Hlavní navigace

ZPA Nová Paka, a.s.

Firma ZPA Nová Paka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 644, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 76 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46504826

Sídlo:

Pražská 470, Nová Paka, 509 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46504826

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
25620 Obrábění
261 Výroba elektronických součástek a desek
26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37000 Činnosti související s odpadními vodami
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 644, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZPA Nová Paka, a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Pražská 470
Nová Paka 50901 od 14. 10. 2014

adresa

Pražská 470
Nová Paka 50939 do 14. 10. 2014 od 8. 9. 2009

adresa

Pražská 470
Nová Paka do 8. 9. 2009 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 14. 10. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 10. 2010

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 25. 10. 2010

obráběčství od 25. 10. 2010

výroba tepelné energie do 25. 10. 2010 od 3. 10. 2002

rozvod tepelné energie do 25. 10. 2010 od 3. 10. 2002

distribuce elektřiny do 25. 10. 2010 od 3. 10. 2002

provozování vodovodů a kanalizací do 25. 10. 2010 od 3. 10. 2002

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 25. 10. 2010 od 19. 5. 1998

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 25. 10. 2010 od 19. 5. 1998

ubytovací služby ( v rámci volné živnosti) do 3. 10. 2002 od 5. 4. 1995

hostinská činnost ( bez ubytovacích zařízení) do 3. 10. 2002 od 5. 4. 1995

projektování měřících okruhů a jejich uvádění do provozu do 25. 10. 2010 od 5. 4. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( v rámci volné živnosti) do 25. 10. 2010 od 5. 4. 1995

konstrukce a výroba strojírenských mechanických dílců a elektrotechnických součástí ( v rámci volné živnosti) do 25. 10. 2010 od 5. 4. 1995

úřední měření do 19. 5. 1998 od 24. 6. 1993

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 19. 5. 1998 od 24. 6. 1993

reprografické služby - kopírování dle přiložených vzorů (MINOLTA) - reprografie dle přiložených vzorů (REX ROTARY) - tvorba a úprava návrhů pro kopírování a reprografii do 25. 10. 2010 od 24. 6. 1993

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory) do 25. 10. 2010 od 24. 6. 1993

výroba, opravy a montáž měřidel do 25. 10. 2010 od 24. 6. 1993

a)vývoj, výroba a odbyt přístrojů pro měření a regulaci včetně náhradních dílů do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

b)velkoobchodní a maloobchodní činnost do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

c)servisní činnost, projektování měřících okruhů a jejich uvádění do provozu do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

d)úřední ověřování měřidel do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

e)zřizovatel SOU do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 20. 6. 2019

Počet členů dozorčí rady: 2 od 20. 6. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 10. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 6. 2019 od 14. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 20. 6. 2019 od 14. 10. 2014

Valná hromada společnosti dne 29. 2. 2008 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ZPA Nová Paka, a.s. z dosavadní výše 100.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlou vy, maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty dvacet čtyři tisíc (24.000 ks) kusů akcií, tj. maximálně o částku 24.000.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých), při jmenovité hodnotě jednoho (1) kusu akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti ZPA Nová Paka, a.s. je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostřed ků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Způsob snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek společnosti. Výše úplaty za jednu (1) akcii činí 1.417,-- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých). Akcionáři jsou povinni pře dložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti současně pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnost i v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy. do 14. 12. 2010 od 14. 3. 2008

I. Valná hromada schválila návrh na snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti stanovené § 161b obchodního zákoníku a rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře společnosti Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen v rozsahu vlastních akcií, které budou v majetku společnosti ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, kt eré budou společnosti nabídnuty na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen maximálně o 147.920 kusů tak, aby výše základního kapitálu po snížení činila alespoň 100,000.000,- Kč (slovy: stomilionů korun českých) Způsob snížení základního kapitálu: zničením vlastních akcií v majetku společnosti a vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s § 213c obchodního zákoníku Pravidla pro určení výše úplaty: výše úplaty za jednu akcii se stanoví jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2003 a celkového počtu akcií společnosti a činí 728,- Kč (slovy: sedmsetdvace tosm korunčeských) Lhůta pro předložení listinných akcií: dva měsíce ode dne, kdy zápis nové výše základního kapitálu po snížení do obchodního rejstříku nabude právní moci do 11. 2. 2005 od 6. 8. 2004

Právní poměry se řídí dle stanov ze 16.3.1993. do 19. 5. 1998 od 24. 6. 1993

Změna stanov schválena valnou hromadou dne 16.12.1992. do 19. 5. 1998 od 15. 1. 1993

Základní jmění společnosti činí 228.285.000,-- Kčs (slovy:dvěstě- dvacetosmmiliónůdvěstěosmdesátpěttisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kte- ré je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu stát- ního podniku ZPA Nová Paka. do 15. 1. 1993 od 1. 5. 1992

Toto základní jmění je rozděleno na 228.285 akcií na majitele po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. do 15. 1. 1993 od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ZPA Nová Paka ve smyslu par. 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. do 14. 12. 2010 od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 14. 12. 2010 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 76 000 000 Kč

od 17. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 17. 10. 2008 od 11. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 247 920 000 Kč

do 11. 2. 2005 od 3. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 247 920 000 Kč

do 3. 10. 2002 od 15. 1. 1993

Základní kapitál

vklad 228 285 000 Kč

do 15. 1. 1993 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 000 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 000 do 14. 10. 2014 od 17. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 000 do 17. 10. 2008 od 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 247 920 do 11. 2. 2005 od 31. 10. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 247 920 do 31. 10. 2002 od 15. 1. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 228 285 do 15. 1. 1993 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

2 fyzické osoby

ing. Bohuslav Franěk

Předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2019

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Franěk

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2019

Studenec 70, 514 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

ing. Bohuslav Franěk

Předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Mgr. Petr Adámek

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Teyschlova 1116/27, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Kouba

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

zánik funkce: 19. 6. 2019

Česká 1647, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. David Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

ing. Bohuslav Franěk

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Stará osada 17, Brno, 615 00, Česká republika

Mgr. Petr Adámek

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Teyschlova 1116/27, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Kouba

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Česká 1647, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Mgr. Petr Adámek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Teyschlova 1116/27, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Šíbl

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

Neumannova 13/23, Žďár nad Sázavou, 590 01, Česká republika

Ing. David Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

ing. Bohuslav Franěk

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2011

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2011

Stará osada 17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 18. 5. 2004

Bzenecká 4, Brno, Česká republika

Ing. David Šplíchal

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. David Šplíchal

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 3. 10. 2002

vznik členství: 21. 9. 2001

Obránců míru 3, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Bohuslav Franěk

Předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 20. 6. 2006

Hlavní 83, Vojkovice, Česká republika

Ing. Igor Fait

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 20. 6. 2006

Brno 17, 615 00, Česká republika

Ing. Martin Leskour

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

Neumannova 13/23, Žďár nad Sázavou, 590 01, Česká republika

Ing. František Patera

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2000 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Harantova 1748, Hořice, Česká republika

Ing. Ivan Kolovecký

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1998 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Obůrka 36, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Danuška Bělušová

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 10. 1998

Oulehla 456, Lysice, 679 11, Česká republika

Ing. Pavel Burda

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 6. 2000

Kotvrdovice 271, 679 07, Česká republika

Ing. Jiří Burda

Předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Kotvrdovice 272, 679 07, Česká republika

Ing. Rostislav Šebela

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Kotvrdovice 201, 679 07, Česká republika

Ing. Bc. Michal Mišun

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 18. 5. 2004

Sabinova 4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Václav Žalský

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Švermova 280, Jičín, Česká republika

Ing. Miloš Ježek

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Buková 7, Praha 3, Česká republika

Ing. Pavel Michut

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1994 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Ivančická 582, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Pavel Voříšek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Přemyslovská 44, Praha 3, Česká republika

Karel Pečinka

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Kolonie 477, Pardubice - Svítkov, Česká republika

Ing. František Šebela

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Černohorská 13, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Svatoš

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Novosibirská 856, Praha 9, Česká republika

Ing. Ivan Lubomírský

4.člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 6. 1993

Jungmannova 7, Praha 1, Česká republika

Ing. Zdeněk D V O Ř Á K

2.člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 6. 1993

Favorského 1923, Praha 5, Česká republika

RNDr. Viktor Danielis

1.člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 6. 1993

Ellnerové 3103, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Rychlík

5.člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 6. 1993

F. Procházky 50, Nová Paka, Česká republika

Ing. Václav Žalský

3.člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Švermova 280, Jičín, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva, a to: a) samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření.

od 14. 10. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 14. 10. 2014 od 3. 10. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předtavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otis- ku razítka společnosti.

do 1. 5. 1992 od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pově- řen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otis- ku razítka společnosti.

do 3. 10. 2002 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jiří Fraňek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2019

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Ing. Jan Franěk

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2019

Ulička 454, Rajhradice, 664 61, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Franěk

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

zánik funkce: 19. 6. 2019

Ulička 454, Rajhradice, 664 61, Česká republika

David Franěk

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Studenec 70, 514 01, Česká republika

Ing. Jan Franěk

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2016 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Ing. Jan Franěk

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2016 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Jiří Fraňek

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 19. 6. 2019

zánik funkce: 19. 6. 2019

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Bc. Jan Franěk

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

Hlavní 83, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Ing. David Šplíchal

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 17. 6. 2016

Obránců míru 446/3, Třebíč, 674 01, Česká republika

David Franěk

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Klášterní Dvůr 932, Rajhrad, 664 61, Česká republika

David Franěk

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Klášterní Dvůr 932, Rajhrad, 664 61, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 16. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivan Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 7. 5. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Tichá 712, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2011

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2006

Krajní 2, Blansko, 678 01, Česká republika

Josef Antoš

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 13. 5. 2004

zánik členství: 7. 5. 2009

F. Pecháčka 1484, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lubor Turza

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

Úprkova 406, Luhačovice, Česká republika

Ing. Ivan Kolovecký

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 18. 5. 2004

Obůrka 36, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

První vztah: 2. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 20. 6. 2006

Krajní 2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Danuška Bělušová

První vztah: 9. 10. 1998 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Oulehla 456, Lysice, 697 71, Česká republika

Jan Huryta

První vztah: 9. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik členství: 27. 5. 1998

zánik členství: 27. 5. 2003

Šafaříkova 443/6, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Miloslav Frýba

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 10. 1998

Tylova 80, Jičín, Česká republika

JUDr. Milena Rylichová

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 2. 4. 2002

Korunní 16, Praha 2, Česká republika

Ing. Miroslav Frýba

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Tylova 80, Jičín, Česká republika

Ing. Branislav Babík

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Mariánská 10, Bratislava - SR, Česká republika

Zdeněk Burkert

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 9. 10. 1998

U Studénky 1318, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Vladislav Seláček

3.člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

T. Novákové 1267, Nová Paka, Česká republika

Ing. Miroslav Frýba

2.člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Tylova 80, Jičín, Česká republika

Ing. Ludmila Synková

1.člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Sýkovecká 159/21, Praha 9, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 12. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 9. 2014
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 1. 2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Projektování elektrických zařízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Ubytovací služby
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 12. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).