Hlavní navigace

Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Předpis č. 110/2007 Sb.

Znění od 1. 10. 2016

110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 14

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. v) se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".

2. V § 4 v nadpisu se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".

3. V § 12 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) seznam úřadů podle § 9 odst. 3.".

4. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).