Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti

Předpis č. 160/2007 Sb.

Znění od 2. 7. 2007

160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. VI

V § 10 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zní:

"(4) Při výkonu dozoru postupuje orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) podle zvláštního právního předpisu6) a v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství6a) v rozsahu věcné působnosti právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 12 přílohy tohoto nařízení.

6) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

6a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).