Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zák - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě

Předpis č. 154/2009 Sb.

Znění od 4. 6. 2009

154/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zák

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. III

V § 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., se v odstavci 1 za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 12d zní:

g) evropským seskupením pro územní spolupráci zřízeným podle zvláštního právního předpisu12d) Ministerstvo pro místní rozvoj,

12d) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).