2005

zánik funkce: 4. 6. 2010

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Vlastimil Duchek

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

Kbel 50, 340 12, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 14. 10. 2005

Šimonova 1107, Praha 6, 163 00, Česká republika

ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 14. 10. 2005

Novosibřinská 111, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Miroslav Engelthaler

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 10. 2005

Ruská 59, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vlastimil Duchek

Předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 10. 2005

Kbel čp. 50, 340 12, Česká republika

Karel Švarc

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 10. 2005

Palackého 853, Přeštice, 334 01, Česká republika

Vlastimil Duchek

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 31. 8. 1995

zánik členství: 7. 6. 2002

Kbel čp. 50, Česká republika

ing. Miroslav Engelthaler

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 27. 6. 1996

zánik členství: 7. 6. 2002

Ruská 59, Plzeň, Česká republika

Karel Švarc

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 27. 6. 1996

zánik členství: 7. 6. 2002

Palackého 853, Přeštice, Česká republika

Ing. Ctirad Vavřička

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

r. č. 66 02 24/1591 do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Čermákova 50, Plzeň, Česká republika

Ing. Lubomír Bařina

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

r. č. 51 05 01/052 do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Otradovická 723/3, Praha 4 - Kamýk, Česká republika

Lubomír Stoklásek

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

r. č. 50 01 28/120 do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

Ing. Josef Žižka, R.Č. 48 04 21/045

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

Kollárova 917, Přeštice, Česká republika

Vlastimil Duchek

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1997

r. č. 53 01 22/283 do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Kbel čp. 50, Česká republika

Ing. Josef Žižka

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 480421/045 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Kollárova 917, Přeštice, Česká republika

Ing. Miroslav Engelthaler

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 490910/118 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Ruská 59, Plzeň, Česká republika

Marie Křenková

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 31. 8. 1995

r.č. 445815/037 do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Husova 979, Přeštice, Česká republika

zastupování - jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně podepisování za společnost - jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis

od 23. 10. 2020

Způsob jednání: zastupování - jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně podepisování za společnost - jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis

do 23. 10. 2020 od 31. 5. 2002

Způsob jednání: a) zastupování - společnost je oprávněno zastupovat ve všech věcech představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují jménem představenstva buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 5. 2002 od 10. 2. 1997

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo předseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 10. 2. 1997 od 31. 8. 1995

Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat spo- lečnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či na- tištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.

do 31. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy ZNZ Přeštice, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 1. 1994

Živnosti

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 1. 1995
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 1. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 12. 1994
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 12. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 12. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 12. 1994
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).