Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST PÁTÁ - Změna koncesního zákona

Předpis č. 110/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2009

110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST PÁTÁ

Změna koncesního zákona

Čl. IX

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

i) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu, vývoji a inovacích10a), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu, vývoje a inovací je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

10a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).