Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST PRVNÍ - Změna školského zákona

Předpis č. 624/2006 Sb.

Znění od 30. 12. 2006

624/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna školského zákona

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo jako jejich součásti".

2. V § 8 odst. 7 se za slova "organizační složka státu" vkládají slova "nebo její součást".

3. Nadpis § 8a zní: "Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti".

4. V § 8a odst. 1 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti".

5. V § 8a odst. 2 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti".

6. V § 152 odst. 4 se za slova "organizační složce státu" vkládají slova "nebo její součásti".

7. V § 166 odst. 1 se za slova "vedoucí organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti", za slova "organizační složka státu" se vkládají slova "nebo její součásti" a za slova "vedoucím organizační složky státu" se vkládají slova "nebo její součásti".

8. V § 166 odst. 2 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti".

9. V § 166 odst. 4 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti".

10. V § 166 odst. 5 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova "nebo její součásti".

Čl. II

Přechodné ustanovení k článku I

Školy a školská zařízení zřízená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky státu jsou školami a školskými zařízeními podle školského zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy údaje a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), písm. i) až l) první části věty, a písm. o) školského zákona nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).