Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - Hostující zahraniční patentový zástupce

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Hostující zahraniční patentový zástupce

§ 24

(1) Hostující zahraniční patentový zástupce je patentový zástupce usazený v domovském státě, který vykonává služby patentového zástupce na území České republiky ojediněle nebo dočasně.

(2) Hostující zahraniční patentový zástupce nemůže být členem sdružení ani společníkem nebo akcionářem společnosti patentových zástupců podle tohoto zákona.

(3) Hostující zahraniční patentový zástupce má právo účasti na sněmu Komory (§ 57) bez hlasovacího a volebního práva.

(4) Hostující zahraniční patentový zástupce je povinen dočasný nebo příležitostný výkon služeb patentového zástupce předem písemně oznámit Komoře. K oznámení přiloží doklady uvedené v zákoně o uznávání odborné kvalifikace1a).

(5) Hostující zahraniční patentový zástupce je osvobozen od povinnosti platit příspěvky podle § 44.

(6) Hostující patentový zástupce je oprávněn na území České republiky poskytovat služby patentového zástupce v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto služby poskytovat v domovském státě.

§ 25

(1) Při poskytování služeb patentového zástupce spočívajících v zastupování v řízení před orgány státní správy a před soudy je hostující zahraniční patentový zástupce povinen dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právním nebo profesním předpisem pro patentové zástupce.

(2) Komora vede evidenci oznámení hostujících zahraničních patentových zástupců a hostujících zahraničních organizačních forem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).