Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce - Díl 1 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Znění od 20130801

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Díl 1

Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

§ 237

Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní právní předpisy76).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz