Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce

Předpis č. 136/2014 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

136/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějšíc

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. IV

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400000 Kč.“.

2. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.“.

4. V § 12 odst.2 písm.a) se částka „300000 Kč“ nahrazuje částkou „2000000 Kč“.

5. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2000000 Kč.“.

6. V § 24 odstavec 2 zní:

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400000 Kč.“.

7. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

8. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.“.

9. V § 25 odst.2 písm.a) se částka „300000 Kč“ nahrazuje částkou „2000000 Kč“.

10. V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2000000 Kč.“.

11. V § 36 odstavec 2 zní:

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.“.

12. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).