Hlavní navigace

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném - § 3 - Rozlišení a výše sazeb mýtného

Předpis č. 240/2014 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

§ 3

Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic

Rozlišení a výše sazeb mýtného

(1) Sazby mýtného se člení podle

a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla

a) kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání

1. do třídy EURO II,

1. dálnice, nebo

2. třídy EURO III a IV,

2. silnice I. třídy,

3. třídy EURO V,

4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

b) kategorie vozidla na sazby pro

1. dvěma nápravami,

1. vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo

2. třemi nápravami,

2. vozidla kategorie M2 a M3,

c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla

1. do třídy EURO IV,

2. třídy EURO V a EEV,

3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nebo

4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem,

d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti

1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,

2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo

3. nejméně 12 tun,

e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy

1. se 2 nápravami,

2. se 3 nápravami,

3. se 4 nápravami, nebo

4. s 5 nebo více nápravami, a

f) období dne na sazby za užívání pozemní komunikace vozidlem v době

1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo

2. od 22.00 do 5.00 hodin.

3. čtyřmi nebo více nápravami.

(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).

(2) Sazby mýtného za užívání

a) dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c) dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a

d) silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).