Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů - ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů

Předpis č. 158/2009 Sb.

Znění od 1. 10. 2015

158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o střetu zájmů

Čl. XIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) předseda Energetického regulačního úřadu,“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).“.

2. V § 4 odst. 1 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až h)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až i)“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „v § 2 odst. 1 písm. o) a p)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. l) a m)“.

4. V § 6 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až l)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až m)“.

5. V § 13 odst. 5 se slova „v § 2 odst. 1 písm. j) až l)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. k) až m)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „c) až j)“.

7. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. k) a m)“ nahrazují slovy „písm. l) a n)“.

8. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. l)“ nahrazují slovy „písm. m)“.

9. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.

10. V § 14 odst. 1 písm. h) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).