Hlavní navigace

Kupní smlouva

Prodeji či nákupu jakékoliv dražší věci, jako je například osobní vůz, by mělo předcházet uzavření kupní smlouvy. Je důležitá jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, neboť vymezuje jejich práva a povinnosti. Zaručuje tak vymahatelnost, pokud jedna ze stran nesplní své závazky. Na co si dát při sepisování kupní smlouvy pozor a co by v ní nemělo chybět? Vzor kupní smlouvy najdete v článku.

K čemu slouží kupní smlouva?

Kupní smlouva patří do skupiny soukromoprávních smluv. Uzavřením kupní smlouvy dochází k převodu vlastnického práva vztahujícímu se k prodávanému předmětu z prodávajícího na kupujícího. Kupní smlouvy se pak dělí do dvou skupin podle toho, co je předmětem koupě:

 • kupní smlouva na movité věci – osobní automobil, motocykl, přívěsný vozík, ale i domácí mazlíčci (pes, kočka, kůň),
 • kupní smlouva na nemovitost – domy, byty, pozemky a jiné nemovitosti.

Je pravda, že v České republice zatím neexistuje zákon, který by ukládal povinnost sepisovat písemnou smlouvu při prodeji vozu či jiného předmětu. Z pohledu práva stačí ústní smlouva.

Kupní smlouva v psané formě je ale nesmírně výhodná v situaci, kdy nastanou nějaké komplikace (například když chce kupující vůz reklamovat). Oběma stranám totiž poskytuje určitou jistotu a záruku vymahatelnosti. Z těchto důvodů se doporučuje sepisovat kupní smlouvy i mezi příbuznými a přáteli.

Podle českého právního řádu musí kupní smlouva splňovat § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

Písemná kupní smlouva udává jak prodávajícímu, tak kupujícímu jisté povinnosti, k jejichž plnění se oba zavazují svým podpisem.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

 • odevzdat kupujícímu předmět koupě,
 • spolu se zbožím odevzdat kupujícímu také doklady, které se k němu vztahují,
 • umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva,
 • předat zboží k přepravě,
 • nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě,
 • upozornit kupujícího na vady zboží, o jejichž existenci ví.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

 • zaplatit kupní cenu,
 • převzít předmět koupě,
 • nést náklady spojené s převzetím věci.

Náležitosti kupní smlouvy

Mezi povinné náležitosti většiny kupních smluv patří:

 • označení smluvních stran – určení, kdo je kupující a kdo prodávající,
 • identifikační údaje obou smluvních stran – jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození,
 • předmět koupě – například u vozu bude potřeba i jeho technická specifikace,
 • prohlášení prodávajícího, že je předmět koupě pouze jeho majetkem a jiné osoby k němu nemají práva,
 • sjednaná kupní cena a způsob úhrady,
 • datum,
 • podpisy obou smluvních stran.

Co dalšího bude do smlouvy zaneseno, je už čistě na dohodě prodávajícího a kupujícího. Mohou se například domluvit, že do smlouvy přidají také podmínky a lhůtu dodání zboží, záruční podmínky, slevu při zdržení dodání předmětu a další náležitosti.

Kupní smlouva: auto

Jednoduchá kupní smlouva na auto se vyplatí i v případě, že kupujete velice levný ojetý vůz. Hlavně nemusí být nijak složitá, důležité je důkladně popsat technický stav vozidla. Smlouva o prodeji auta slouží v tomto případě jako pojistka, pokud se po několika dnech či týdnech užívání vozu objeví nějaká vada.

Pokud se skrytá vada objeví do 6 měsíců od nákupu vozidla, zodpovídá za ni podle občanského zákoníku prodejce vozu (pokud prodávající neprokáže opak).

Kromě povinných náležitostí může smlouva na prodej auta obsahovat i plnou moc k převedení vozidla na nového majitele a další náležitosti. Osobní automobily jsou vůbec nejčastějším předmětem koupě, co se týče kupních smluv na movité věci. Auto totiž představuje vysokou investici, a proto se vyplatí mít jeho koupi stvrzenou kupní smlouvou.

Zajímá vás, jaký by měla mít kupní smlouva na auto vzor? Můžete si ji stáhnout na konci článku.

Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouva na motorku má prakticky stejné náležitosti jako kupní smlouva na prodej auta. Opět je důležité podrobně popsat technický stav motocyklu a přiznat případné závady, jichž si je prodávající vědom. Do smlouvy se vyplatí přidat taktéž způsob změny v evidenci vozidel (například plnou moc k přepisu).

Kupní smlouva na přívěsný vozík

Předmětem koupě bývá často i přívěsný vozík. Sepsání kupní smlouvy je sice dobrovolné, ale protože se k vlastnictví přívěsného vozíku vztahují stejné povinnosti jako u automobilu (registrace do evidence vozidel, placení povinného ručení), určitě se vyplatí mít pojistku v podobě písemné smlouvy. Sepsat by se měla stejným způsobem, jako když je předmětem koupě osobní vůz nebo motocykl.

Kupní smlouva na psa nebo jiné zvíře

Sepsání kupní smlouvy bývá zvykem i v případě, že je předmětem koupě živé zvíře. Například kupní smlouva na koně či na psa je pro chovatele běžnou rutinou. Nový občanský zákoník už sice na zvíře nepohlíží jako na věc, nýbrž jako na živého tvora, který je nadán smysly, nicméně lze také použít ustanovení o věcech na živé zvíře obdobně v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Prodej štěňátka novému majiteli tomuto pravidlu rozhodně neodporuje.

Kupní smlouva u psa by se měla sepisovat pokaždé, když jde o zvíře s průkazem původu. Kupní smlouva totiž představuje pro nového majitele záruku, že si kupuje skutečně takové plemeno psa, které chtěl. Od smlouvy pak lze odstoupit, pokud kupující koupil pejska v domnění, že jde o malé plemeno, ale za pár měsíců z něj vyroste zvíře velikosti labradora.

Kupní smlouva: vzor

Všechny povinné náležitosti, které by měla každá kupní smlouva obsahovat, najdete ve vzorovém dokumentu ke stažení. Vzor kupní smlouvy si můžete podle svých potřeb upravit nebo ho třeba využít jen pro inspiraci.

Potřebujete vyřešit kupní smlouvu? Stáhněte si jednoduchý vzor zdarma, nebo využijte možnost konzultace s právníkem.

Pokud ale vůbec netušíte, jak dokument sepsat, a stačí vám k uskutečnění prodeje jednoduchá kupní smlouva, můžete si vzor vyplnit a vytisknout v původním znění. Na první stránce vzorového dokumentu stačí vyplnit údaje o smluvních stranách a předmět koupě. Na druhé stránce se vyplní kupní cena a datum splatnosti. Poslední stránka slouží k vyplnění datumu a podpisů obou smluvních stran.

Jak se liší kupní smlouva na movitou věc od kupní smlouvy na nemovitost?
Kupní smlouva na movitou věc v písemné formě není například při prodeji ojetého vozu vůbec povinná, a to na rozdíl od nemovitostí, jejichž prodej a koupě musí být podle zákona zanesena do kupní smlouvy. Kupní smlouva na nemovitost obsahuje také více náležitostí a celkově je její sepsání složitější.
Co obsahuje vzor kupní smlouvy?
Ve vzoru kupní smlouvy najdete základní náležitosti, mezi které patří identifikace smluvních stran, popis předmětu smlouvy, přechod vlastnických práv, kupní cena či datum, a prostor pro podpis obou účastníků.
Co je to předkupní smlouva?
Předkupní smlouva je smlouvou o zřízení předkupního práva. Říká se jí také smlouva o smlouvě budoucí, neboť slouží jako doklad o tom, že se zúčastněné strany dohodly na uzavření budoucí kupní smlouvy. Vytvoří se tak závazek uzavřít v určitém časovém horizontu kupní smlouvu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).