Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - Ustanovení přechodná

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Ustanovení přechodná

§ 68

(1) Patentoví zástupci zapsaní v rejstříku patentových zástupců vedeném podle dosavadního právního předpisu se dnem účinnosti tohoto zákona stávají patentovými zástupci s oprávněním v rozsahu podle složení odborné zkoušky. Údaje o složených odborných zkouškách potřebné pro zápis rozsahu oprávnění do seznamů sdělí Komoře Úřad podle protokolů o jejich vykonání ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Potvrzení o zápisu do rejstříku vydaná podle dosavadního předpisu pozbývají platnosti vydáním osvědčení podle tohoto zákona.

(3) Komora vydá osvědčení o zápisu do seznamu a průkaz patentového zástupce podle § 13 odst. 1 s vyznačením rozsahu oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce.

§ 69

(1) Řízení o disciplinárním opatření vůči patentovému zástupci zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; při stanovení disciplinárního opatření se použije dosavadní právní předpis, pokud je to pro disciplinárně obviněného příznivější. Obdobně se postupuje i v řízení o odvolání a obnově řízení.

(2) Řízení o pozastavení či vyškrtnutí z rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

(3) Řízení o zápisu do rejstříku a o zápisu změn do rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

§ 70

(1) Odborné zkoušky složené podle dosavadního právního předpisu se uznávají za odborné zkoušky podle § 11 odst. 2 tohoto zákona a v rozsahu jím stanoveném.

(2) Patentoví zástupci zapsaní do rejstříku podle stávajícího zákona č. 237/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou patentovými zástupci podle tohoto zákona, a to v rozsahu oprávnění podle § 2 odst. 3.

§ 71

(1) Zrušuje se Komora patentových zástupců zřízená zákonem č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti Komory patentových zástupců na Komoru.

(3) Orgány a poradní orgány Komory patentových zástupců zvolené podle dosavadního právního předpisu vykonávají činnost jako orgány a poradní orgány Komory podle tohoto zákona až do konce svého funkčního období.

(4) Profesní předpisy přijaté orgány Komory patentových zástupců podle dosavadního právního předpisu zůstávají v platnosti do doby přijetí profesních předpisů podle tohoto zákona, nejdéle však 1 rok ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).