Hlavní navigace

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Předpis č. 517/2002 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 3

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 se věta druhá zrušuje.

2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")".

5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem".

7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).