Hlavní navigace

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o léčivech

Předpis č. 65/2017 Sb.

Znění od 21. 5. 2018

65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o léčivech

§ 57

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 2 slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

2. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 3 tečka nahrazuje slovem „ , anebo“ a doplňuje se bod 4, který zní:

4. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím individuálně připraveného léčivého přípravku s obsahem návykové látky40) poskytovatelem zdravotních služeb v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie nebo v oboru návykové nemoci v rámci poskytování léčby adiktologické poruchy, při níž pacient užívá tento léčivý přípravek jako náhradu za návykovou látku, která vyvolala jeho adiktologickou poruchu,“.

3. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „podle § 5 odst. 8 písm. a)“ vkládají slova „bodů 2 a 3“ a za slova „způsob vybavení pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb“ se vkládají slova „podle § 5 odst. 8 písm. a) bodů 2 až 4“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).