Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce - HLAVA V - ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

Znění od 20130801

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

HLAVA V

ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

§ 275

Zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní právní předpis, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak (§ 365 a násl.).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz