Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, - ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ

Předpis č. 217/2002 Sb.

Znění od 21. 12. 2007

217/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ

Čl. IV

1. Držitel průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území podle tohoto zákona. Držiteli průkazu podle věty první vydá policie potvrzení o povolení trvalého pobytu, učiní tak nejpozději při prvém prodloužení platnosti tohoto průkazu; potvrzení o povolení trvalého pobytu se považuje za správní rozhodnutí o povolení trvalého pobytu.

2. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně tohoto průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství; policie cizinci současně vydá potvrzení podle bodu 1.

3. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného po dni účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.

4. Občan Evropské unie,1a) který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a zneplatnění víza.

5. Rodinný příslušník, který není občanem Evropské unie1a) a na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu a zneplatnění víza.

6. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; to neplatí o řízení o správním deliktu, které se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

7. Žádost o povolení k pobytu podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu.

8. Žádost o povolení k pobytu podaná rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

9. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu.

10. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

11. Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza a na území vstoupil přede dnem účinnosti tohoto ustanovení, je povinen splnit ohlašovací povinnost podle dosavadní právní úpravy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).