Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - Zahraniční organizační forma

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Zahraniční organizační forma

§ 29

Zahraniční organizační formou se rozumí

a) právnická osoba poskytující služby patentového zástupce v domovském státě, nebo

b) jiná organizační forma poskytující služby patentového zástupce svým jménem v domovském státě, která vykonává činnost patentového zástupce na základě oprávnění příslušného orgánu v domovském státě.

§ 30

(1) Zahraniční organizační forma, která je na území České republiky usazena a poskytuje služby patentového zástupce, je usazenou zahraniční organizační formou a musí být zapsána v seznamu.

(2) Jestliže má zahraniční organizační forma záměr poskytovat na území České republiky služby patentového zástupce ojediněle nebo dočasně jako hostující zahraniční organizační forma, je povinna tuto skutečnost předem písemně oznámit Komoře. K oznámení přiloží doklady uvedené v zákoně o uznávání odborné kvalifikace1a).

§ 31

(1) Zahraniční organizační forma poskytující služby patentových zástupců, která má právo podnikat na území České republiky, je povinna neprodleně informovat Komoru o změnách všech skutečností, které uvedla nebo které byly obsahem listin předložených spolu s žádostí o zápis do seznamu.

(2) Není-li stanoveno jinak, použijí se pro zahraniční organizační formu poskytující služby patentových zástupců soustavně přiměřeně ustanovení tohoto zákona, jestliže stanoví práva a povinnosti společnosti patentových zástupců v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, včetně profesních předpisů a ustanovení zvláštních právních předpisů.

(3) Není-li stanoveno jinak, je zahraniční organizační forma poskytující služby patentových zástupců příležitostně při poskytování služeb patentového zástupce spočívajících v zastupování v řízení před orgány státní správy a před soudy povinna dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právním nebo profesním předpisem pro patentové zástupce.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).