Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Předpis č. 190/2009 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. VIII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo „provozovaného“ nahrazuje slovem „spravovaného“, slovo „provozovatele“ se nahrazuje slovem „správce“ a slovo „provozovanými“ se nahrazuje slovem „spravovanými“.

2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo „provozovaném“ nahrazuje slovem „spravovaném“.

3. V § 8a odst. 3 se za slovem „správy“ vkládají slova „nebo jiného správního úkonu svěřeného jim zvláštním zákonem“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).