Hlavní navigace

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - § 8 - Sankce

Předpis č. 215/2004 Sb.

Vyhlášené znění

215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

§ 8

Sankce

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 % z poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo neposkytne Úřadu informace a dokumenty podle § 5 odst. 1 nebo 2, či je poskytne nepravdivé nebo zkreslené nebo nesplní povinnosti podle § 6.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena opakovaně. Při ukládání pokut Úřad přihlédne k závažnosti, případnému opakování a délce porušování zákonných povinností.

(3) Úřad pokutu neuloží, pokud osoba uvedená v odstavci 1 prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní lze požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(4) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do 1 roku od zjištění porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let, kdy k porušení povinnosti došlo.

(5) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.

(6) Uložené pokuty vybírá a vymáhá Úřad postupem podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků.15) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).