Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - Ustanovení společná

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Ustanovení společná

§ 65

(1) Komora vydá profesní předpisy o právech a povinnostech patentových zástupců jako členů profesního sdružení; dnem jejich vyhlášení je den jejich schválení sněmem. Profesní předpis, který byl vyhlášen v souladu s tímto zákonem, nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, nestanoví-li sněm jinak, nejdříve však dnem jeho vyhlášení.

(2) V profesních předpisech Komora stanoví

a) podrobnosti o právech a povinnostech patentových zástupců a asistentů,

b) podrobnosti o placení příspěvků na úhradu nákladů činnosti Komory,

c) podrobnosti o vedení dokumentace podle § 43 a meze její kontroly Komorou,

d) podrobnosti o disciplinárním řízení,

e) minimální výši pojistného (§ 42).

(3) Komora po dohodě s Úřadem stanoví rozsah zkušebních otázek, podmínky výkonu a podrobnosti o průběhu odborných a rozdílových zkoušek.

§ 66

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 67

Každý,

a) kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu,

b) komu nebylo vydáno osvědčení o zápisu do seznamu,

c) komu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebylo umožněno složení odborné nebo rozdílové zkoušky,

d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,

e) kdo byl vyškrtnut ze seznamu nebo mu byl pozastaven výkon činnosti,

je oprávněn obrátit se na soud,7) aby o jeho právu rozhodl.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).