Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Předpis č. 346/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. VI

V § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí pro pokuty uložené v blokovém řízení7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

7a) § 84 až 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a se označuje jako poznámka pod čarou č. 7b, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).