Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hnojivech

Předpis č. 553/2005 Sb.

Vyhlášené znění

553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hnojivech

Čl. VI

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) dodavatelem podnikatel, který spotřebiteli prodává hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek nebo substrát, jakož i každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek nebo substrát.".

2. V § 3 odst. 1 se slova "smějí výrobci1b), dovozci1b) a dodavatelé1b)" nahrazují slovy "se smějí".

3. V § 4 odst. 1 se slova "výrobce1b) nebo dovozce1b)" nahrazují slovy "výrobce1b), dovozce1b) nebo dodavatele".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

"1b) § 2 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 4 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo dodavatel".

5. V § 5 odst. 4 písm. a) se slova "výrobce1b) nebo dovozce1b)" nahrazují slovy "výrobce1b), dovozce1b) nebo dodavatele".

6. V § 5 odst. 5 se u slova "dodavatele" odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) a v § 8 odst. 1 se u slov "dodavateli" a "dodavatelé" odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

8. V § 12 odst. 2 písm. a) se u slova "dodavatelé" odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

9. V § 13 odst. 1 se u slova "dodavatelům" odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

10. V § 14a písm. c) se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1b a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

11. V § 14b odst. 2 se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1b a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).