Hlavní navigace

Zákon o pojistné smlouvě - Díl 2 - Obecná ustanovení o obnosovém pojištění

Předpis č. 37/2004 Sb.

Znění od 25. 4. 2013

37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )

Díl 2

Obecná ustanovení o obnosovém pojištění

§ 34

Základní ustanovení

(1) V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou.

(2) Základem pro stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená pojistníkem v pojistné smlouvě, která má být v případě vzniku pojistné události pojistitelem vyplacena (pojistná částka), nebo výše a četnost vyplácení důchodu.

§ 35

Právo na náhradu škody

Právem vůči pojistiteli na pojistné plnění z obnosového pojištění není dotčeno právo na náhradu škody ani jiné právo proti tomu, kdo za škodu odpovídá.

§ 36

Pojistná smlouva a právo na redukci, odkupné nebo obnovení soukromého pojištění

Nestanoví-li tento zákon jinak, může pojistná smlouva určit, kdy z obnosového pojištění vzniká právo na redukci pojistné doby, na odkupné a na obnovení soukromého pojištění po redukci pojistné částky, po snížení ročního důchodu nebo po redukci pojistné doby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).