Hlavní navigace

AGROKOMODITY a.s.

Firma AGROKOMODITY a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6371, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26152452

Sídlo:

Stehlíkova 977/28, Praha Suchdol, 165 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 2. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6371, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AGROKOMODITY a.s. od 2. 2. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 2. 2. 2000

adresa

Stehlíkova 977
Praha 6 16500 od 31. 8. 2011

adresa

Hošťálkova 521/9
Praha 6 16900 do 31. 8. 2011 od 29. 6. 2000

adresa

Šimonova 1107/7
Praha 6-Řepy 16300 do 29. 6. 2000 od 2. 2. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 7. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do 16. 7. 2009 od 2. 2. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 16. 7. 2009 od 2. 2. 2000

Ostatní skutečnosti

Na společnost AGROKOMODITY a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Farm Střelice, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 812/33, PSČ 17000, IČO 26731088, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90159. od 30. 5. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 8. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne čtvrtého března roku dva tisíce třináct (4. 3. 2013) přijala svým usnesením tato rozhodnutí: 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset mi lionů korun českých) s tím, že úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie budou upsány peněžitými vklady. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním devíti set (900) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité ho dnotě. 3. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upsání akcií, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - Ing. Petr Novák, nar. 15. 7. 1970, bytem Studeněves 126, PSČ 27401, který upíše dvě stě dvacet pět (225) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Ing. Petr Novák se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. - Zdeněk Carva, nar. 29. 6. 1955, bytem Pelhřimov, Osvobození 1690, PSČ 39301, který upíše devadesát (90) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou a kcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Zdeněk Carva se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. - obchodní společnost VP AGRO, spol. s r.o. se sídlem Praha 6 - Suchdol, Stehlíkova 977, IČO 44268114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5628, která upíše pět set osmdesát pět (585) kusů kmenových listinných ak cií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Obchodní společnost VP AGRO, spol. s r.o. se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AGROKOMODITY a.s. na adrese Praha 6 - Suchdol, Stehlíkova 977, PSČ 16500. Od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určení zájemci uzavř ou se společností AGROKOMODITY a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisov aných akcií, výše emisního kursu, lhůty pro jeho splácení. Je-li emisní kurs splácen v penězích, obsahuje návrh smlouvy i číslo účtu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž musí být splacen emisní kurs akcií. 5. Lhůta pro upsání nových akcií je šedesát dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni právní moci usnesení vydaného Městským soudem v Praze, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upi sovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet č. 5467902/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. do 1. 7. 2013 od 16. 4. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 1. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 7. 2013 od 29. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 6. 2000 od 2. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 od 1. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 1. 7. 2013 od 2. 2. 2000

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2016

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Radek Prošek

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Blatno 65, 441 01, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2016

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Radek Prošek

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

Blatno 65, 441 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Studeněves 126, 273 79, Česká republika

Radek Prošek

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 4. 3. 2013

Blatno 65, 441 01, Česká republika

Ing. Petr Novák

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Studeněves 126, 274 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

zánik členství: 4. 3. 2013

Štěchovická 1899/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Novák

předseda

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2011

Studeněves 126, 274 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda

První vztah: 4. 12. 2006 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2011

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Josef Novák

člen

První vztah: 4. 12. 2006 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

Štěchovická 1899/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Novák

člen

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2006

Nad Primaskou 2469/1b, Praha 10-Vinohrady, Česká republika

Petr Novák

předseda

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

Šimonova 1107/7, Praha 6-Řepy, 163 00, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

místopředseda

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2006

Novosibřinská 111, Praha 9-Újezd nad Lesy, Česká republika

Jménem společnosti jednají předseda a místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

od 31. 8. 2011

Za společnost jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva. Přesahuje-li hodnota obchodní operace či přijímaného závazku částku 2.000.000,- Kč, je zapotřebí společného podpisu alespoň dvou členů představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že oprávněná osoba připojí k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj podpis.

do 31. 8. 2011 od 2. 2. 2000

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Zdeněk Carva

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Osvobození 1690, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Josef Kameník

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

U Křížku 1084/25, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Iva Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2016

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Iva Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Carva

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 24. 5. 2011

Osvobození 1690, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Josef Kameník

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 24. 5. 2011

U Křížku 1084/25, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Iva Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Iva Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2011

Chalúpeckého 1817, Roztoky, 252 63, Česká republika

Josef Kameník

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 24. 5. 2011

U Křížku 1084/25, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Zdeněk Carva

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 24. 5. 2011

Osvobození 1690, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Hana Jakoušová

člen

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

Velké Přílepy 42, 252 64, Česká republika

Zdeněk Carva

člen

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

Osvobození 1690, Pelhřimov, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk

předseda

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

zánik členství: 24. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2011

K Červenému vrchu 29, Praha 6, Česká republika

Robert Kvasnička

člen

První vztah: 2. 2. 2000 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

Přecechtělova 2405, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy AGROKOMODITY a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).