Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ČÁST OSMÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Předpis č. 161/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2008

161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Čl. XI

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 588/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 37 se nadpis zrušuje.

2. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 17a zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona se za státního příslušníka členského státu považuje i fyzická osoba, které bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta17a).

17a) Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. Část čtvrtá se zrušuje.

4. Část sedmá se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).