Hlavní navigace

Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vzor smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku

Pomohla Vám tato smlouva?

Hodnocení smlouvy: 3