Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách

Předpis č. 110/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2009

110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. VIII

V § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

d) jde o veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích19)

1. na projekt velké infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský výzkum,

2. které jsou hrazeny z institucionální podpory a jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy, nebo

3. jejichž předmětem jsou služby ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,

19) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).