Hlavní navigace

Zákon o investičních pobídkách - Přílohy

Předpis č. 72/2000 Sb.

Znění od 12. 7. 2012

72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.

TISKOPIS PRO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU ZÍSKAT INVESTIČNÍ POBÍDKU

1. Údaje o žadateli

a) obrat za jednotlivé uplynulé 3 roky, a to v členění za Českou republiku, členské státy Evropských společenství a dále za ostatní státy,

b) počet zaměstnanců v jednotlivých uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),

c) objem prodaných výrobků v uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),

d) vklady jednotlivých osob do základního jmění větší než 10 % s uvedením výše procenta a jmen vlastníků, včetně ekonomického a personálního propojení těchto osob,

e) v případě členství ve skupině ekonomicky a personálně propojených společností též konsolidované údaje za celou skupinu.

2. Plánovaný zdroj financování rozdělený na první až pátý rok v členění

a) vlastní finanční prostředky,

b) kapitálové vklady,

c) půjčky,

d) veřejná pomoc (národní, regionální),

e) ostatní.

3. Dosavadní druh podnikatelské činnosti a druh podnikatelské činnosti, k jejímuž uskutečňování je investice určena.

4. Předpokládaný hospodářský výsledek v 5 letech následujících po zahájení výroby.

5. Předběžné požadavky na dodávky zboží a dopravu jak při výstavbě, tak i po zahájení výroby.

6. Plánovaný růst nové výroby, rok dosažení plánovaného rozsahu výroby v členění na plnění do České republiky a pro vývoz, kapacita výroby za rok v členění na jednotlivé výrobky.

7. Předpokládané zahraniční trhy, kam bude dodáváno zboží z České republiky, a způsob zajištění odbytu.

8. Předpokládané roční příjmy z prodeje v 5 letech následujících po zahájení výroby.

9. Certifikáty kvality (ISO, DIN, JIS), pokud byly žadateli uděleny.

10. Další údaje v tomto členění

a) zaměstnanost a vzdělávání

1. počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování a předpokládaný konečný stav zaměstnanců v členění na nově vytvořená pracovní místa a převody ze stávající výroby,

2. počet nových vytvořených pracovních míst a okres, ve kterém budou nová pracovní místa vytvořena, jakož i celkový vliv investice na zaměstnanost v České republice,

3. počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady na rekvalifikaci a místo jejího uskutečnění včetně data zahájení a ukončení rekvalifikace,

b) životní prostředí

1. chemické látky a přípravky používané při výrobě,

2. druhy a množství emisí do vod a ovzduší a vznikající odpady,

3. používané přírodní základní suroviny k výrobě,

c) kapacita a trhy

1. odhad podílu žadatele na trhu před zahájením projektu a po dokončení projektu,

2. předpokládané ovlivnění trhu budoucí produkcí,

3. vliv projektu na celkovou realizovatelnou kapacitu ve státech Evropských společenství,

4. forma a výše veřejné podpory poskytnutá jinými státy či mezinárodními organizacemi.

TISKOPIS PRO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU ZÍSKAT INVESTIČNÍ POBÍDKU

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).