Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách - ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Předpis č. 160/2010 Sb.

Znění od 7. 6. 2010

160/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Čl. XI

V § 23 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3c zní:

c) dluhopisů, jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách3c) nedosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky nebo které nejsou nepodmínečně a neodvolatelně zaručeny státem anebo jinou osobou s ratingem dosahujícím srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.

3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3c se označuje jako poznámka pod čarou č. 3d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).